Się Z Bliska Mniejsi Cytaty

Się Z Bliska Mniejsi Cytaty: Ludzie są jak góry: wielcy wydają się z bliska mniejsi, a mali więksi. -Aleksander Świętochowski


ludzie-są-jak-góry-wielcy-wydają-ę-z-bliska-mniejsi-a-mali-więksi
Się Z Bliska Mniejsi Cytaty: Ludzie, jak góry: wielcy wydają się z bliska mniejsi, a mali więksi. -Aleksander Świętochowski


Się Z Bliska Mniejsi Cytaty: Działanie ucisku zależy od materiału. Jedni stają się mniejsi, drudzy więksi. -Stanisław Jerzy Lec


działanie-ucisku-zależy-od-materiału-jedni-stają-ę-mniejsi-drudzy-więksi
Się Z Bliska Mniejsi Cytaty: Z panem a z dworem jak z ogniem: z bliska się sparzysz z daleka nie zagrzejesz. -Andrzej Maksymilian Fredro


z-panem-a-z-dworem-jak-z-ogniem-z-bliska-ę-sparzysz-z-daleka-nie-zagrzejesz
Się Z Bliska Mniejsi Cytaty: Mistycyzm dotyka z bliska erotyzmu. -Guillaume Appolinaire


Się Z Bliska Mniejsi Cytaty: Miłujemy na odległość, nienawidzimy z bliska. -Ewald


miłujemy-na-odległość-nienawidzimy-z-bliska
Się Z Bliska Mniejsi Cytaty: Niechęć, po­dob­nie jak miłość, pot­rze­buje mieć bliską osobę, prze­ciw­ko której się zwraca. -Henryk Sienkiewicz


niechęć-po­dob­nie-jak miłość-pot­rze­buje-mieć-bliską-osobę-prze­ciw­ko-której ę-zwraca
Się Z Bliska Mniejsi Cytaty: Miłość to uparte dziecię, nigdy się mocniej nie uczepi szaty nadziei jak wówczas, gdy ta bliska jest zniknięcia. -Johann Wolfgang Goethe


miłość-to-uparte-dziecię-nigdy-ę-mocniej-nie-uczepi-szaty-nadziei-jak-wówczas-gdy-bliska-jest-zniknięcia
Się Z Bliska Mniejsi Cytaty: Pamiętaj, nadzieja bliska jest spełnienia. -Daab


pamiętaj-nadzieja-bliska-jest-spełnienia
Się Z Bliska Mniejsi Cytaty: Z bliska życie jest tragedią, ale z daleka to czysta farsa. -Charles Chaplin


z-bliska-życie-jest-tragedią-ale-z-daleka-to-czysta-farsa
Się Z Bliska Mniejsi Cytaty: Ten, którego myśl nie wybiega daleko, zobaczy udrękę z bliska. -Konfucjusz


ten-którego-myśl-nie-wybiega-daleko-zobaczy-udrękę-z-bliska
Się Z Bliska Mniejsi Cytaty: Czułej miłości nie idzie przeob­ra­zić w tym samym momencie w bliską przy­jaźń . -Ramizes


czułej-miłoś-nie idzie-przeob­ra­zić-w tym-samym-momencie-w bliską-przy­jaźń
Się Z Bliska Mniejsi Cytaty: Dusza kobieca jest bliska miłości; żyje nią jak najodpowiedniejszą dla siebie manną. -Daniel Rops


dusza-kobieca-jest-bliska-miłoś-żyje-ą-jak-najodpowiedniejszą-dla-siebie-manną
Się Z Bliska Mniejsi Cytaty: - Cóż, przyz­nam się, że pos­ta­nowiłem iść za tobą i zo­baczyć to z bliska. - Jeżeli szedłeś za mną, to dlacze­go byłeś tu prze­de mną? - Szedłem za tobą... bar­dzo szybko. -Woody Allen


Się Z Bliska Mniejsi Cytaty: Op­luć, olać bliską osobę... rzecz niemal dziś codzienna. Za­baw­ne , gdy w pot­rze­bie - sy­tuac­ja z goła całkiem zmienna. -Xmen


op­luć-olać-bliską-osobę-rzecz niemal-dziś-codzienna-za­baw­ne- gdy-w pot­rze­bie- sy­tuac­ja-z goła-całkiem-zmienna
Się Z Bliska Mniejsi Cytaty: Różnica pomiędzy siłą narodu a jednostki jest tak ogromna, że wystarczy, by naród z bliska ogarnął ulubieńca swym ciepłem, co będzie dla niego dostateczną ochroną. -Franz Kafka


różnica-pomiędzy-łą-narodu-a-jednostki-jest-tak-ogromna-że-wystarczy-by-naród-z-bliska-ogarnął-ulubieńca-swym-ciepłem-co-będzie-dla-niego
Się Z Bliska Mniejsi Cytaty: Życie jest tragedią, gdy widziane z bliska, a komedią, gdy widziane z daleka. -Charles Chaplin


Życie-jest-tragedią-gdy-widziane-z-bliska-a-komedią-gdy-widziane-z-daleka
Się Z Bliska Mniejsi Cytaty: Przys­tanąłeś w życiowym biegu aby od­począć i zauważyłeś mnie, wyrzu­coną z te­go biegu, bez­bronną i bliską śmier­ci .... Czy weźmiesz mnie na ręce i prze­konasz wszys­tkich, że dam radę zacząć od no­wa ?  -loquentia