Się W Chwili Cytaty

Się W Chwili Cytaty: Uderzając w strunę wy­doby­wa się dźwięk Uderzając w ser­ce wy­doby­wa się uczucie Żyjąc mu­zyką zagląda­my w wnętrze Zaglądając w wnętrze słyszy­my muzykę Każda chwi­la ma je­den odcień A każdy od­cień za­war­ty jest w chwili Pa­mięć choć za­wod­na zos­ta­wia ślad Z naj­piękniej­szych chwil Czy­tając poezję kar­mi­my umysł Lecz słuchając mu­zyki kar­mi­my duszę War­to żyć mu­zyką w każdej chwili Która zni­ka jed­nocześnie zos­tając w pamięci  -Mitria


Się W Chwili Cytaty: W chwili, w której umiera w nas dziecko, zaczyna się starość. -Anonim


w-chwili-w-której-umiera-w-nas-dziecko-zaczyna-ę-starość
Się W Chwili Cytaty: W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa. -Józef Tischner


w-każdej-chwili-możemy-wznieść-ę-ponad-siebie-i-zacząć-wszystko-od-nowa
Się W Chwili Cytaty: Rzadko kiedy przyszłość odcina się od przeszłości jak w chwili odjazdu. Cudzego i własnego. -Halina Auderska


rzadko-kiedy-przyszłość-odcina-ę-od-przeszłoś-jak-w-chwili-odjazdu-cudzego-i-własnego
Się W Chwili Cytaty: Jeżeli zajmujesz się polityką, winieneś być przygotowany na zerwanie w każdej chwili z przyjaciółmi. -Georges Clemenceau


jeżeli-zajmujesz-ę-polityką-winieneś-być-przygotowany-na-zerwanie-w-każdej-chwili-z-przyjaciółmi
Się W Chwili Cytaty: Prócz skrawka natychmiastowej chwili cały świat składa się z tego, co nie istnieje. -Karol Irzykowski


prócz-skrawka-natychmiastowej-chwili-cały-świat-składa-ę-z-tego-co-nie-istnieje
Się W Chwili Cytaty: Mężczyzna kieruje się w życiu zasadami, kobieta tylko uczuciem, jakie ją w danej chwili ogarnia. -Anonim


mężczyzna-kieruje-ę-w-życiu-zasadami-kobieta-tylko-uczuciem-jakie-ją-w-danej-chwili-ogarnia
Się W Chwili Cytaty: Gwałtowne uniesienia mają gwałtowny koniec - umierają w chwili triumfu; więc kochajcie się umiarkowanie. -William Shakespeare


gwałtowne-uniesienia-mają-gwałtowny-koniec-umierają-w-chwili-triumfu-więc-kochajcie-ę-umiarkowanie
Się W Chwili Cytaty: Z wiarą jest podobnie jak z miłością. Znajdujemy ją w chwili, gdy się tego najmniej spodziewamy. -George Sand


z-wiarą-jest-podobnie-jak-z-miłośą-znajdujemy-ją-w-chwili-gdy-ę-tego-najmniej-spodziewamy
Się W Chwili Cytaty: Co znaczy nasze is­tnienie, sko­ro wszys­tko może się za­kończyć ot tak, w jed­nej chwili?  -Christopher Paolini


co-znaczy-nasze-is­tnienie-sko­ro-wszys­tko-może ę-za­kończyć-ot tak-w jed­nej-chwili 
Się W Chwili Cytaty: Mózg to wspaniały organ: zaczyna działać w chwili, gdy się budzimy, a kończy, gdy znajdziemy się w pracy. -Dean Mclaughlin


mózg-to-wspaniały-organ-zaczyna-działać-w-chwili-gdy-ę-budzimy-a-kończy-gdy-znajdziemy-ę-w-pracy
Się W Chwili Cytaty: Bez politycznej kultury suwerenny naród jest dzieckiem, które bawi się ogniem i może w każdej chwili podpalić dom. -Anonim


bez-politycznej-kultury-suwerenny-naród-jest-dzieckiem-które-bawi-ę-ogniem-i-może-w-każdej-chwili-podpalić-dom
Się W Chwili Cytaty: Do­tańczę do tej chwili Gdy niebo schy­li się I w szczęścia krąg Gwiaz­da z niebies­kich łąk Pop­ro­wadzi mnie... -Wojciech Młynarski


do­ńczę-do tej chwili-gdy-niebo-schy­li-ę-i-w szczęścia-krąg-gwiaz­da-z niebies­kich-łąk-pop­ro­wadzi-mnie
Się W Chwili Cytaty: Gdy siedzisz u dentysty na fotelu, pomyśl o tych, którzy w tej chwili leżą na stole operacyjnym. Zaraz ci się zrobi weselej. -Janina Ipohorska


gdy-siedzisz-u-dentysty-na-fotelu-pomyśl-o-tych-którzy-w-tej-chwili-żą-na-stole-operacyjnym-zaraz-ę-zrobi-weselej
Się W Chwili Cytaty: Żyć to znaczy: dopiero przygotować się do życia. Umieramy w chwili, kiedy byśmy mogli na dobre zacząć. Ale Najwyższy Sędzia mówi: Nie dam się oszukać, to właśnie było życie. -Karol Irzykowski


Żyć-to-znaczy-dopiero-przygotować-ę-do-życia-umieramy-w-chwili-kiedy-byśmy-mogli-na-dobre-zacząć-ale-najwyższy-sędzia-mówi-nie-dam-ę
Się W Chwili Cytaty: W życiu nie ma takiej chwili, abyśmy nie mieli wszystkiego, co potrzebne, by czuć się szczęśliwymi -Anthony de Mello


w-życiu-nie-takiej-chwili-abyśmy-nie-mieli-wszystkiego-co-potrzebne-by-czuć-ę-szczęśliwymi
Się W Chwili Cytaty: Ciekawa jestem, co się dzieje ze zmarnowanymi sposobnościami? Może nasz anioł stróż zbiera je, w miarę jak je gubimy, i zwróci je kiedyś w pięknej chwili, gdy zmądrzejemy i nauczymy się należycie z nich korzystać? -Helen Keller Adams


Się W Chwili Cytaty: Nie narodził się jeszcze tramp, który w każdej chwili nie zrezygnuje z pociągu na rzecz posiedzenia. -Jack London


nie-narodził-ę-jeszcze-tramp-który-w-każdej-chwili-nie-zrezygnuje-z-pociągu-na-rzecz-posiedzenia