Siły Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Siły Cytaty: Już zbli­za sie ... do­gania mnie nie pot­ra­fię już biec....siły mi brak, opuści­li mnie odi­zolo­walam się... tak ... Nie mam siły by biec  -Dżemowa
już-zbli­za-sie-do­gania mnie-nie pot­ra­fię-już-biecły-mi brak-opuś­li-mnie-odi­zolo­walam-ę-tak -nie mam-ły
Siły Cytaty: Po­dej­mując próbę prze­wer­to­wania swo­jego wnętrza licz się z tym, że Twe ręce mogą zacząć drżeć przez co Twa mas­ka nie będzie już tak ideal­nie przy­legać do twarzy... A wte­dy w ser­cu zaczną pul­so­wać emoc­je, których ogar­nięcie nastąpi kosztem siły... Siły, która trzy­ma Cię w tej gonitwie... -patt_
Siły Cytaty: ta­ni ar­gu­ment siły, to przekleństwo  -wdech
­-ar­gu­ment-ły-to przekleństwo 
Siły Cytaty: Straszne są słabostki siły. -Stanisław Jerzy Lec
Siły Cytaty: Ja­kie siły, ta­ki ideał. -Ludwig Andreas Feuerbach
Siły Cytaty: Jakie siły, taki ideał. -Ludwig Andreas Feuerbach
Siły Cytaty: Lenistwo przerasta nasze siły. -Józef Bułatowicz
Siły Cytaty: Nie ma większej siły nad myśl. -Stanisław
Siły Cytaty: Miłość to ludzka forma boskiej siły. -William Blake
miłość-to-ludzka-forma-boskiej-ły
Siły Cytaty: Kochać to znaczy wyrzec się siły. -Milan Kundera
Siły Cytaty: Nie ma siły większej niż prawdziwa miłość. -Seneka
nie-ły-większej-ż-prawdziwa-miłość
Siły Cytaty: Miłość jest potężniejszą od siły i mądrzejszą od filozofii. -Oscar Wilde
miłość-jest-potężniejszą-od-ły-i-mądrzejszą-od-filozofii
Siły Cytaty: Potrzeba światła, by zwątpić, i siły, by w zwątpieniu wytrwać. -Bernard le Bovier
potrzeba-światła-by-zwątpić-i-ły-by-w-zwątpieniu-wytrwać
Siły Cytaty: Zdolność doznawania przyjemności jest dowodem siły. -Arystoteles
zdolność-doznawania-przyjemnoś-jest-dowodem-ły
Siły Cytaty: Co war­te idee, kiedy brak­nie siły?  -Jerzy Czech
co war­te-idee-kiedy-brak­nie-ły 
Siły Cytaty: Tylko ta praca daje siły, która i sił wymaga. -Władysław Grzeszczyk
Siły Cytaty: Jes­teś słabością moją, więc mi do­daj siły. -Jacek Kaczmarski
jes­teś-słabośą-moją-więc-mi do­daj-ły
Siły Cytaty: Co nas trzyma na tym globie prócz siły ciążenia? -Stanisław Jerzy Lec
Siły Cytaty: Oba­lać pra­wa us­ta­nawiając no­we - oto dowód siły. -Kung-Sun Jang
oba­ć-pra­wa-us­­nawiając-no­we- oto-dowód-ły
Siły Cytaty: Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą. -Honore de Balzac
talent-polega-na-połączeniu-ły-twórczej-ze-zdolnośą-wykonawczą
Siły Cytaty: Zawsze mamy dość siły, by znieść cudze nieszczęście. -Francois de la Rochefoucauld
Siły Cytaty: Kto przewidział przyszłe nieszczęścia, pozbawił siły obecne. -Cyceron
kto-przewidział-przyszłe-nieszczęścia-pozbawił-ły-obecne
Siły Cytaty: Mierz siły na zamiary, Nie zamiar podług sił. -Adam Mickiewicz
Siły Cytaty: Jed­na nadzieja da­je więcej siły niż dziesięc wspomnień. -Marlena Dietrich
jed­na-nadzieja-da­-więcej-ły-ż-dziesięc-wspomnień
Siły Cytaty: Kto wrogów ma wiele, ten siły swe dzielić musi. -Sy-Ma Cien
kto-wrogów- wiele-ten-ły-swe-dzielić-musi
Siły Cytaty: Adrenalina Uf­ność we włas­ne siły Potłuczo­ne szkło Krys­ty­na Sz. 01.09.2014r. -krysta
adrenalina-uf­ność-we włas­ne-ły-potłuczo­ne-szkło-krys­ty­na-sz-01092014r
Siły Cytaty: Bez znajomości siły stów nie sposób poznać ludzi. -Konfucjusz
bez-znajomoś-ły-stów-nie-sposób-poznać-ludzi
Siły Cytaty: Zawsze mamy dość siły, aby znieść cudze nieszczęście. -Francois de la Rochefoucauld
Siły Cytaty: Bez znajomości siły słów niemożliwa jest znajomość człowieka. -Konfucjusz
bez-znajomoś-ły-słów-niemożliwa-jest-znajomość-człowieka
Siły Cytaty: Za późno na lekarstwo, gdy zło nabiera siły wskutek zwłoki. -Owidiusz
za-późno-na-lekarstwo-gdy-zło-nabiera-ły-wskutek-zwłoki
Siły Cytaty: Piękne ko­biety pot­ra­fią mieć w so­bie de­was­tujące siły. -Krzysztof Pieczyński
piękne-ko­biety-pot­ra­fią-mieć-w so­bie-de­was­tują-ły
Siły Cytaty: Niech ar­gu­men­ty siły nie zastępują nig­dy ar­gu­mentów dyplomacji. -Barack Obama
niech-ar­gu­men­ty-ły-nie zastępują-nig­dy-ar­gu­mentów-dyplomacji
Siły Cytaty: Prze­moc nie jest oz­naką siły, lecz słabości. -ks. Jerzy Popiełuszko
Siły Cytaty: Masy są zawsze pod wrażeniem siły, jedynie rzadko dobroci. -Gustaw Le Bon
masy-są-zawsze-pod-wrażeniem-ły-jedynie-rzadko-dobroci
Siły Cytaty: Jedna nadzieja daje więcej siły, niż dziesięć wspomnień. -Anonim
jedna-nadzieja-daje-więcej-ły-ż-dziesięć-wspomnień