Się Także Cytaty

Się Także Cytaty: Żeby do­konać wiel­kich rzeczy, mu­simy nie tyl­ko działać, ale także marzyć, nie tyl­ko pla­nować, ale także wierzyć. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Żeby-do­konać-wiel­kich-rzeczy-mu­simy-nie tyl­ko-działać-ale-także-marzyć-nie tyl­ko-pla­nować-ale-także-wierzyć
Się Także Cytaty: Wśród ludzi jest się także samotnym. -Antoine De Saint - Exupery


Się Także Cytaty: Niektórzy ludzie wydają się wielcy, bo mierzy się także piedestał. -Seneka


niektórzy-ludzie-wydają-ę-wielcy-bo-mierzy-ę-także-piedestał
Się Także Cytaty: Tonącym we łzach rzuca się także koło ratunkowe. -Elżbieta Grabosz


tonącym-we-łzach-rzuca-ę-także-koło-ratunkowe
Się Także Cytaty: Z własnej głębi także trzeba nauczyć się wydobywać. -Renata Szuman - Fikus


z-własnej-głębi-także-trzeba-nauczyć-ę-wydobywać
Się Także Cytaty: Zadowolić się tym, co Przyroda ci dała - to głupota, a także bezczelność. -Agata Christie


zadowolić-ę-tym-co-przyroda-dała-to-głupota-a-także-bezczelność
Się Także Cytaty: Słońce także kloaki na­wie­dza, a nie maże się. -Diogenes Laertios z Cylicji


Się Także Cytaty: Zadowolić się tym, co Przyroda ci dała - to głupota, a także bezczelność! -Agata Christie


zadowolić-ę-tym-co-przyroda-dała-to-głupota-a-także-bezczelność
Się Także Cytaty: Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach. -Carl Gustav Jung


wiedza-nie-opiera-ę-wyłącznie-na-prawdzie-także-na-błędach
Się Także Cytaty: Są także ludzie, którzy pot­ra­fią za­bawiać się tyl­ko w stadzie. Praw­dzi­wy bo­hater ba­wi się sam. -Charles Baudelaire


są także-ludzie-którzy-pot­ra­fią-za­bawiać ę-tyl­ko-w stadzie-praw­dzi­wy bo­hater-ba­wi ę-sam
Się Także Cytaty: Nieszczęście jest także dobre. W czasie choroby nauczyłem się wiele, czego bym się nigdy w życiu nie nauczył. -Johann Wolfgang Goethe


nieszczęście-jest-także-dobre-w-czasie-choroby-nauczyłem-ę-wiele-czego-bym-ę-nigdy-w-życiu-nie-nauczył
Się Także Cytaty: Prawo ma swoje brzmienie. Jest to instrument, który także daje się nastrajać. -Alojzy Żółkowski


prawo-swoje-brzmienie-jest-to-instrument-który-także-daje-ę-nastrajać
Się Także Cytaty: Nic się w życiu nie kończy, wciąż się coś zaczyna, i dla tych, którzy mają wiarę, śmierć także jest początkiem. -Halina Rodzińska


nic-ę-w-życiu-nie-kończy-wciąż-ę-coś-zaczyna-i-dla-tych-którzy-mają-wiarę-śmierć-także-jest-początkiem
Się Także Cytaty: Gdzie ustaje modlitwa, tam przestaje istnieć chrześcijaństwo i kończy się także kapłaństwo. -Julius Dopfner kard


gdzie-ustaje-modlitwa-tam-przestaje-istnieć-chrześcijaństwo-i-kończy-ę-także-kapłaństwo
Się Także Cytaty: Co do mnie zauważyłem jedną rzecz, że gdy się jest między sza­lony­mi, sta­je się także sza­lonym, a co więcej, znaj­du­je się pe­wien urok w szaleństwach. -Henryk Sienkiewicz


co do mnie-zauważyłem-jedną-rzecz-że gdy ę-jest między-sza­lony­mi-sta­ ę-także-sza­lonym-a co więcej-znaj­­ ę-pe­wien-urok
Się Także Cytaty: Miłować prawdę to znosić pustkę, a także pogodzić się ze śmiercią. Prawda jest po stronie śmierci. -Simone Weil


miłować-prawdę-to-znosić-pustkę-a-także-pogodzić-ę-ze-śmiercią-prawda-jest-po-stronie-śmierci
Się Także Cytaty: Świat dzieje się także we mnie, nie tylko w czasie i przestrzeni. Ja też jestem przestrzenią -Sandor Marai


Świat-dzieje-ę-także-we-mnie-nie-tylko-w-czasie-i-przestrzeni-ja-też-jestem-przestrzenią
Się Także Cytaty: Maksymy także mają swoje klimata i podobnie jak drzewa w jednych miejscach po wszystkich polach się rodzą, a w innych ledwo w oranżeriach utrzymać się mogą. -Alojzy Żółkowski


maksymy-także-mają-swoje-klimata-i-podobnie-jak-drzewa-w-jednych-miejscach-po-wszystkich-polach-ę-rodzą-a-w-innych-ledwo-w-oranżeriach-utrzymać