Się Z Klasy Robotniczej Cytaty

Się Z Klasy Robotniczej Cytaty: Niełatwo jednak wydźwignąć się z klasy robotniczej - zwłaszcza jeśli ideały i złudzenia krępują swobodę ruchów. -Jack London


niełatwo-jednak-wydźwignąć-ę-z-klasy-robotniczej-zwłaszcza-śli-ideały-i-złudzenia-krępują-swobodę-ruchów
Się Z Klasy Robotniczej Cytaty: Będzie to stworzenie organizacji klasy robotniczej, możemy stracić możliwość sprawowania władzy. 26 sierpnia 1980 -Stanisław Kania


będzie-to-stworzenie-organizacji-klasy-robotniczej-możemy-stracić-możliwość-sprawowania-władzy-26-sierpnia-1980
Się Z Klasy Robotniczej Cytaty: Również problemy dzielą się na klasy społeczne. Są problemy arystokratyczne, problemy plebejskie i niezliczone problemy klasy średniej. -Mikołaj Gomez Davilla


również-problemy-dzielą-ę-na-klasy-społeczne-są-problemy-arystokratyczne-problemy-plebejskie-i-niezliczone-problemy-klasy-średniej
Się Z Klasy Robotniczej Cytaty: Są tylko dwie klasy ludzi: ci, którzy stale dzielą ludzi na dwie klasy, i ci, którzy tego nie robią. -Robert Benchley


są-tylko-dwie-klasy-ludzi-którzy-stale-dzielą-ludzi-na-dwie-klasy-i-którzy-tego-nie-robią
Się Z Klasy Robotniczej Cytaty: I bezklasowe społeczeństwo nie obejdzie sie bez ludzi wysokiej klasy. -Zbigniew Waydyk


i-bezklasowe-społeczeństwo-nie-obejdzie-sie-bez-ludzi-wysokiej-klasy
Się Z Klasy Robotniczej Cytaty: Praca jest przekleństwem klasy pijaczej. -Oscar Wilde


praca-jest-przekleństwem-klasy-pijaczej
Się Z Klasy Robotniczej Cytaty: Polityk dzeli ludzkość na dwie klasy: narzędzia i wrogów. -Anonim


polityk-dzeli-ludzkość-na-dwie-klasy-narzędzia-i-wrogów
Się Z Klasy Robotniczej Cytaty: Wil­la z ba­senem, ta­peta z kasy A w życiu bra­ki, tak­tu i klasy. -Kojak


wil­-z ba­senem-­peta-z kasy-a-w życiu-bra­ki-tak­-i klasy
Się Z Klasy Robotniczej Cytaty: Mo­ja głowa pękała, a mózg przyjął już płynną formę is­tnienia, którą można było naz­wać roz­wodnionym pier­dem prze­for­so­wane­go in­te­lek­tu człon­ka kla­sy robotniczej  -Charles Bukowski


Się Z Klasy Robotniczej Cytaty: Państwo to nic innego jak instrument opresji jednej klasy przez inną - w republice demokratycznej w nie mniejszym stopniu niż w monarchii. -Fryderyk Engels


państwo-to-nic-innego-jak-instrument-opresji-jednej-klasy-przez-inną-w-republice-demokratycznej-w-nie-mniejszym-stopniu-ż-w-monarchii
Się Z Klasy Robotniczej Cytaty: Partia jedynie wtedy zasługuje na miano rewolucyjnej, jeśli faktycznie kieruje ruchem rewolucyjnej klasy. -Włodzimierz Lenin


partia-jedynie-wtedy-zasługuje-na-miano-rewolucyjnej-śli-faktycznie-kieruje-ruchem-rewolucyjnej-klasy
Się Z Klasy Robotniczej Cytaty: Klasy to takie grupy ludzi, z których jedna może sobie przywłaszczać pracę innej z powodu różnicy miejsca zajmowanego przez nią w określonym systemie gospodarki społecznej. -Włodzimierz Lenin


klasy-to-takie-grupy-ludzi-z-których-jedna-może-sobie-przywłaszczać-pracę-innej-z-powodu-różnicy-miejsca-zajmowanego-przez-ą-w-określonym
Się Z Klasy Robotniczej Cytaty: Cze­go się boję? Boję się stra­cić ludzi, których kocham. Boję się, że ko­lej­ny raz mi się to przy­darzy. Boję się sa­mot­ności. Boję się kiedyś obudzić i zdać so­bie sprawę z te­go, że ni­kogo już przy mnie nie ma. Boję się jutra. Boję się dru­giego człowieka. Boję się świata. -Nieistniejąca


Się Z Klasy Robotniczej Cytaty: Życie to taki dziwny prezent. Na początku się je przecenia: sądzi się, że dostało się życie wieczne. Potem się go nie docenia, uważa się, że jest do chrzanu, za krótkie, chciałoby się niemal je odrzucić. W końcu kojarzy się, że to nie był prezent, ale jedynie pożyczka. I próbuje się na nie zasłużyć. -Éric-Emmanuel Schmitt


Się Z Klasy Robotniczej Cytaty: Gdy już się zbliżysz, Poczuję Twój zapach, Za­pach Twoich dłoni, szyi i włosów. Przy­tulę się do Twe­go ciepłego ciała. Roz­grza­nego, rozpalonego Żarzące­go się niczym ogień. Od­dam się Tobie Tak jak jeszcze ni­komu się nie oddałam. I wreszcie się poznamy Poz­nają się nasze ciała. -Fallina


Się Z Klasy Robotniczej Cytaty: Bo widzisz tu są tacy którzy się kochają i muszą się spotykać aby się ominąć, bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze piszą do siebie listy gorące i zimne rozchodzą się jak w śmiech porzucone kwiaty by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało. -Jan Twardowski


Się Z Klasy Robotniczej Cytaty: Trzeba się poddać cierpieniu. Nie opierać się. Pogodzić się z nim. Dać się mu ogarnąć. Przyjąć je w zupełności i uczynić z niego cząstkę życia. Wszystko, co z życia czerpiemy, podlega pewnej przemianie: tak samo cierpienie musi stać się miłością - oto cała tajemnica. -Katherine Mansfield


Się Z Klasy Robotniczej Cytaty: Roz­szerzają się two­je źre­nice, roz­pa­lasz się, ożywiasz się Do two­jego życia przychodzi iskra... - Zaczy­nasz się zakochiwać  -AnDree


roz­szerzają ę-two­-źre­nice-roz­pa­lasz-ę-ożywiasz-ę-do-two­jego-życia-przychodzi-iskra-zaczy­nasz ę-zakochiwać