Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty

Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty: Gdyby oddawać oko za oko świat by dawno oślepł. Miłością więcej się zwojuje niż nienawiścią. -Mahatma Gandhi


gdyby-oddawać-oko-za-oko-świat-by-dawno-oślepł-miłośą-więcej-ę-zwojuje-ż-nienawiśą
Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty: Kto nie umie kochać, musi się uczyć pochlebstwa, inaczej nic nie zwojuje. -Johann Wolfgang Goethe


kto-nie-umie-kochać-musi-ę-uczyć-pochlebstwa-inaczej-nic-nie-zwojuje
Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty: Ze swoją nienawiścią trzeba się czasem przespać. -Anonim


ze-swoją-nienawiśą-trzeba-ę-czasem-przespać
Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty: Miłość złych ludzi kończy się zawsze nienawiścią. -Francesco Petrarca


miłość-złych-ludzi-kończy-ę-zawsze-nienawiśą
Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty: Miłość złych ludzi kończy się zaw­sze nienawiścią. -Francesco Petrarca


miłość-złych-ludzi-kończy ę-zaw­sze-nienawiśą
Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty: Miłość całej ludzkości łączy się doskonale z nienawiścią do bardzo wielu osób. -Feliks Chwalibóg


miłość-całej-ludzkoś-łączy-ę-doskonale-z-nienawiśą-do-bardzo-wielu-osób
Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty: My wszyscy korzystamy z siebie wzajemnie i nazywamy to miłością, a kiedy nie możemy posłużyć się sobą - nazywamy to nienawiścią. -Tennessee Williams


my-wszyscy-korzystamy-z-siebie-wzajemnie-i-nazywamy-to-miłośą-a-kiedy-nie-możemy-posłużyć-ę-sobą-nazywamy-to-nienawiśą
Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty: Wiele można zdziałać nienawiścią, ale jeszcze więcej miłością. -William Shakespeare


wiele-można-zdziałać-nienawiśą-ale-jeszcze-więcej-miłośą
Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty: Bóg się delektuje. . . To możliwe, ale to, czym on się delektuje jest, jak mi się wydaje, nienawiścią, którą odczuwa do samego siebie, i z która żadna ziemska nienawiść nie może się równać. -Georges Bataille


Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty: Jeżeli pop­rzes­ta­niesz wzno­sić roz­modlo­ne oczy ku niebu, będziesz się w nim doszu­kiwał narzędzi śmier­ci wy­kutych twoją nienawiścią. -Raoul Follereau


jeżeli-pop­rzes­­niesz-wzno­ć-roz­modlo­ne-oczy-ku niebu-będziesz ę-w nim-doszu­kiwał-narzędzi-śmier­-wy­kutych-twoją-nienawiśą
Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty: Wiersze ocalają to, co podeptane. W dobie komputerów i techniki objawiają się jako coś ludzkiego, serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. Wnoszą ład i harmonię. Odkażają dzisiejszą rzeczywistość. -Jan Twardowski


Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty: Psy kochają przyjaciół i gryzą wrogów, w odróżnieniu od ludzi, którzy niezdolni są do czystej miłości i zawsze muszą mieszać miłość z nienawiścią. -Zygmunt Freud


psy-kochają-przyjaciół-i-gryzą-wrogów-w-odróżnieniu-od-ludzi-którzy-niezdolni-są-do-czystej-miłoś-i-zawsze-muszą-mieszać-miłość-z
Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty: Jest tak wiele miłości, tak różnych, tak pomieszanych z nienawiścią, niechęcią, obowiązkiem, pogardą, że samo słowo miłość niewiele dziś znaczy. -Anna Kamieńska


jest-tak-wiele-miłoś-tak-różnych-tak-pomieszanych-z-nienawiśą-niechęą-obowiązkiem-pogardą-że-samo-słowo-miłość-niewiele-dziś-znaczy
Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty: Miłość jest gęstsza niż zapomnieć, przejrzystsza niż pamiętać, rzadsza niż fale są wzburzone, częstsza niż ponieść klęskę. -Edward Cummings


miłość-jest-gęstsza-ż-zapomnieć-przejrzystsza-ż-pamięć-rzadsza-ż-fale-są-wzburzone-częstsza-ż-ponieść-klęskę
Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty: Nienawiścią nie można zajechać daleko. Za daleko można. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty: za­pisa­ne stro­ny pa­miętni­ka po­darłam drżący­mi palcami skasowałam z naj­twar­dsze­go dysku za­kopałam w ciem­nej dziu­rze mo­jego serca zniknąłeś wyparowałeś zmie­szałeś się z dy­mem papierosów pod­pa­lanych moją nienawiścią kim ty właści­wie byłeś wspomnieniem one nie znikają złudzeniem pozostałbyś a ty ta­ki prawdziwy pot­ra­fisz dop­ro­wadzić mnie do wie­cznie niepościelo­nego łóżka  -czarnaj


Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty: (...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym. -Olga Tokarczuk


­piej-jest po­ruszać-ż-być-po­rusza­nym-­piej-cza­rować-ż-poz­wo­lić ę-owładnąć-zaklęciu-­piej-być-żywym-ż-umarłym
Się Zwojuje Niż Nienawiścią Cytaty: Ambicja łatwiej chwyta się małych duszyczek niż dusz wielkich, jak ogień ima się snadniej strzech niż pałaców. -Nicolas Sebastien Roch


ambicja-łatwiej-chwyta-ę-łych-duszyczek-ż-dusz-wielkich-jak-ogień-ima-ę-snadniej-strzech-ż-pałaców