Się W Końcu Przetną Cytaty

Się W Końcu Przetną Cytaty: Linie miłości, choć odległe, gdy zbieżne, gdzieś się w końcu przetną. -Andrew Marvell


linie-miłoś-choć-odległe-gdy-zbieżne-gdzieś-ę-w-końcu-przetną
Się W Końcu Przetną Cytaty: drży taf­la wody od­bi­jamy się w niej daj trochę swobody ser­ce i uśmiech miej pis­to­let w ręce na­ciśnij spust żylet­ka na półce sze­leści chrust klucz wi­si na ścianie otwórz w końcu drzwi za­miast ciągle mówić


Się W Końcu Przetną Cytaty: Lwy zawsze w końcu przyłączają się do lwów. -Rosalina Lisboa Coelho


Się W Końcu Przetną Cytaty: Każdy bohater staje się w końcu nudziarzem. -Ralph Waldo Emerson


Się W Końcu Przetną Cytaty: ... bo naj­więcej do­wiadu­jemy się na sa­mym końcu ... -badtomek


bo naj­więcej-do­wiadu­jemy ę-na ­mym-końcu
Się W Końcu Przetną Cytaty: Gdzie się pali książki, dojdzie w końcu do palenia ludzi. -Heinrich Heine


gdzie-ę-pali-książki-dojdzie-w-końcu-do-palenia-ludzi
Się W Końcu Przetną Cytaty: Zawsze w końcu znajdzie się ktoś, kto zaopiekuje się ludźmi, którzy nie mogą sobie sami poradzić. -Margaret Mitchell


zawsze-w-końcu-znajdzie-ę-ktoś-kto-zaopiekuje-ę-ludźmi-którzy-nie-mogą-sobie-sami-poradzić
Się W Końcu Przetną Cytaty: ja myśl po­niewieram się w głowie ja słowo mie­szkam na końcu języka ja kropka sta­wiam się gdzie chcę  -onejka


ja myśl-po­niewieram ę-w głowie-ja-słowo-mie­szkam-na końcu-języka-ja-kropka-sta­wiam ę-gdzie-chcę 
Się W Końcu Przetną Cytaty: Śmierć dlatego przychodzi w końcu życia, żeby łatwiej do niej się przygotować. -Koźma Prutkow


Śmierć-dlatego-przychodzi-w-końcu-życia-żeby-łatwiej-do-niej-ę-przygotować
Się W Końcu Przetną Cytaty: Idee trud­niej za­bić niż ludzi, ale w końcu da­je się to zrobić  -Neil Gaiman


idee-trud­niej-za­bić-ż-ludzi-ale-w końcu-da­ ę-to zrobić 
Się W Końcu Przetną Cytaty: I w końcu ge­niusz może się wpa­kować w gor­sze szam­bo niż idiota. -Zhou Wei Hui


i w końcu-ge­niusz-może ę-wpa­kować-w gor­sze-szam­bo-ż-idiota
Się W Końcu Przetną Cytaty: W końcu w którymś mo­men­cie wszys­cy sta­jemy się liczbą w ta­beli, prawda?  -Jonathan Kellerman


w końcu-w którymś-mo­men­cie-wszys­cy-sta­jemy ę-liczbą-w ­beli-prawda 
Się W Końcu Przetną Cytaty: Ta cicha duma w człowieku - śmierć broni się przed nami ale w końcu ulega. -Stanisław Jerzy Lec


ta-cicha-duma-w-człowieku-śmierć-broni-ę-przed-nami-ale-w-końcu-ulega
Się W Końcu Przetną Cytaty: Największą przeszkodą współczucia są doktryny. Strzeż się ich w sobie; z początku ułatwiają, później otępiają, w końcu stają się zagładą rozumu i uczucia. -Emil Zegadłowicz


największą-przeszkodą-współczucia-są-doktryny-strzeż-ę-ich-w-sobie-z-początku-ułatwiają-później-otępiają-w-końcu-stają-ę-zagładą
Się W Końcu Przetną Cytaty: Duch rodzi się z imitacji ducha i pisarz musi udawać pisarza, aby w końcu zostać pisarzem. -Witold Gombrowicz


duch-rodzi-ę-z-imitacji-ducha-i-pisarz-musi-udawać-pisarza-aby-w-końcu-zostać-pisarzem
Się W Końcu Przetną Cytaty: Ar­tysta, który ro­bi coś za dob­rze, jeżeli się nie pil­nu­je, zaczy­na po pew­nym cza­sie po­pisy­wać się, sta­rać o efek­ty, i w końcu ro­bi to coś znacznie gorzej. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu


Się W Końcu Przetną Cytaty: Człowiek, który zamierza popełnić jakiś nieludzki czyn, usprawiedliwia się, mówiąc:


człowiek-który-zamierza-popełć-jakiś-nieludzki-czyn-usprawiedliwia-ę-mówiąc-jestem-w-końcu-tylko-człowiekiem
Się W Końcu Przetną Cytaty: Za pośrednictwem aparatu [fotograficznego] człowiek staje się turystą oglądającym rzeczywistość innych ludzi, a w końcu także i własną. -Susan Sontag


za-pośrednictwem-aparatu-fotograficznego-człowiek-staje-ę-turystą-oglądającym-rzeczywistość-innych-ludzi-a-w-końcu-także-i-własną