Skończyć życie Cytaty

Skończyć życie Cytaty: Życie to zbyt wielka rzecz, aby mogło się skończyć, zanim wydamy ostatnie tchnienie. -Erich Maria Remarque


Życie-to-zbyt-wielka-rzecz-aby-mogło-ę-skończyć-zanim-wydamy-ostatnie-tchnienie
Skończyć życie Cytaty: Życie jednak nie trwa w przykazanej ciemności, ponieważ nią właśnie musi się skończyć, koniec zawsze jest w niewidzeniu, więc bojaźliwie uciekamy od sytuacji niejasnych w ostre światło dnia. -Zofia Bystrzycka


Życie-jednak-nie-trwa-w-przykazanej-ciemnoś-ponieważ-ą-właśnie-musi-ę-skończyć-koniec-zawsze-jest-w-niewidzeniu-więc-bojaźliwie-uciekamy-od
Skończyć życie Cytaty: Umrzeć jest to skończyć życie, zacząć żyć jest to zacząć umierać. -Stefan Witwicki


umrzeć-jest-to-skończyć-życie-zacząć-żyć-jest-to-zacząć-umierać
Skończyć życie Cytaty: Um­rzeć jest to skończyć życie, zacząć żyć jest to zacząć umierać. -Stefan Witwicki


um­rzeć-jest to skończyć-życie-zacząć-żyć-jest to zacząć-umierać
Skończyć życie Cytaty: Łatwiej jest zacząć niż skończyć. -Platon


Łatwiej-jest-zacząć-ż-skończyć
Skończyć życie Cytaty: Wczo­raj się do­wie­działam że mogłam stra­cic przy­jaciółkę na zaw­sze, po­wie­działa mi co zro­biła - cos co mogło skończyć jej życie....a ja nie mogę dojść do ciebie bo jes­tem świado­ma jak niewiele bra­kowało żebym ja stra­ciła...nie pot­ra­fie te­raz dojść do siebie.... -agata.pl


Skończyć życie Cytaty: Łat­wiej jest zacząć niż skończyć. -Plaut


Łat­wiej-jest zacząć-ż-skończyć
Skończyć życie Cytaty: Są chwi­le, gdy chciałoby się po­wiesić cały rodzaj ludzki i skończyć tę farsę. -Mark Twain


są chwi­-gdy-chciałoby ę-po­wiesić-cały-rodzaj-ludzki-i skończyć-tę farsę
Skończyć życie Cytaty: Jeśli ma­my być ra­zem szczęśli­wi, mu­simy skończyć kurs wy­bacza­nia i zapominania. -John Drescher


jeśli-­my-być-ra­zem-szczęśli­wi-mu­simy-skończyć-kurs-wy­bacza­nia-i zapominania
Skończyć życie Cytaty: Urok pierwszej miłości polega na naszej niewiedzy, że to się może kiedyś skończyć. -Benjamin Disraeli


urok-pierwszej-miłoś-polega-na-naszej-niewiedzy-że-to-ę-może-kiedyś-skończyć
Skończyć życie Cytaty: Jeśli mamy być razem szczęśliwi, musimy skończyć kurs wybaczania i zapominania. -John Drescher


jeśli-mamy-być-razem-szczęśliwi-musimy-skończyć-kurs-wybaczania-i-zapominania
Skończyć życie Cytaty: Zaczy­nam spłacać długi. Le­piej zacząć wcześnie, żeby jak naj­prędzej skończyć. -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo


zaczy­nam-spłacać-długi-le­piej zacząć-wcześnie-żeby-jak naj­prędzej-skończyć
Skończyć życie Cytaty: Urok pier­wszej miłości po­lega na naszej niewie­dzy, że to się może kiedyś skończyć. -Benjamin Disraeli


urok-pier­wszej-miłoś-po­lega-na naszej-niewie­dzy-że to ę-może-kiedyś-skończyć
Skończyć życie Cytaty: Coś mu­si się skończyć, żeby coś mogło trwać. -PoznajPrawdę


coś-mu­ ę-skończyć-żeby-coś-mogło-trwać
Skończyć życie Cytaty: Wolimy rozmawiać z ludźmi przez telefon niż w cztery oczy. Naturalny wybór samotników. Lepsza koncentracja i można skończyć kiedy się chce. -Zofia Kucówna


wolimy-rozmawiać-z-ludźmi-przez-telefon-ż-w-cztery-oczy-naturalny-wybór-samotników-lepsza-koncentracja-i-można-skończyć-kiedy-ę-chce
Skończyć życie Cytaty: Król bez­gra­nicznie kochał swą małżonkę, królową, a ona całym ser­cem kochała je­go. Coś ta­kiego mu­siało skończyć się nieszczęściem. -Flourens Delannoy


król-bez­gra­nicznie-kochał-swą-łżonkę-królową-a ona-całym-ser­cem-kochała-­go-coś ­kiego-mu­siało-skończyć ę
Skończyć życie Cytaty: Le­piej jed­nak skończyć na­wet w pięknym sza­leństwie, niż w sza­rej, nud­nej ba­nal­ności i marazmie. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


le­piej-jed­nak-skończyć-na­wet-w pięknym-sza­ństwie-ż-w sza­rej-nud­nej-ba­nal­noś-i marazmie
Skończyć życie Cytaty: Cza­sami trze­ba coś skończyć. I cho­ciaż bar­dzo bo­li, trze­ba się do te­go przyz­wyczaić. Bo być może to jest właśnie dro­ga do lep­sze­go jutra. -Devin


cza­sami-trze­ba-coś-skończyć-i cho­ciaż-bar­dzo-bo­li-trze­ba ę-do te­go-przyz­wyczaić-bo być-może-to jest właśnie-dro­ga