Się Więcej Dusz Cytaty

Się Więcej Dusz Cytaty: Cierpieniem zdobędzie się więcej dusz niż najlepszym kazaniem. -Teresa z Lisieux Św


cierpieniem-zdobędzie-ę-więcej-dusz-ż-najlepszym-kazaniem
Się Więcej Dusz Cytaty: Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas. -Bruno Ferrero


Się Więcej Dusz Cytaty: W ciem­ności szu­kam Ciebie, De­likat­nie ba­dam Two­je ciało, Pragnę więcej. Uczę się na pa­mięć Każde­go kształtu, każdej wypukłości Pragnę więcej. Roz­ta­piam się w Twych ramionach, Tonę w pocałunkach, Ale pragnę więcej. Szu­kam ujścia Twej przy­jem­ności, Cho­wam zęby, nasłuchuję. Ach, pragnę więcej. Spa­lasz mnie swą namiętnością, Przy­ciągasz, po­ciągasz. Naj­droższa, chy­ba jed­nak Ty prag­niesz więcej  -wolności_skrzydło


Się Więcej Dusz Cytaty: Podstawowa w dzisiejszych czasach zasada głosi: Aby zarabiać więcej, trzeba się więcej nauczyć. Posiadany stan wiedzy determinuje obecne zarobki. Jeśli pragniesz zarabiać więcej w przyszłości, będziesz musiał opanować nową wiedzę i nowe umiejętności. -Brian Tracy


Się Więcej Dusz Cytaty: Daj mi rząd dusz! -Adam Mickiewicz


Się Więcej Dusz Cytaty: Ambicja łatwiej chwyta się małych duszyczek niż dusz wielkich, jak ogień ima się snadniej strzech niż pałaców. -Nicolas Sebastien Roch


ambicja-łatwiej-chwyta-ę-łych-duszyczek-ż-dusz-wielkich-jak-ogień-ima-ę-snadniej-strzech-ż-pałaców
Się Więcej Dusz Cytaty: Im więcej dajemy Bogu, tym więcej On sam się daje. -Elżbieta bł


im-więcej-dajemy-bogu-tym-więcej-on-sam-ę-daje
Się Więcej Dusz Cytaty: roz­mo­wa ma więcej uroku, kiedy Ty w rozkroku.... więcej treści...... gdy cały się mieści.... -poeta wyklęty


roz­mo­wa- więcej-uroku-kiedy-ty w rozkroku-więcej-treś-gdy-cały ę-mieś
Się Więcej Dusz Cytaty: Po­rozu­mienie dusz... I juz. -Kojak


po­rozu­mienie-dusz-i-juz
Się Więcej Dusz Cytaty: Przyjaźń jest małżeństwem dusz. -Wolter


przyjaźń-jest-łżeństwem-dusz
Się Więcej Dusz Cytaty: Ile dusz bawi się wymyślaniem drobnych umartwień, przez co czują się jakby zwolnione od tamtych umartwień, jakie życie, praca ze sobą przynoszą. -Urszula Ledóchowska


ile-dusz-bawi-ę-wymyślaniem-drobnych-umartwień-przez-co-czują-ę-jakby-zwolnione-od-tamtych-umartwień-jakie-życie-praca-ze-sobą-przynoszą
Się Więcej Dusz Cytaty: Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostanie. -Antoine De Saint - Exupery


prawdziwa-miłość-nie-wyczerpuje-ę-nigdy-im-więcej-dajesz-tym-więcej-jej-zostanie
Się Więcej Dusz Cytaty: gdy­bym odeszła w krainę gdzie Ha­ron jest gon­do­lierem dusz zszedłbyś w cze­luści ognia? aby od ra­zu się odwrócić  -Angel Des Penseurs


gdy­bym-odeszła-w-krainę-gdzie-ha­ron-jest-gon­do­lierem-dusz-zszedłbyś-w-cze­luś-ognia-aby-od ra­zu ę-odwróć 
Się Więcej Dusz Cytaty: Natura to zielone schronisko okaleczonych dusz. -Anne Louise Stael - Holstein


Się Więcej Dusz Cytaty: Sa­mot­ność zaczęła mi dos­kwierać... Gdy zas­ma­kujesz czym jest blis­kość dru­giego człowieka pot­rze­bujesz jej z biegiem cza­su co­raz więcej,więcej i więcej... -Van Kalisz


sa­­ność-zaczęła-mi ­kwierać-gdy zas­­kujesz-czym-jest blis­kość-dru­giego-człowieka-pot­rze­bujesz-jej-z biegiem-cza­su
Się Więcej Dusz Cytaty: Przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz. -Safona


przyjaźń-jest-subtelną-rozkoszą-szlachetnych-dusz
Się Więcej Dusz Cytaty: Hojność jest tylko litością dusz szlachetnych. -Chamfort


hojność-jest-tylko-litośą-dusz-szlachetnych
Się Więcej Dusz Cytaty: Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poz­na­je się ludzi, z który­mi nic nas nie łączy prócz pięniędzy. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)