Sięga Cytaty

Sięga Cytaty: Żeby zmienić ludzi trzeba ich kochać. Nasz wpływ sięga dotąd, dokąd sięga nasza miłość. -Johann Heinrich Pestalozzi


Żeby-zmienić-ludzi-trzeba-ich-kochać-nasz-wpływ-ęga-dotąd-dokąd-ęga-nasza-miłość
Sięga Cytaty: Chłop jak sięga, to przy­sięga, jak dos­ta­je, to przestaje. -Władysław Stanisław Reymont


Sięga Cytaty: Kobieca polityka sięga daleko!... -Melania Parczewska


Sięga Cytaty: Jeden przysięga, drugi sięga. -Jan Sztaudynger


Sięga Cytaty: Gdy woda sięga ust, głowa do góry! -Stanisław Jerzy Lec


Sięga Cytaty: Sięga wysoko, kto się czołgać umie. -Julian Ursyn Niemcewicz


Sięga Cytaty: Tam sięgnij, gdzie wyrok nie sięga! -Joanna Wyszkowska


Sięga Cytaty: Kto sięga głęboko, zawsze musi dojść do mętnej wody. -Anonim


kto-ęga-głęboko-zawsze-musi-dojść-do-mętnej-wody
Sięga Cytaty: Życie jest bardzo niebezpiecznym zajęciem; śmiertelność sięga stu procent. -Anonim


Życie-jest-bardzo-niebezpiecznym-zajęciem-śmiertelność-ęga-stu-procent
Sięga Cytaty: Nasza swoboda sięga tak daleko, ten sam ma kres, co i nasze poczucie odpowiedzialności. -Stanisław Brzozowski


nasza-swoboda-ęga-tak-daleko-ten-sam-kres-co-i-nasze-poczucie-odpowiedzialnoś
Sięga Cytaty: Siła jest dziwów, lecz nad wszys­tkie sięga Dzi­wy człowieka potęga. -Sofokles


siła-jest dziwów-lecz-nad-wszys­tkie-ęga-dzi­wy-człowieka-potęga
Sięga Cytaty: Każdy wpro­wadza swój sys­tem tak da­leko, jak sięga je­go armia. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Sięga Cytaty: Długo­let­nie ba­dania wy­kazały niez­bi­cie, że nasz kod ge­netyczny sięga DNA. -Edward Jokel


długo­let­nie-ba­dania-wy­kazały-niez­bi­cie-że nasz-kod-ge­netyczny-ęga-dna
Sięga Cytaty: Jeżeli woda w rzece po brzegi sięga, wtedy mała jej ilość sprowadza wylew z koryta. -Hipolit Taine


jeżeli-woda-w-rzece-po-brzegi-ęga-wtedy-ła-jej-ilość-sprowadza-wylew-z-koryta
Sięga Cytaty: Życie jest bar­dzo niebez­pie­cznym zajęciem. Śmier­telność sięga stu procent. -Andrzej Majewski


Życie-jest bar­dzo-niebez­pie­cznym-zajęciem-Śmier­telność ęga-stu-procent
Sięga Cytaty: Jeśli kto niena­widzi ludzi i życia, to je­dynie dla­tego, iż wzrok je­go nie sięga dość daleko. -Francois Rene de Chateaubriand


jeśli-kto-niena­widzi-ludzi-i życia-to ­dynie-dla­tego-iż wzrok-­go-nie ęga-dość-daleko
Sięga Cytaty: Chłop jak sięga, to przysięga, jak dostaje, to przestaje. -Władysław Stanisław Reymont


Sięga Cytaty: Chłop jak sięga, to przysięga.� Jak dostaje, to przestaje. -Władysław Stanisław Reymont