Skłamać Z Miłości Niż Cytaty

Skłamać Z Miłości Niż Cytaty: Raczej skłamać z miłości niż wyznać prawdę z nienawiści! -Anna Jokai


raczej-skłamać-z-miłoś-ż-wyznać-prawdę-z-nienawiś
Skłamać Z Miłości Niż Cytaty: Le­piej od­po­wiedz


le­piej-od­po­wiedz-nie-wiem-ż-miałbyś-skłamać
Skłamać Z Miłości Niż Cytaty: Można skłamać nie tyl­ko słowa­mi, lecz i bukietem. -Michał Choromański


można-skłamać-nie tyl­ko-słowa­mi-lecz-i bukietem
Skłamać Z Miłości Niż Cytaty: Słodyczą miłości jest to, że kogoś kochamy; że bardziej uszczęśliwia nas uczucie miłości, które przeżywamy, niż uczucie miłości, które wzbudzamy u innych. -Francois de la Rochefoucauld


słodyczą-miłoś-jest-to-że-kogoś-kochamy-że-bardziej-uszczęśliwia-nas-uczucie-miłoś-które-przeżywamy-ż-uczucie-miłoś-które-wzbudzamy-u
Skłamać Z Miłości Niż Cytaty: W zazdrości więcej jest miłości własnej niż miłości. -Francois de la Rochefoucauld


Skłamać Z Miłości Niż Cytaty: zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo


zna­jo­mość-trochę-praw­dy-wys­tar­czy-by skłamać-chy­ba-że w od­po­wied­ą-porę-zamilkniesz-bo-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest
Skłamać Z Miłości Niż Cytaty: W miłości milczenie lepsze jest niż mowa. Dobrze jest być zmieszanym. Jest wymowa milczenia, która przenika bardziej niż zdołałyby to uczynić słowa. -Anonim


w-miłoś-milczenie-lepsze-jest-ż-mowa-dobrze-jest-być-zmieszanym-jest-wymowa-milczenia-która-przenika-bardziej-ż-zdołałyby-to-uczynić
Skłamać Z Miłości Niż Cytaty: Nie ma lepszego ministra miłości niż przypadek. -Miguel de Cervantes


Skłamać Z Miłości Niż Cytaty: Łatwiej upaść na głowę niż powstać z miłości. -Jan Twardowski


Łatwiej-upaść-na-głowę-ż-powstać-z-miłoś
Skłamać Z Miłości Niż Cytaty: W miłości kobiety zawsze więcej dają, niż otrzymują. -Louis Desnoyers


w-miłoś-kobiety-zawsze-więcej-dają-ż-otrzymują
Skłamać Z Miłości Niż Cytaty: Krop­la miłości znaczy więcej niż ocean rozumu. -Blaise Pascal


krop­-miłoś-znaczy-więcej-ż-ocean-rozumu
Skłamać Z Miłości Niż Cytaty: Uprawianie miłości wymaga więcej talentu niż dowodzenie armią. -Ninon De Lenclos


uprawianie-miłoś-wymaga-więcej-talentu-ż-dowodzenie-armią
Skłamać Z Miłości Niż Cytaty: Imi­tac­je miłości kosztują drożej niż miłość prawdziwa. -Janusz Roś


imi­tac­-miłoś-kosztują-drożej-ż-miłość-prawdziwa
Skłamać Z Miłości Niż Cytaty: W miłości ko­biety zaw­sze więcej dają, niż otrzymują. -Louis Desnoyers


w miłoś-ko­biety-zaw­sze-więcej-dają-ż-otrzymują
Skłamać Z Miłości Niż Cytaty: W zemście i miłości kobieta jest bardziej barbarzyńska niż mężczyzna. -Friedrich Nietzsche


w-zemście-i-miłoś-kobieta-jest-bardziej-barbarzyńska-ż-mężczyzna
Skłamać Z Miłości Niż Cytaty: Nie ma lep­sze­go mi­nis­tra miłości niż przypadek. -Saavedra Miguel de Cervantes


Skłamać Z Miłości Niż Cytaty: Większość ludzi potrzebuje więcej miłości, niż na nią zasługuje. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Skłamać Z Miłości Niż Cytaty: Większość ludzi potrzebuje więcej miłości niż na nią zasługuje. -Marie Von Ebner - Eschenbach