Siłę I Przemoc Cytaty

Siłę I Przemoc Cytaty: Zrozumienie i wiedza mają w sobie coś, co budzi taką nieufność, że muszą zostać potwierdzone i uzasadnione przez siłę i przemoc: wtedy człowiek im się poddaje. -Fryderyk Hegel


zrozumienie-i-wiedza-mają-w-sobie-coś-co-budzi-taką-nieufność-że-muszą-zostać-potwierdzone-i-uzasadnione-przez-łę-i-przemoc-wtedy-człowiek
Siłę I Przemoc Cytaty: Przemoc rodzi przemoc. - tekst piosenki


przemoc-rodzi-przemoc-tekst-piosenki-vendeta
Siłę I Przemoc Cytaty: Przemoc to ostatnia szansa ludzi niekompetentnych. -Salvador Hardin


przemoc-to-ostatnia-szansa-ludzi-niekompetentnych
Siłę I Przemoc Cytaty: Gdy przemoc uciska, tam but jest cnotą. -Jan Czyński


gdy-przemoc-uciska-tam-but-jest-cnotą
Siłę I Przemoc Cytaty: Miłość jest lekarstwem na przemoc i kluczykiem do tajemnicy świata. -Vladislav Vancura


miłość-jest-lekarstwem-na-przemoc-i-kluczykiem-do-tajemnicy-świata
Siłę I Przemoc Cytaty: Zwyciężajcie nienawiść miłością, nieprawdę - prawdą, przemoc - cierpieniem. -Mahatma Gandhi


zwyciężajcie-nienawiść-miłośą-nieprawdę-prawdą-przemoc-cierpieniem
Siłę I Przemoc Cytaty: zaw­sze pro­siłam Bo­ga o siłę dla ko­goś. dzi­siaj czuję, że muszę pro­sić o siłę dla sa­mej siebie  -każdyponadkażdym


zaw­sze-pro­łam-bo­ga-o łę-dla-ko­goś-dzi­siaj czuję-że muszę-pro­ć-o łę-dla-­mej-siebie 
Siłę I Przemoc Cytaty: Przemoc jest akuszerką każdego starego społeczeństwa brzemiennego nowym. -Karol Marks


przemoc-jest-akuszerką-każdego-starego-społeczeństwa-brzemiennego-nowym
Siłę I Przemoc Cytaty: Chciałem zos­tać poetą, ale wie­działem tyl­ko co to przemoc. -Krio


chciałem-zos­ć-poetą-ale-wie­działem-tyl­ko-co to przemoc
Siłę I Przemoc Cytaty: Młodość ma w so­bie za­pasy siły, który­mi wiele przemóc może, gdy zechce. -Józef Ignacy Kraszewski


młodość- w so­bie-za­pasy-ły-który­mi-wiele-przemóc-może-gdy-zechce
Siłę I Przemoc Cytaty: Człowiek stosujący przemoc jest większym niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu. -Lew Tołstoj


człowiek-stosujący-przemoc-jest-większym-niewolnikiem-od-tego-który-cierpi-z-jej-powodu
Siłę I Przemoc Cytaty: Życie nasze byłoby piękne, gdybyśmy dostrzegali to, co niweczy nasze dobro. Najbardziej zaś dobro niweczy przesąd, że może nam je dać przemoc. -Samuel Coleridge


Życie-nasze-byłoby-piękne-gdybyśmy-dostrzegali-to-co-niweczy-nasze-dobro-najbardziej-zaś-dobro-niweczy-przesąd-że-może-nam-dać-przemoc
Siłę I Przemoc Cytaty: Szek­spir wywłóczy z człowieka zroz­paczoną duszę jak kre­ta z no­ry i po­kazu­je wszys­tkie jej drgaw­ki. Wi­dać wszys­tko - od słodyczy miłos­nej, która jest niemal jawną, aż do te­go, co pie­rzcha i kry­je się przed wszel­kim wzro­kiem. Niektóre je­go słowa mają siłę błys­ka­wicy czy siłę zgłod­niałego lwa, który wy­padł sko­kami ze skal­nej pie­cza­ry i uj­rzał w od­da­li sarnę która ucieka. -Stefan Żeromski


Siłę I Przemoc Cytaty: Kto ma siłę, ma i prawo. -Johann Wolfgang Goethe


Siłę I Przemoc Cytaty: Kto ma siłę, ma i prawo. -Johann Wolfgang Goethe


Siłę I Przemoc Cytaty: Malowniczość rozprasza siłę marzenia. -Anonim


malowniczość-rozprasza-łę-marzenia
Siłę I Przemoc Cytaty: Zrób coś, a zdobędziesz siłę. -Ralph Waldo Emerson


Siłę I Przemoc Cytaty: Nie rób nicze­go na siłę. -Kleobulos z Lindos