Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty

Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty: Miłość jest potężniejszą od siły i mądrzejszą od filozofii. -Oscar Wilde


miłość-jest-potężniejszą-od-ły-i-mądrzejszą-od-filozofii
Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty: Filozof sprawdza się w filozofii myśli, poeta w filozofii wzruszenia. -Kostis Palamas


filozof-sprawdza-ę-w-filozofii-myśli-poeta-w-filozofii-wzruszenia
Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty: Istota filozofii przyrody polega na tym, by na podstawie zjawiska ruchu zbadać siły przyrody, a na podstawie tych sił wyjaśnić inne zjawiska. -Isaac Newton


istota-filozofii-przyrody-polega-na-tym-by-na-podstawie-zjawiska-ruchu-zbadać-ły-przyrody-a-na-podstawie-tych-ł-wyjaść-inne-zjawiska
Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty: Wy­mieniłam ka­len­darze i jes­tem o rok mądrzejsza. -JaJo


wy­mieniłam-ka­len­darze-i jes­tem-o rok-mądrzejsza
Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty: Mężczyzna, który żeni się z kobieta mądrzejszą od siebie, ogranicza swoja wolność. -Pittakos


mężczyzna-który-żeni-ę-z-kobieta-mądrzejszą-od-siebie-ogranicza-swoja-wolność
Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty: Kobieta jest mądrzejsza od mężczyzny, ale najwięcej rozumu musi zużyć na to, by ukryć ten fakt. -Mary McCarthy


kobieta-jest-mądrzejsza-od-mężczyzny-ale-najwięcej-rozumu-musi-zużyć-na-to-by-ukryć-ten-fakt
Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty: Nikt nie zna prawdziwego wieku ludzkości, ale wszyscy zgadzają się z tym, że jest ona wystarczająco stara, by być mądrzejszą. -Roger Babson


nikt-nie-zna-prawdziwego-wieku-ludzkoś-ale-wszyscy-zgadzają-ę-z-tym-że-jest-ona-wystarczająco-stara-by-być-mądrzejszą
Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty: Aforyzmy są dowcipami filozofii. -Anonim


aforyzmy-są-dowcipami-filozofii
Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty: Kpić z filozofii to filozofować na prawdę. -Blaise Pascal


kpić-z-filozofii-to-filozofować-na-prawdę
Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty: U początku filozofii stoi - zdziwienie. -Arystoteles


u-początku-filozofii-stoi-zdziwienie
Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty: Obiek­ty­wizm to for­ma re­wanżu wo­bec filozofii. -StachuKrankiela


obiek­ty­wizm-to for­-re­wanżu-wo­bec-filozofii
Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty: Afo­ryz­my są dow­ci­pami filozofii. -Vauvenargues


afo­ryz­my-są dow­­pami-filozofii
Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty: Afo­ryzm to fast food filozofii. -Ryszard Podlewski


Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty: Drwić sobie z filozofii, znaczy naprawdę filozofować. -Blaise Pascal


drwić-sobie-z-filozofii-znaczy-naprawdę-filozofować
Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty: Jas­ność jest uczci­wością filozofii. -Vauvenargues


jas­ność-jest uczci­wośą-filozofii
Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty: Pewnik filozofii polskiej: tańczę, więc jestem. -Jan Ignacy Niecisław Baudouin De Courtenay


Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty: Pierwszym nauczycielem filozofii jakiego miała ludzkość, był wąż w raju. -Baus


pierwszym-nauczycielem-filozofii-jakiego-miała-ludzkość-był-wąż-w-raju
Siły I Mądrzejszą Od Filozofii Cytaty: Nowożytny materializm jest nawozem, który ma użyźnić ziemię dla filozofii. -Artur Schopenhauer


nowożytny-materializm-jest-nawozem-który-użyźć-ziemię-dla-filozofii