Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty

Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty: Zła skłonność jest nieprzyjaciółką rozumu. -Pitagoras


zła-skłonność-jest-nieprzyjaciółką-rozumu
Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty: Odwaga cywilna jest w Polsce rzadsza jak skłonność do natychmiastowego umierania. -Maria Dąbrowska


odwaga-cywilna-jest-w-polsce-rzadsza-jak-skłonność-do-natychmiastowego-umierania
Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty: Wszyscy okrutnicy mają skłonność do sentymentalizmu. -Anna Kowalska


wszyscy-okrutnicy-mają-skłonność-do-sentymentalizmu
Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty: Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu. -Ronald Reagan


politycy-mają-skłonność-do-myślenia-o-następnych-wyborach-a-nie-o-następnym-pokoleniu
Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty: Osoby niezdolne do miłości nie znają ogromnej różnicy, jaka istnieje pomiędzy życzliwością i przyjaźnią: skłonność jest dla nich przywiązaniem i zdaje im się, iż kochają, kiedy tylko same pragną się podobać. -Stephanie - Felicite De Genlis


Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty: W afekcie radości widzimy wyraźnie czynnik łączący. Radość nie znosi odosobnienia. W jej przejawach dochodzi do głosu skłonność do współdziałania, do współobcowania i współradowania się. Sama już postawa jest łącząca, jest jakby wyciągnięciem ręki, ciepłem, które promieniuje na innych i podnosi ich na duchu. Wszystkie czynniki łączące zawarte są w tym afekcie. -Alfred Adler


Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty: Niech ma przyszła żona twoja skromność, do gospodarstwa domowego skłonność, o wielki świat niedbałość, niech twoją będzie nie tylko kochanką, ale przyjaciółką, a ty się najlepiej ożenisz. -Platon


niech-przyszła-żona-twoja-skromność-do-gospodarstwa-domowego-skłonność-o-wielki-świat-niedbałość-niech-twoją-będzie-nie-tylko-kochanką
Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty: Orzeł w słońce rad patrzy, sokół powietrzem górnym wylatując buja, sowa w pokątnych przebywa miejscach, świnia w błocie rada gmerze - przecież w swoich zabawach równie się kochają. Tak ludzie niektórzy, w nikczemnościach swych kochając się, za grzeczność przecie sobie mają. Nie dziw: jaka skłonność każdego, i natura. -Andrzej Maksymilian Fredro


Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty: Wyobraźnia dana jest człowiekowi, by mu wynagrodzić to, czym nie jest, a poczucie humoru, by go pocieszyć, że jest, jaki jest. -Saki


wyobraźnia-dana-jest-człowiekowi-by-mu-wynagrodzić-to-czym-nie-jest-a-poczucie-humoru-by-go-pocieszyć-że-jest-jaki-jest
Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty: Jeżeli miłość jest prawdą, jest i szczęściem. Jeśli jest dogmatem, jest złudzeniem i rozczarowaniem. -Wincenty Styś


jeżeli-miłość-jest-prawdą-jest-i-szczęściem-jeśli-jest-dogmatem-jest-złudzeniem-i-rozczarowaniem
Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty: Prosta Droga Owocem ciszy jest modlitwa, Owocem modlitwy jest wiara, Owocem wiary jest miłość, Owocem miłości jest służba! Owocem służby jest pokój! -Matka Teresa z Kalkuty


prosta-droga-owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest
Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty: Istnieje potężny język - milczenie. Istnieje pojęcie


Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty: Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. -Matka Teresa z Kalkuty


owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest-pokój
Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty: Myślę, że sa­mot­ność jest gor­sza niż śmierć, bo śmierć jest ak­tem, na który nie ma­my wpływu, choć bar­dzo bo­li, jest po­za na­mi, a sa­mot­ność jest roz­dra­pywa­niem. Człowiek zas­ta­nawia się wte­dy, kim jest. Kim jest dla ko­goś i kim jest dla siebie, dlacze­go in­ni go nie akceptują?  -Kuba Wojewódzki


Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty: In­formac­ja nie jest jeszcze wiedzą. Wie­dza nie jest mądrością. Mądrość nie jest prawdą. Praw­da nie jest pięknem. Piękno nie jest jeszcze miłością. Miłość to nie mu­zyka. Mu­zyka jest THE BEST. -Frank Zappa


Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty: Mówienie ludziom „nie” jest wspa­niałą rzeczą, jest to część prze­budze­nia. I zro­zum, to nie jest egoizm. Egoiz­mem jest wy­maga­nie od in­nych, by żyli życiem, które aku­rat to­bie wy­daje się najwłaściw­sze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem. -M » Anthony de Mello » Przebudzenie


Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty: Dopóki w związku jest mo­tyw, jest też ak­cja. To wszys­tko się składa na to, że jest mo­tywac­ja. A mo­tyw może być różny i jest wte­dy rezygnacja. -Logos


dopóki-w związku-jest mo­tyw-jest też-ak­cja-to-wszys­tko ę-składa-na to-że jest mo­tywac­ja-a-mo­tyw-może-być-różny
Skłonność Jest Nieprzyjaciółką Cytaty: Młodość jest piękna, jeśli jest się zdrowym. Dusza jest lek­ka, gdy jest się młodym... -Livia17


młodość-jest piękna-śli-jest ę-zdrowym-dusza-jest lek­ka-gdy-jest ę-młodym