Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty

Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty: Raczej skłamać z miłości niż wyznać prawdę z nienawiści! -Anna Jokai


raczej-skłamać-z-miłoś-ż-wyznać-prawdę-z-nienawiś
Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty: Le­piej od­po­wiedz


le­piej-od­po­wiedz-nie-wiem-ż-miałbyś-skłamać
Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty: Człowiek dopiero wtedy wyznaje Bogu miłość, gdy zdolny jest wyznać, że wszystko dotąd w jego życiu było brakiem miłości. -Franz Rosenzweig


człowiek-dopiero-wtedy-wyznaje-bogu-miłość-gdy-zdolny-jest-wyznać-że-wszystko-dotąd-w-jego-życiu-było-brakiem-miłoś
Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty: Można skłamać nie tyl­ko słowa­mi, lecz i bukietem. -Michał Choromański


można-skłamać-nie tyl­ko-słowa­mi-lecz-i bukietem
Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty: Budzić się ra­no i sta­rać się od­tworzyć sen po to, żeby upo­rać się z po­dej­rze­niem, że sen po­wie­dział o nas więcej, niż chce­my na ja­wie wyznać. -Czesław Miłosz


budzić ę-ra­no-i sta­rać ę-od­tworzyć-sen-po to-żeby-upo­rać ę-z po­dej­rze­niem-że sen-po­wie­dział-o nas-więcej-ż
Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty: Słodyczą miłości jest to, że kogoś kochamy; że bardziej uszczęśliwia nas uczucie miłości, które przeżywamy, niż uczucie miłości, które wzbudzamy u innych. -Francois de la Rochefoucauld


słodyczą-miłoś-jest-to-że-kogoś-kochamy-że-bardziej-uszczęśliwia-nas-uczucie-miłoś-które-przeżywamy-ż-uczucie-miłoś-które-wzbudzamy-u
Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty: W zazdrości więcej jest miłości własnej niż miłości. -Francois de la Rochefoucauld


Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty: Niełatwo mi wyznać, że oddałbym dziesięć rozmów z Einsteinem za pierwsze spotkanie z ładną statystką. Co prawda, przy dziesiątym spotkaniu wzdychałbym za Einsteinem lub za tęgą książką. -Albert Camus


niełatwo-mi-wyznać-że-oddałbym-dziesięć-rozmów-z-einsteinem-za-pierwsze-spotkanie-z-ładną-statystką-co-prawda-przy-dziesiątym-spotkaniu
Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty: zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo


zna­jo­mość-trochę-praw­dy-wys­tar­czy-by skłamać-chy­ba-że w od­po­wied­ą-porę-zamilkniesz-bo-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest
Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty: W miłości milczenie lepsze jest niż mowa. Dobrze jest być zmieszanym. Jest wymowa milczenia, która przenika bardziej niż zdołałyby to uczynić słowa. -Anonim


w-miłoś-milczenie-lepsze-jest-ż-mowa-dobrze-jest-być-zmieszanym-jest-wymowa-milczenia-która-przenika-bardziej-ż-zdołałyby-to-uczynić
Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty: Nie ma lepszego ministra miłości niż przypadek. -Miguel de Cervantes


Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty: Łatwiej upaść na głowę niż powstać z miłości. -Jan Twardowski


Łatwiej-upaść-na-głowę-ż-powstać-z-miłoś
Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty: W miłości kobiety zawsze więcej dają, niż otrzymują. -Louis Desnoyers


w-miłoś-kobiety-zawsze-więcej-dają-ż-otrzymują
Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty: Krop­la miłości znaczy więcej niż ocean rozumu. -Blaise Pascal


krop­-miłoś-znaczy-więcej-ż-ocean-rozumu
Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty: Większość ludzi potrzebuje więcej miłości niż na nią zasługuje. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty: W miłości ko­biety zaw­sze więcej dają, niż otrzymują. -Louis Desnoyers


w miłoś-ko­biety-zaw­sze-więcej-dają-ż-otrzymują
Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty: Uprawianie miłości wymaga więcej talentu niż dowodzenie armią. -Ninon De Lenclos


uprawianie-miłoś-wymaga-więcej-talentu-ż-dowodzenie-armią
Skłamać Z Miłości Niż Wyznać Cytaty: Imi­tac­je miłości kosztują drożej niż miłość prawdziwa. -Janusz Roś


imi­tac­-miłoś-kosztują-drożej-ż-miłość-prawdziwa