Skarżą się Serca Cytaty

Skarżą się Serca Cytaty: skarżą się serca mając nad­to bądź mało kocha­ne czują  -Cykam


skarżą ę-serca-mając-nad­to-bądź-ło-kocha­ne-czują 
Skarżą się Serca Cytaty: Dlaczego ludzie skarżą się na życie? Dlatego, że są niedostatecznie aktywni. -Wiera Panowa


dlaczego-ludzie-skarżą-ę-na-życie-dlatego-że-są-niedostatecznie-aktywni
Skarżą się Serca Cytaty: Miłość - to jedyna gra, w trakcie której uczestnicy nie skarżą się na słabe światło. -S. Joher


miłość-to-jedyna-gra-w-trakcie-której-uczestnicy-nie-skarżą-ę-na-słabe-światło
Skarżą się Serca Cytaty: Ludzie nie skarżą się na cierpienia, lecz na autorytet, który ich przewyższa, trzyma w garści i sprawia, że cierpią. -Cesare Pavese


ludzie-nie-skarżą-ę-na-cierpienia-lecz-na-autorytet-który-ich-przewyższa-trzyma-w-garś-i-sprawia-że-cierpią
Skarżą się Serca Cytaty: Serca kobiet, jak serca aniołów, pełne są miłości i litości. -Józef Ignacy Kraszewski


Skarżą się Serca Cytaty: Jednego serca! Tak mało, tak mało, jednego serca trzeba mi na ziemi, co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichemi. -Adam Asnyk


jednego-serca-tak-ło-tak-ło-jednego-serca-trzeba-mi-na-ziemi-co-by-przy-moim-miłośą-zadrżało-a-byłbym-cichym-pomiędzy-cichemi
Skarżą się Serca Cytaty: przychodzisz by wśród mroku przy­tulić na osiem uderzeń serca za­nim w czer­ni przepadniesz jak schwy­tana w sidła za­cis­kam palce i w pa­nice go­nię twój wzrok w tej jed­nej chwi­li wy­pełnia się przyszłość tęsknotą do kil­ku skradzionych sekund wiem już na pew­no nie zdołam się wy­dos­tać jak ptak skrzydłami trze­poczący w klatce da­rem największym w pośpie­chu sple­cione dłonie bo jes­teśmy so­bie przeznaczeni na osiem uderzeń serca  -Deszcz


Skarżą się Serca Cytaty: Są różne dzieci ... Dzieci serca, dzieci krwi, dzieci obowiązku. Najszczęśliwsze są dzieci serca. -Gabriela Zapolska


są-różne-dzieci-dzieci-serca-dzieci-krwi-dzieci-obowiązku-najszczęśliwsze-są-dzieci-serca
Skarżą się Serca Cytaty: Kultura serca zaczyna się od wdzięczności. -Meves Christa


kultura-serca-zaczyna-ę-od-wdzięcznoś
Skarżą się Serca Cytaty: Religia - niestety - przesunęła się z serca do ust. -Mark Twain


religia-niestety-przesunęła-ę-z-serca-do-ust
Skarżą się Serca Cytaty: Świat staje się piękny w wymiarach serca. -Elitis Odisseas


Świat-staje-ę-piękny-w-wymiarach-serca
Skarżą się Serca Cytaty: Świat sta­je się piękny w wy­miarach serca. -Odisseas Elitis


Świat-sta­ ę-piękny-w wy­miarach-serca
Skarżą się Serca Cytaty: Radź się serca własnego, niczyjej powagi. -Adam Mickiewicz


Skarżą się Serca Cytaty: Ludzie, których kocha się z całego serca, nigdy się nie starzeją. -Ernst Penzoldt


ludzie-których-kocha-ę-z-całego-serca-nigdy-ę-nie-starzeją
Skarżą się Serca Cytaty: Kiedy odnajduję drogę powrotną do serca, dzieją się rzeczy niezwykłe. Widzisz duchy, zakochujesz się, wszystko staje się możliwe. -Jonathan Carroll


kiedy-odnajduję-drogę-powrotną-do-serca-dzieją-ę-rzeczy-niezwykłe-widzisz-duchy-zakochujesz-ę-wszystko-staje-ę-możliwe
Skarżą się Serca Cytaty: wiesz cze­mu ze­garek no­si sie na le­wym re­ku ? po­nieważ czas mie­rzy sie do serca!  -bang12


wiesz-cze­mu-ze­garek-no­-sie-na ­wym-re­ku-po­nieważ-czas-mie­rzy-sie-do serca 
Skarżą się Serca Cytaty: Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca. -Stefan Wyszyński


pokój-światowy-zaczyna-ę-od-pokoju-naszego-serca
Skarżą się Serca Cytaty: Pokój świato­wy zaczy­na się od po­koju nasze­go serca. -Stefan Wyszyński


pokój-świato­wy-zaczy­na ę-od po­koju-nasze­go-serca