Siła Kobiet Leży W Cytaty

Siła Kobiet Leży W Cytaty: Siła kobiet leży w tym, że są w stanie uznać złudzenia za rzeczywistość. -Federico Fellini


siła-kobiet-ży-w-tym-że-są-w-stanie-uznać-złudzenia-za-rzeczywistość
Siła Kobiet Leży W Cytaty: Siła kobiet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile razy mówią. -Marcel Achard


siła-kobiet-ży-nie-w-tym-co-mówią-lecz-w-tym-ile-razy-mówią
Siła Kobiet Leży W Cytaty: Siłą kobiet są słabostki mężczyzn. -Wolter


siłą-kobiet-są-słabostki-mężczyzn
Siła Kobiet Leży W Cytaty: W milczeniu leży siła i milczenie jest językiem przyszłego świata. -Walter Nigg


w-milczeniu-ży-ła-i-milczenie-jest-językiem-przyszłego-świata
Siła Kobiet Leży W Cytaty: Siła kobiet pochodzi z faktu, którego nie może wytłumaczyć psychologia. Mężczyźni mogą być analizowani, kobiety jedynie adorowane. -Oscar Wilde


siła-kobiet-pochodzi-z-faktu-którego-nie-może-wytłumaczyć-psychologia-mężczyź-mogą-być-analizowani-kobiety-jedynie-adorowane
Siła Kobiet Leży W Cytaty: Między umiejętnością, a działaniem leży całe morze, a na jego dnie często rozbita siła woli. -Marie Von Ebner - Eschenbach


między-umiejętnośą-a-działaniem-ży-całe-morze-a-na-jego-dnie-często-rozbita-ła-woli
Siła Kobiet Leży W Cytaty: Między umiejętnością a działaniem leży całe morze, a na jego dnie zbyt często rozbita siła woli. -Marie Von Ebner - Eschenbach


między-umiejętnośą-a-działaniem-ży-całe-morze-a-na-jego-dnie-zbyt-często-rozbita-ła-woli
Siła Kobiet Leży W Cytaty: Tyle się rozprawia o umysłowości kobiet, o prawach kobiet, o równouprawnieniach kobiet: ciekawa jednak rzecz, co by nas to wszystko obchodziło, gdyby kobieta nie posiadała nic prócz umysłowości? -Wincenty Rzymowski


Siła Kobiet Leży W Cytaty: Gdy­by mężczyźni wie­dzieli, ja­ka siła leży w jed­nej łzie, by­liby bar­dziej kocha­ni a my byśmy ich mniej rujnowały. -Aleksander Dumas


gdy­by-mężczyź-wie­dzieli-ja­ka-ła-ży-w jed­nej-łzie-by­liby-bar­dziej-kocha­-a my byśmy-ich-mniej-rujnowały
Siła Kobiet Leży W Cytaty: Ludzka wo­la jak kłoda drew­niana - jej siłą za­leży od gru­bości, a i tak zaw­sze znaj­dzie się moc zdol­na w wy­kałaczki ją obrócić. -Krio


ludzka-wo­-jak kłoda-drew­niana- jej-łą-za­ży-od gru­boś-a i tak-zaw­sze-znaj­dzie ę-moc-zdol­na-w wy­kałaczki-ją obróć
Siła Kobiet Leży W Cytaty: Siła ko­biet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile ra­zy mówią. -Marcel Achard


siła-ko­biet-ży-nie w tym-co mówią-lecz-w tym-ile-ra­zy-mówią
Siła Kobiet Leży W Cytaty: Przez­nacze­nie to nie jest jed­nak siła nad­przy­rodzo­na, ale siła kon­sekwen­tne­go sys­te­mu zdarzeń. Ta siła na­biera roz­machu, kiedy nie ma­my jeszcze rozsądku, aby ją oce­nić, ani możli­wości, aby się jej przeciwstawić. -Stanisław Dygat


Siła Kobiet Leży W Cytaty: Siłą możesz mi zab­rać wiele, ale siłą nie możesz mi nicze­go dać. -Kazik Staszewski


siłą-możesz-mi zab­rać-wiele-ale-łą-nie możesz-mi nicze­go-dać
Siła Kobiet Leży W Cytaty: Bronisz się tylko wtedy, kiedy twoja siła nie jest porównywalna z siłą wroga, atakujesz kiedy masz przewagę. -Sun Tzu


bronisz-ę-tylko-wtedy-kiedy-twoja-ła-nie-jest-porównywalna-z-łą-wroga-atakujesz-kiedy-masz-przewagę
Siła Kobiet Leży W Cytaty: Siłą mężczyz­ny jest je­go cha­rak­ter, a siłą ko­biety mężczyz­na z charakterem. -Matka Teresa z Kalkuty


siłą-mężczyz­ny-jest ­go-cha­rak­ter-a łą-ko­biety-mężczyz­na-z charakterem
Siła Kobiet Leży W Cytaty: Jes­tem człowiekiem, który nie na­leży do ni­kogo a za­razem na­leży do wszystkich. -Charles de Gaulle


jes­tem-człowiekiem-który-nie na­ży-do ­kogo-a za­razem-na­ży-do wszystkich
Siła Kobiet Leży W Cytaty: Kiedy za­leży Ci na ko­biecie, nieraz na­leży porzu­cić pier­wotną, zwierzęcą stronę włas­ne­go siebie. -qches


kiedy-za­ży-ci na ko­biecie-nieraz-na­ży-porzu­ć-pier­wotną-zwierzęcą-stronę-włas­ne­go-siebie
Siła Kobiet Leży W Cytaty: Nie ma wielu rodzajów życia, jest tylko jedno i jedna siła w sercu tego życia. Siła jednocząca:


nie-wielu-rodzajów-życia-jest-tylko-jedno-i-jedna-ła-w-sercu-tego-życia-siła-jednocząca-duch-boży-który-od-początku-unosił-ę-nad-wodami