Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty

Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty: Nigdy się nie jest tak szczęśliwym lub tak nieszczęśliwym, jak to się sobie wyobraża. -Francois de la Rochefoucauld


nigdy-ę-nie-jest-tak-szczęśliwym-lub-tak-nieszczęśliwym-jak-to-ę-sobie-wyobraża
Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty: Kiedy kochamy się, stajemy się nieśmiertelni i niezniszczalni jak bicie serca, jak deszcz lub wiatr. -Erich Maria Remarque


kiedy-kochamy-ę-stajemy-ę-nieśmiertelni-i-niezniszczalni-jak-bicie-serca-jak-deszcz-lub-wiatr
Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty: Pi­sarz stwarza wizję życia. Czy­tel­nik może ją przyjąć lub od­rzu­cić, po­kochać lub zniena­widzić. Jed­na obojętność niesie książce śmierć. -Jerzy Andrzejewski


pi­sarz-stwarza-wizję-życia-czy­tel­nik może-ją przyjąć-lub-od­rzu­ć-po­kochać-lub-zniena­widzić-jed­na obojętność-niesie
Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty: A z wierszy napisanych chyba ten nie umrze, co nie bał się stać prawdą lub stał się muzyką. -Jan Twardowski


a-z-wierszy-napisanych-chyba-ten-nie-umrze-co-nie-bał-ę-stać-prawdą-lub-stał-ę-muzyką
Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty: A z wier­szy na­pisa­nych chy­ba ten nie um­rze, co nie bał się stać prawdą lub stał się muzyką. -Jan Twardowski


a z wier­szy-na­pisa­nych-chy­ba-ten-nie um­rze-co nie bał ę-stać-prawdą-lub-stał ę-muzyką
Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty: Lekarzy nienawidzi się z przekonania lub z oszczędności. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty: Sprawy nie układają się same. Pomagamy im my lub przypadek. -Stefan Pacek


sprawy-nie-układają-ę-same-pomagamy-im-my-lub-przypadek
Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty: Miast mówić lub milczeć, winno się działać. -Umberto Eco


miast-mówić-lub-milczeć-winno-ę-działać
Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty: Szczęście przelotne lub krótkotrwałe nazywa się przyjemnością. -Paul Thiry Holbach


szczęście-przelotne-lub-krótkotrwałe-nazywa-ę-przyjemnośą
Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty: Serce kobiety cnotliwej jest o jedną strunę bogatsze lub uboższe niż serce innych kobiet; zależnie od tego zasługuje ona na bezgraniczny podziw lub na politowanie. -Honore de Balzac


serce-kobiety-cnotliwej-jest-o-jedną-strunę-bogatsze-lub-uboższe-ż-serce-innych-kobiet-zależnie-od-tego-zasługuje-ona-na-bezgraniczny-podziw-lub
Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty: Gdy człowieka, któremu wiodło się dobrze, spotyka niepowodzenie lub nieszczęście, zagłębia się on w sobie, wzmaga wymogi własnego sumienia, wymierza sobie karę i pokutę. -Zygmunt Freud


gdy-człowieka-któremu-wiodło-ę-dobrze-spotyka-niepowodzenie-lub-nieszczęście-zagłębia-ę-on-w-sobie-wzmaga-wymogi-własnego-sumienia-wymierza
Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty: Miast mówić lub mil­czeć, win­no się działać. -Umberto Eco


miast-mówić-lub-mil­czeć-win­no ę-działać
Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty: Człowiek rzad­ko my­li się dwa ra­zy – na ogół trzy lub więcej. -John Perry Barlow


człowiek-rzad­ko-my­li ę-dwa-ra­zy- na ogół-trzy-lub-więcej
Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty: Życie... niena­widź je lub ig­no­ruj, po­lubić się go nie da. -A » Douglas Adams » Autostopem przez Galaktykę


Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty: Plu­gas­twa jed­nak nie da się całkiem wyp­le­nić. Ono jest jak ka­raluch. Zaw­sze przet­rwa. Zej­dzie pod ziemię lub się ukryje. -Harlan Coben


plu­gas­twa-jed­nak-nie da ę-całkiem-wyp­­ć-ono jest jak ka­raluch-zaw­sze przet­rwa-zej­dzie pod-ziemię-lub ę-ukryje
Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty: Tam gdzie zaczy­na się od­wa­ga, zaczy­na się ho­nor lub głupota. -Ryder


tam-gdzie-zaczy­na ę-od­wa­ga-zaczy­na ę-ho­nor-lub-głupota
Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty: Ko­biety leczą się z le­nis­twa przez próżność lub miłość. -Jean de La Bruyére


ko­biety-leczą ę-z ­nis­twa-przez-próżność-lub-miłość
Się Zaspokaja Lub Się Je Cytaty: Ludzie rodzą się cywilami lub wojskowymi. Mundur znaczy niewiele. -Rosalina Lisboa Coelho


ludzie-rodzą-ę-cywilami-lub-wojskowymi-mundur-znaczy-niewiele