Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty

Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty: w życiu różnili szu­kając siebie na tle całkiem kochani  -Cykam


w życiu-różnili-szu­kając-siebie-na tle-całkiem-kochani 
Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty: Nie ma innej drogi by odnaleźć siebie jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnić. -Eduard Spranger


nie-innej-drogi-by-odnaleźć-siebie-jak-żeby-choć-raz-całkiem-ę-od-siebie-uwolnić
Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty: Nie ma innej drogi, by odnaleźć siebie, jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnić -Eduard Spranger


nie-innej-drogi-by-odnaleźć-siebie-jak-żeby-choć-raz-całkiem-ę-od-siebie-uwolnić
Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty: cza­sami tak mam ref­lek­sje, nie ref­leksy światła żar­ty, a w tle łzy bez­myśl, a może myśl ro­man­tyzm, nie reumatyzm - przy­naj­mniej w tle boję się?  -Theo Valenty


cza­sami-tak-mam-ref­lek­sje-nie ref­leksy-światła-żar­ty-a w tle-łzy-bez­myśl-a może-myśl-ro­man­tyzm-nie reumatyzm
Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty: Ludzie nader rzadko potrafią być całkiem źli albo całkiem dobrzy. -Niccolo Machiavelli


ludzie-nader-rzadko-potrafią-być-całkiem-źli-albo-całkiem-dobrzy
Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty: całkiem nic jest ład­na pogoda więc dzwo­nię do Ciebie bo ko­jarzysz mi się z czymś ładnym i całkiem słonecznym jak ta niedziela czy lu­bisz niedziele?  -dooorotis


całkiem-nic-jest-ład­na-pogoda-więc-dzwo­ę-do ciebie-bo-ko­jarzysz-mi ę-z czymś-ładnym-i-całkiem-słonecznym-jak- niedziela-czy
Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty: Gdym so­bie po­myślała, że kiedyś ten starzec, proszący o przyszłość swe­go sy­na, po­wie córce, by do­dawała do mod­litwy za bra­ta mo­je imię, ja­ko ta­jem­niczej przy­jaciółki, całkiem zmieniłam się i dum­na byłam z siebie. -Aleksander Dumas


Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty: Pragniemy być kochani brutto, nie netto. -Fryderyk Chrystian Hebbel


Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty: Cóż pisać o miłości, gdyśmy nie kochani. -Joachim Du Bellay


Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty: Gdyby mężczyźni wiedzieli, co można uzyskać za jedną łzę, byliby bardzo kochani... -Aleksander Dumas (syn)


gdyby-mężczyź-wiedzieli-co-można-uzyskać-za-jedną-łzę-byliby-bardzo-kochani
Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty: Gdyby mężczyźni wiedzieli, co można uzyskać za jedną łzę, byliby bardzo kochani. . . -Aleksander Dumas


gdyby-mężczyź-wiedzieli-co-można-uzyskać-za-jedną-łzę-byliby-bardzo-kochani
Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty: Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać. -Karol Irzykowski


najstraszniejsze-jest-nienawidzić-siebie-wstydzić-ę-siebie-a-jednak-nie-móc-od-siebie-uciec-wciąż-do-siebie-wracać-i-dlatego-siebie
Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty: Gdy gaśnie w oczach Twa nadziei ostoja, w tle płacz aniołów...   -Natuuś


gdy-gaśnie-w oczach-twa-nadziei-ostoja-w-tle-płacz-aniołów- 
Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty: wszys­cy czekają nikt uda­je, że nie is­tnieje i ktoś w tle się śmieje  -nie.wiem


wszys­cy-czekają-nikt-uda­-że nie is­tnieje-i-ktoś-w tle ę-śmieje 
Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty: Popełniamy błąd, kiedy chcemy być kochani, zamiast samemu kochać. Strach przed utratą miłości robi z nas tchórzy. -Charlotte Yonge


popełniamy-błąd-kiedy-chcemy-być-kochani-zamiast-samemu-kochać-strach-przed-utratą-miłoś-robi-z-nas-tchórzy
Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty: pełni swobody szczerze mówią i milczą w pełni kochani  -Cykam


peł-swobody-szczerze-mówią-i milczą-w-peł-kochani 
Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty: Naj­więcej kon­fliktów ze śro­dowis­kiem społecznym pow­sta­je na tle władzy i osądzania. -Antoni Kępiński


naj­więcej-kon­fliktów-ze śro­dowis­kiem-społecznym-pow­sta­-na tle-władzy-i osądzania
Siebie Na tle Całkiem Kochani  Cytaty: Tak długo jak jesteśmy kochani, jesteśmy niezastąpieni; i żaden człowiek nie jest bezużyteczny, jeśli ma przyjaciela. -Robert Louis Stevenson


tak-długo-jak-jesteśmy-kochani-jesteśmy-niezastąpieni-i-żaden-człowiek-nie-jest-bezużyteczny-śli-przyjaciela