Siłę Dla Postu Cytaty

Siłę Dla Postu Cytaty: Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga. -Bernard Św


modlitwa-wyprasza-łę-dla-postu-a-post-łaskę-modlitwy-post-wzmaga-modlitwę-a-modlitwa-wzmacnia-post-i-niesie-go-przed-boga
Siłę Dla Postu Cytaty: zaw­sze pro­siłam Bo­ga o siłę dla ko­goś. dzi­siaj czuję, że muszę pro­sić o siłę dla sa­mej siebie  -każdyponadkażdym


zaw­sze-pro­łam-bo­ga-o łę-dla-ko­goś-dzi­siaj czuję-że muszę-pro­ć-o łę-dla-­mej-siebie 
Siłę Dla Postu Cytaty: Siłę przyjaźni mierz tym, co potrafisz dla niej poświęcić. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


Siłę Dla Postu Cytaty: Prze­kona­nie, które może się dla mnie za­mienić w prawdę to ta­kie, które poz­wa­la mi naj­le­piej wy­korzys­tać moją siłę i jest dla mnie naj­lep­szym środ­kiem, by zap­rząc do działania mo­je zalety. -André Gide


Siłę Dla Postu Cytaty: Przy niej miałem siłę by być sil­nym dla niej. -Silvidian


przy-niej-miałem-łę-by być-sil­nym-dla-niej
Siłę Dla Postu Cytaty: Zawsze czułam ochotę powiedzieć o pantonimie:


zawsze-czułam-ochotę-powiedzieć-o-pantonimie-jeśli-chcecie-mówić-dlaczego-nie-mówicie-po-co-te-na-łę-wykonywane-gesty-jak-w-przytułku-dla
Siłę Dla Postu Cytaty: Szek­spir wywłóczy z człowieka zroz­paczoną duszę jak kre­ta z no­ry i po­kazu­je wszys­tkie jej drgaw­ki. Wi­dać wszys­tko - od słodyczy miłos­nej, która jest niemal jawną, aż do te­go, co pie­rzcha i kry­je się przed wszel­kim wzro­kiem. Niektóre je­go słowa mają siłę błys­ka­wicy czy siłę zgłod­niałego lwa, który wy­padł sko­kami ze skal­nej pie­cza­ry i uj­rzał w od­da­li sarnę która ucieka. -Stefan Żeromski


Siłę Dla Postu Cytaty: Kto ma siłę, ma i prawo. -Johann Wolfgang Goethe


Siłę Dla Postu Cytaty: Kto ma siłę, ma i prawo. -Johann Wolfgang Goethe


Siłę Dla Postu Cytaty: Zrób coś, a zdobędziesz siłę. -Ralph Waldo Emerson


Siłę Dla Postu Cytaty: Nie rób nicze­go na siłę. -Kleobulos z Lindos


Siłę Dla Postu Cytaty: Malowniczość rozprasza siłę marzenia. -Anonim


malowniczość-rozprasza-łę-marzenia
Siłę Dla Postu Cytaty: Siłow­nia-uszczes­li­wianie na siłę... -sprajtka


siłow­nia-uszczes­li­wianie-na łę
Siłę Dla Postu Cytaty: I koń nad siłę nie pociągnie. -Wolfgang Pauli


Siłę Dla Postu Cytaty: Zgo­da z sa­mym sobą płodzi siłę. -Stefan Żeromski


Siłę Dla Postu Cytaty: Nauka umac­nia wrodzoną siłę. -Horacy


nauka-umac­nia-wrodzoną-łę
Siłę Dla Postu Cytaty: Czasami kilka łez ma siłę większą od krzyku. -Owidiusz


czasami-kilka-łez-łę-większą-od-krzyku
Siłę Dla Postu Cytaty: Marze­nia dają wiarę i siłę na lepsze. -opuszczona


marze­nia-dają-wiarę-i łę-na lepsze