Się Z Troską Pleni Cytaty

Się Z Troską Pleni Cytaty: Nic wiecznego na świecie, radość się z troską pleni. -Jan Kochanowski


nic-wiecznego-na-świecie-radość-ę-z-troską-pleni
Się Z Troską Pleni Cytaty: Owoc się nie pleni szlachetny tam, gdzie chwastem zaszło pole. -Alighieri Dante


owoc-ę-nie-pleni-szlachetny-tam-gdzie-chwastem-zaszło-pole
Się Z Troską Pleni Cytaty: Małość pleni się bezustannie jak muchy czy myszy. Tylko wielkość umiera, bowiem siła i talent są niezastąpione. -Karel Capek


małość-pleni-ę-bezustannie-jak-muchy-czy-myszy-tylko-wielkość-umiera-bowiem-ła-i-talent-są-niezastąpione
Się Z Troską Pleni Cytaty: Nic wiecznego na świecie: Radość się z troską plecie. -Jan Kochanowski


nic-wiecznego-na-świecie-radość-ę-z-troską-plecie
Się Z Troską Pleni Cytaty: Nic wie­czne­go na świecie: Ra­dość się z troską plecie. -Jan Kochanowski


nic-wie­czne­go-na świecie-ra­dość ę-z troską-plecie
Się Z Troską Pleni Cytaty: Naj­większe­go bo­hate­ra za­bija troska. -Talmud


naj­większe­go-bo­hate­ra-za­bija-troska
Się Z Troską Pleni Cytaty: Istotne źródło humoru - to troska, a nie radość. -Mark Twain


istotne-źródło-humoru-to-troska-a-nie-radość
Się Z Troską Pleni Cytaty: Gdy pomnożycie liczbę instancji sądowych, zobaczycie, że troską ich stanie się w mniejszym stopniu wymierzenie sprawiedliwości obywatelom, w większym zaś wzajemne spory. -Montesquieu


gdy-pomnożycie-liczbę-instancji-sądowych-zobaczycie-że-troską-ich-stanie-ę-w-mniejszym-stopniu-wymierzenie-sprawiedliwoś-obywatelom-w-większym
Się Z Troską Pleni Cytaty: Szczęście jest zdrowe dla ciała, ale to troska rozwija siły ducha. -Marcel Proust


szczęście-jest-zdrowe-dla-ciała-ale-to-troska-rozwija-ły-ducha
Się Z Troską Pleni Cytaty: Podstawowymi czynnikami dla wszystkich form miłości są: troska, poczucie odpowiedzialności, poszanowanie i poznanie. -Erich Fromm


podstawowymi-czynnikami-dla-wszystkich-form-miłoś-są-troska-poczucie-odpowiedzialnoś-poszanowanie-i-poznanie
Się Z Troską Pleni Cytaty: Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniejszości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości. -William Hardcastle


zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniejszoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
Się Z Troską Pleni Cytaty: Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniej­szości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości. -William Hardcastle


zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniej­szoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
Się Z Troską Pleni Cytaty: Naszą najważniejszą troską powinno być wspieranie nauki i literatury. Wiedza jest w każdym kraju najpewniejszą podstawą powszechnego szczęścia. -George Washington


naszą-najważniejszą-troską-powinno-być-wspieranie-nauki-i-literatury-wiedza-jest-w-każdym-kraju-najpewniejszą-podstawą-powszechnego
Się Z Troską Pleni Cytaty: Zima, jak troska, długo trwa, a lato, jak szczęście, mija chwilą. -Maria Rodziewiczówna


zima-jak-troska-długo-trwa-a-lato-jak-szczęście-mija-chwilą
Się Z Troską Pleni Cytaty: Zima jak troska, długo trwa, a lato jak szczęście, mija chwilą. -Maria Rodziewiczówna


zima-jak-troska-długo-trwa-a-lato-jak-szczęście-mija-chwilą
Się Z Troską Pleni Cytaty: Był więc tylko jeden kruczek - paragraf 22 - który stwierdzał, że troska o życie w obliczu realnego i bezpośredniego zagrożenia jest dowodem zdrowia psychicznego. -Joseph Heller


był-więc-tylko-jeden-kruczek-paragraf-22-który-stwierdzał-że-troska-o-życie-w-obliczu-realnego-i-bezpośredniego-zagrożenia-jest-dowodem
Się Z Troską Pleni Cytaty: Byś nie był trapion troską nieustanną, nie żeń się z panną. Byś nie był dręczon wojną domową nie żeń się z wdową, a iżbyś spokój miał w życiu stale, nie żeń się wcale. -Józef Znowicki


byś-nie-był-trapion-troską-nieustanną-nie-żeń-ę-z-panną-byś-nie-był-dręczon-wojną-domową-nie-żeń-ę-z-wdową-a-iżbyś-spokój-miał-w
Się Z Troską Pleni Cytaty: Nadmierna dbałość rodziców o ich własne dzieci, a niechęć do cudzych jest tak jak poczucie klasowe, patriotyzm, troska o zbawienie własnej duszy i tym podobne cnoty - nikczemną ekskluzywnością w gruncie rzeczy. -Thomas Hardy