Się W Głębi Cytaty

Się W Głębi Cytaty: Z własnej głębi także trzeba nauczyć się wydobywać. -Renata Szuman - Fikus


z-własnej-głębi-także-trzeba-nauczyć-ę-wydobywać
Się W Głębi Cytaty: A w głębi duszy tli się mała is­kier­ka nadziei. -Zielona15


a w głębi-duszy-tli ę-ła-is­kier­ka-nadziei
Się W Głębi Cytaty: Można się znaleźć na dnie nie osiągnąwszy głębi. -Stanisław Jerzy Lec


można-ę-znaleźć-na-dnie-nie-osiągnąwszy-głębi
Się W Głębi Cytaty: W rzeczywistości nie poznajemy niczego, ponieważ prawda kryje się w głębi. -Demokryt


w-rzeczywistoś-nie-poznajemy-niczego-ponieważ-prawda-kryje-ę-w-głębi
Się W Głębi Cytaty: W rzeczy­wis­tości nie poz­na­jemy nicze­go, po­nieważ praw­da kry­je się w głębi. -Demokryt


w rzeczy­wis­toś-nie poz­na­jemy-nicze­go-po­nieważ-praw­da-kry­ ę-w głębi
Się W Głębi Cytaty: Pochylaj się nad własną studnią, ażeby dostrzec w głębi gwiazdy lśniące na wielkim niebie. -Zaratustra


pochylaj-ę-nad-własną-studnią-ażeby-dostrzec-w-głębi-gwiazdy-lśą-na-wielkim-niebie
Się W Głębi Cytaty: Wiara, że się już nigdy nikogo nie pokocha, jest sprawdzianem wielkości uczucia, jego szczerości i głębi. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


wiara-że-ę-już-nigdy-nikogo-nie-pokocha-jest-sprawdzianem-wielkoś-uczucia-jego-szczeroś-i-głębi
Się W Głębi Cytaty: W głębi ducha zawsze się pozostaje kimś bardzo młodym. Moi sędziwi przyjaciele zwierzyli mi się, że czasem odczuwają swe własne ciało i twarze jak przebranie. -Jeanne Moreau


w-głębi-ducha-zawsze-ę-pozostaje-kimś-bardzo-młodym-moi-sędziwi-przyjaciele-zwierzyli-mi-ę-że-czasem-odczuwają-swe-własne-ciało-i-twarze
Się W Głębi Cytaty: Nowe kierunki historii kiełkują zawsze w głębi jednostek, zanim się wyrażą w faktach. A młodzi są najwrażliwszymi barometrami sygnalizującymi przemiany. -Romain Rolland


nowe-kierunki-historii-kiełkują-zawsze-w-głębi-jednostek-zanim-ę-wyrażą-w-faktach-a-młodzi-są-najwrażliwszymi-barometrami-sygnalizującymi
Się W Głębi Cytaty: Wiara, że się już nig­dy ni­kogo nie po­kocha, jest spraw­dzianem wiel­kości uczu­cia, je­go szcze­rości i głębi. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


wiara-że ę-już-nig­dy-­kogo-nie po­kocha-jest spraw­dzianem-wiel­koś-uczu­cia-­go-szcze­roś-i głębi
Się W Głębi Cytaty: Ob­raz ożywia, ilek­roć zbliżysz się do niego z uczu­ciem. Głębia dzieła sztu­ki często jest uza­leżniona od głębi odbiorcy. -Bogumił Buczyński


ob­raz-ożywia-ilek­roć-zbliżysz ę-do niego-z uczu­ciem-głębia dzieła-sztu­ki-często-jest uza­żniona-od głębi-odbiorcy
Się W Głębi Cytaty: Błoto stwarza czasem pozory głębi. -Stanisław Jerzy Lec


Się W Głębi Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck


każdy-w-głębi-duszy-jest-plotkarzem
Się W Głębi Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck


każdy-w głębi-duszy-jest plotkarzem
Się W Głębi Cytaty: Tam w głębi tkwi śmierć, chy­ba że pos­pie­szy­my się, przy­bieg­niemy przed nią i zro­zumiemy, że już wszys­tko jedno. -C » Julio Cortázar » Opowieści o kronopiach i famach


tam-w głębi-tkwi-śmierć-chy­ba-że pos­pie­szy­my-ę-przy­bieg­niemy-przed-ą-i zro­zumiemy-że już-wszys­tko-jedno
Się W Głębi Cytaty: To czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości. -Charles Louis Montesquieu


Się W Głębi Cytaty: To, czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości. -Charles Louis Montesquieu


Się W Głębi Cytaty: Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca. -Anonim


co-to-jest-miłość-to-spacer-podczas-bardzo-drobniutkiego-deszczu-człowiek-idzie-idzie-i-dopiero-po-pewnym-czasie-orientuje-ę-że-przemókł-do