Siłę Cytaty

Siłę Cytaty: zaw­sze pro­siłam Bo­ga o siłę dla ko­goś. dzi­siaj czuję, że muszę pro­sić o siłę dla sa­mej siebie  -każdyponadkażdym


zaw­sze-pro­łam-bo­ga-o łę-dla-ko­goś-dzi­siaj czuję-że muszę-pro­ć-o łę-dla-­mej-siebie 
Siłę Cytaty: Szek­spir wywłóczy z człowieka zroz­paczoną duszę jak kre­ta z no­ry i po­kazu­je wszys­tkie jej drgaw­ki. Wi­dać wszys­tko - od słodyczy miłos­nej, która jest niemal jawną, aż do te­go, co pie­rzcha i kry­je się przed wszel­kim wzro­kiem. Niektóre je­go słowa mają siłę błys­ka­wicy czy siłę zgłod­niałego lwa, który wy­padł sko­kami ze skal­nej pie­cza­ry i uj­rzał w od­da­li sarnę która ucieka. -Stefan Żeromski


Siłę Cytaty: Kto ma siłę, ma i prawo. -Johann Wolfgang Goethe


Siłę Cytaty: Kto ma siłę, ma i prawo. -Johann Wolfgang Goethe


Siłę Cytaty: Malowniczość rozprasza siłę marzenia. -Anonim


malowniczość-rozprasza-łę-marzenia
Siłę Cytaty: Zrób coś, a zdobędziesz siłę. -Ralph Waldo Emerson


Siłę Cytaty: Nie rób nicze­go na siłę. -Kleobulos z Lindos


Siłę Cytaty: Zgo­da z sa­mym sobą płodzi siłę. -Stefan Żeromski


Siłę Cytaty: Siłow­nia-uszczes­li­wianie na siłę... -sprajtka


siłow­nia-uszczes­li­wianie-na łę
Siłę Cytaty: Nauka umac­nia wrodzoną siłę. -Horacy


nauka-umac­nia-wrodzoną-łę
Siłę Cytaty: I koń nad siłę nie pociągnie. -Wolfgang Pauli


Siłę Cytaty: Większość ludzi przedkłada siłę nad wolność. -John Stuart Mill


większość-ludzi-przedkłada-łę-nad-wolność
Siłę Cytaty: Marze­nia dają wiarę i siłę na lepsze. -opuszczona


marze­nia-dają-wiarę-i łę-na lepsze
Siłę Cytaty: Nie mogąc znaleźć sprawiedliwości znaleziono siłę. -Blaise Pascal


nie-mogąc-znaleźć-sprawiedliwoś-znaleziono-łę
Siłę Cytaty: Czasami kilka łez ma siłę większą od krzyku. -Owidiusz


czasami-kilka-łez-łę-większą-od-krzyku
Siłę Cytaty: Nie rób nic na siłę, weź większy młotek. -Prawo Anthony'ego


Siłę Cytaty: Słowo


Siłę Cytaty: Siłę człowieka mie­rzy się ilością je­go nieprzyjaciół. -Władysław Stanisław Reymont