Skarb Cytaty

Skarb Cytaty: Nie zapomnij jednak, że twoje serce jest tam, gdzie ukryłeś Twój skarb. I musisz ten skarb odnaleźć, by mogło nabrać prawdziwego sensu wszystko, co do tej pory odkryłeś na twej drodze. -Paulo Coelho


nie-zapomnij-jednak-że-twoje-serce-jest-tam-gdzie-ukryłeś-twój-skarb-i-musisz-ten-skarb-odnaleźć-by-mogło-nabrać-prawdziwego-sensu-wszystko
Skarb Cytaty: Przyjaciel to największy skarb w życiu. -Anonim


przyjaciel-to-największy-skarb-w-życiu
Skarb Cytaty: Skarb męża - żona która go rozumie. -Eurypides


skarb-męża-żona-która-go-rozumie
Skarb Cytaty: piesek ogrodnika za­kopał charyzmaty na­tural­ny skarb  -Cykam


piesek-ogrodnika-za­kopał-charyzmaty-na­tural­ny-skarb 
Skarb Cytaty: Ser­ce nasze to skarb, niech kto opróżni od ra­zu, jest zrujnowany. -Honoré de Balzac


ser­-nasze-to skarb-niech-kto-opróż-od ra­zu-jest zrujnowany
Skarb Cytaty: Życie to skarb i udręka która nie będzie trwać wiecznie. -Krio


Życie-to skarb-i udręka-która-nie będzie-trwać-wiecznie
Skarb Cytaty: Nauka w głowie, w czynie dzielność, miłość ludzka - skarb nieprzepłacony -Jan Żabczyc


nauka-w-głowie-w-czynie-dzielność-miłość-ludzka-skarb-nieprzepłacony
Skarb Cytaty: Cnoty to najważniejszy skarb, ale talenty stanowią o ich właściwym użytkowaniu. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


cnoty-to-najważniejszy-skarb-ale-talenty-stanowią-o-ich-właściwym-użytkowaniu
Skarb Cytaty: Jakże ten król nasz bogaty! Skarb jego, serc miliony. -Franciszek Karpiński


jakże-ten-król-nasz-bogaty-skarb-jego-serc-miliony
Skarb Cytaty: Nad szczęścia błysk, co złudą mar, naj­większy skarb - ro­zumu dar. -Sofokles


nad-szczęścia-błysk-co złudą-mar-naj­większy-skarb- ro­zumu-dar
Skarb Cytaty: Tyl­ko w so­bie sam każdy no­si swój skarb i tam źródło znaj­du­je natchnienia. -Sokrates


tyl­ko-w so­bie-sam-każdy-no­-swój-skarb-i tam-źródło-znaj­­-natchnienia
Skarb Cytaty: I chroń mych bliskich Bo to naj­ważniej­szy skarb A mnie jak masz czas  -matijah


i chroń-mych-bliskich-bo-to naj­ważniej­szy-skarb-a-mnie-jak masz-czas 
Skarb Cytaty: Przes­tałem marzyć A to prze­cież był mój skarb Stra­ciłem ten dar  -matijah


przes­łem-marzyć-a-to prze­cież-był-mój-skarb-stra­łem-ten-dar 
Skarb Cytaty: Miłość to skarb, który często dajemy komuś, kto nie chce go wziąć, a jednocześnie pragnie posiadać. -W. Grzeszczuk


miłość-to-skarb-który-często-dajemy-komuś-kto-nie-chce-go-wziąć-a-jednocześnie-pragnie-posiadać
Skarb Cytaty: Przy tej suszy to Wo­da naj­cenniej­szy skarb (Po­le)j, pić chce(my) K.A.Sz. 09.08.2015r. in­spi­rac­ja- piekiel­ny upał... -Cris


przy-tej suszy-to-wo­da-naj­cenniej­szy-skarb-po­j-pić-chcemy-kasz-09082015r-in­spi­rac­ja-piekiel­ny-upał
Skarb Cytaty: Wreszcie zro­zumiał cel je­go is­tnienia: ciało jest naczy­niem za­wierającym naj­cenniej­szy skarb, ja­ki po­siadam – umysł. -B » Dan Brown » Zaginiony symbol


wreszcie-zro­zumiał-cel-­go-is­tnienia-ciało-jest naczy­niem-za­wierającym-naj­cenniej­szy-skarb-ja­ki-po­siadam- umysł
Skarb Cytaty: Legenda to skarb i siła, często potężniejsza niż historia, niż rzeczywistość. -Stanisław


legenda-to-skarb-i-ła-często-potężniejsza-ż-historia-ż-rzeczywistość
Skarb Cytaty:


dziec­ko-jest jak skarbpo-pros­-jest bez­cenne-~pa­weł-rychlica