Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty

Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Mając lat dwadzieścia, nie uwodzi się, jest się uwodzonym. -Sidonie Gabrielle Colette


Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: De­ficyt :  To co się ma, mając mniej niż gdy­by nie miało się nic. -MyBigDreams


de­ficyt- -to-co ę-mając-mniej-ż-gdy­by-nie miało ę-nic
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Deficyt: To co się ma, mając mniej niż gdyby nie miało się nic. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: A biada milczącym o Tobie, że mając mowę, stali się niemymi. -Augustyn Św


a-biada-milczącym-o-tobie-że-mając-mowę-stali-ę-niemymi
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Jeśli człowiek zas­ta­nawia się nad swym ciałem i nad swą mo­ral­nością, to zaz­wyczaj stwier­dza, że jest chory. -Johann Wolfgang Goethe


jeśli-człowiek-zas­­nawia ę-nad-swym-ciałem-i nad-swą-mo­ral­nośą-to zaz­wyczaj-stwier­dza-że jest chory
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: A biada mil­czącym o To­bie, że mając mowę, sta­li się niemymi. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Dziękuję ci za to, że


Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Nie ma pociechy nad miłość dla ludzi, nie ma mocy nad tę, którą się czerpie z pracy. -Eliza Orzeszkowa


nie-pociechy-nad-miłość-dla-ludzi-nie-mocy-nad-tę-którą-ę-czerpie-z-pracy
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Mając tyle wiary ile mieści się w ziarnie gorczycy moża przenosić góry. -Danielle Stell


mając-tyle-wiary-ile-mieś-ę-w-ziarnie-gorczycy-moża-przenosić-góry
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Nabywaj mądrości, bo lepsza nad złoto i staraj się o roztropność, bo lepsza nad srebro. -Salomon


nabywaj-mądroś-bo-lepsza-nad-złoto-i-staraj-ę-o-roztropność-bo-lepsza-nad-srebro
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Nie sądzę, bym wyb­rał się na zaślu­biny, za teścia mając Je­zusa Chrystusa. -Arthur Rimbaud


nie-sądzę-bym-wyb­rał ę-na zaślu­biny-za teścia-mając-je­zusa-chrystusa
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, powstrzymuje się od udowodnienia tego faktu. -George Eliot


błogosławiony-człowiek-który-nie-mając-nic-do-powiedzenia-powstrzymuje-ę-od-udowodnienia-tego-faktu
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Dyskutuje się nad dogmatami i nie praktykuje się moralności. Jako że jest rzeczą trudną praktykować moralność, bardzo łatwo natomiast jest dyskutować nad dogmatami. -Montesquieu


dyskutuje-ę-nad-dogmatami-i-nie-praktykuje-ę-moralnoś-jako-że-jest-rzeczą-trudną-praktykować-moralność-bardzo-łatwo-natomiast-jest
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Cza­sem zas­ta­nawiam się nad sobą. Nad kro­kami ,kto­rymi podążam. Nad tym czy po­win­nam być dum­na z te­go kim te­raz jes­tem, czy po­win­nam ka­tować siebie, za to, którą dro­ge wyb­rałam, którą drogą właśnie kroczę za­dając nieświado­mie rany. -aniolupadly181010


Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Nad­miar smut­ku się śmieje. Nad­miar ra­dości płacze. -William Blake


nad­miar-smut­ku ę-śmieje-nad­miar ra­doś-płacze
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Ubodzy ludzie mając tak niewiele dzielą się tym co mają za to bo­gacz na­wet wo­de z kra­nu bedzie skąpić  -Ciarka


ubodzy-ludzie-mając-tak-niewiele-dzielą ę-tym-co mają-za to bo­gacz-na­wet-wo­de-z kra­nu-bedzie-skąpić 
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Kim­kolwiek jesteś Dzi­siaj będziesz nikim Co­kol­wiek robisz Dziś nie zro­bisz już nic Nad­szedł koniec Bez­li­tos­ny Pan Wy­kona sąd Nad­szedł koniec Pod­daj się I odłóż broń Zam­knie się bra­ma niebios Słońce złapać nie może tchu Będzie boleć Nie możemy zos­tać tu Nad­szedł koniec Bez­li­tos­ny Pan Wy­kona sąd Nad­szedł koniec Pod­daj się I odłóż broń Tor­tu­ry nieśmiertelne Płoniesz w og­niu piekieł Budzisz się z przerażeniem Te­raz idź i nie grzesz więcej... -Andrea


Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Niech będzie błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia powstrzymuje się od ubrania tego faktu w słowa. -George Eliot


niech-będzie-błogosławiony-człowiek-który-nie-mając-nic-do-powiedzenia-powstrzymuje-ę-od-ubrania-tego-faktu-w-słowa