Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty

Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty: Siła kobiet leży w tym, że są w stanie uznać złudzenia za rzeczywistość. -Federico Fellini


siła-kobiet-ży-w-tym-że-są-w-stanie-uznać-złudzenia-za-rzeczywistość
Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty: Siła kobiet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile razy mówią. -Marcel Achard


siła-kobiet-ży-nie-w-tym-co-mówią-lecz-w-tym-ile-razy-mówią
Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty: Siła ko­biet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile ra­zy mówią. -Marcel Achard


siła-ko­biet-ży-nie w tym-co mówią-lecz-w tym-ile-ra­zy-mówią
Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty: Siłą kobiet są słabostki mężczyzn. -Wolter


siłą-kobiet-są-słabostki-mężczyzn
Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty: W milczeniu leży siła i milczenie jest językiem przyszłego świata. -Walter Nigg


w-milczeniu-ży-ła-i-milczenie-jest-językiem-przyszłego-świata
Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty: Siła kobiet pochodzi z faktu, którego nie może wytłumaczyć psychologia. Mężczyźni mogą być analizowani, kobiety jedynie adorowane. -Oscar Wilde


siła-kobiet-pochodzi-z-faktu-którego-nie-może-wytłumaczyć-psychologia-mężczyź-mogą-być-analizowani-kobiety-jedynie-adorowane
Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty: Między umiejętnością, a działaniem leży całe morze, a na jego dnie często rozbita siła woli. -Marie Von Ebner - Eschenbach


między-umiejętnośą-a-działaniem-ży-całe-morze-a-na-jego-dnie-często-rozbita-ła-woli
Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty: Między umiejętnością a działaniem leży całe morze, a na jego dnie zbyt często rozbita siła woli. -Marie Von Ebner - Eschenbach


między-umiejętnośą-a-działaniem-ży-całe-morze-a-na-jego-dnie-zbyt-często-rozbita-ła-woli
Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty: Tyle się rozprawia o umysłowości kobiet, o prawach kobiet, o równouprawnieniach kobiet: ciekawa jednak rzecz, co by nas to wszystko obchodziło, gdyby kobieta nie posiadała nic prócz umysłowości? -Wincenty Rzymowski


Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty: Gdy­by mężczyźni wie­dzieli, ja­ka siła leży w jed­nej łzie, by­liby bar­dziej kocha­ni a my byśmy ich mniej rujnowały. -Aleksander Dumas


gdy­by-mężczyź-wie­dzieli-ja­ka-ła-ży-w jed­nej-łzie-by­liby-bar­dziej-kocha­-a my byśmy-ich-mniej-rujnowały
Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty: Im dalej w las, tym więcej drzew, u kobiet przeciwnie: im dalej w lata, tym mniej lat. -Alojzy Żółkowski


im-dalej-w-las-tym-więcej-drzew-u-kobiet-przeciwnie-im-dalej-w-lata-tym-mniej-lat
Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty: Ludzka wo­la jak kłoda drew­niana - jej siłą za­leży od gru­bości, a i tak zaw­sze znaj­dzie się moc zdol­na w wy­kałaczki ją obrócić. -Krio


ludzka-wo­-jak kłoda-drew­niana- jej-łą-za­ży-od gru­boś-a i tak-zaw­sze-znaj­dzie ę-moc-zdol­na-w wy­kałaczki-ją obróć
Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty: Siła człowieka nie po­lega na tym, że nig­dy nie upa­da ale na tym, że pot­ra­fi się podnosić. -zwariowana1995


siła-człowieka-nie po­lega-na tym-że nig­dy-nie upa­da-ale-na tym-że pot­ra­fi ę-podnosić
Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty: Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnosić. -Konfucjusz


siła-człowieka-nie-polega-na-tym-że-nigdy-nie-upada-ale-na-tym-że-potrafi-ę-podnosić
Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty: Mo­ja siła nie za­wiera się w tym ile uniosę rzeczy i jak sil­ne mam ciało, ale w tym ile zniosę po­rażek. Ilek­roć ucier­pi mo­je ciało, tym sil­niej­sza staję się mo­ja dusza. -Raspberry


mo­ja-ła-nie za­wiera ę-w tym-ile-uniosę-rzeczy-i jak sil­ne-mam-ciało-ale-w tym-ile-zniosę-po­rażek-ilek­roć-ucier­pi-mo­-ciało
Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty: Módl się. Jest w tym niezmierzona siła. -Anonim


módl-ę-jest-w-tym-niezmierzona-ła
Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty: życie bu­dować na­leży w tym cza­sie i w tym miej­scu, w którym sa­mi jes­teśmy. tam gdzie nas nie ma, nig­dy nie będzie nasze­go życia. -thrillofit


życie-bu­dować-na­ży-w tym-cza­sie-i w tym-miej­scu-w którym ­mi-jes­teśmy-tam-gdzie-nas-nie -nig­dy-nie będzie-nasze­go-życia
Siła Kobiet Leży W Tym Cytaty: Im więcej kobiet zna mężczyzna, tym bardziej prymitywny pogląd o nich sobie wyrabia. -Francois Mauriac


im-więcej-kobiet-zna-mężczyzna-tym-bardziej-prymitywny-pogląd-o-nich-sobie-wyrabia