Smut­ku Cytaty

Smut­ku Cytaty: smut­ny listopad świat za­sypa­ny liśćmi początek zimy  -klorynda


smut­ny-listopad-świat-za­sypa­ny-liśćmi-początek-zimy 
Smut­ku Cytaty: Łzy oz­naką smut­ku i cier­pienia, uśmiech - ra­dości i zadowolenia. -Bujak Bogusław


Łzy-oz­naką-smut­ku-i cier­pienia-uśmiech- ra­doś-i zadowolenia
Smut­ku Cytaty: Nie ma ra­dości, która za­tapia oraz smut­ku, który zakotwicza. -MyArczi


nie- ra­doś-która-za­tapia-oraz-smut­ku-który-zakotwicza
Smut­ku Cytaty: Smut­ny epi­log - po­bili się os­tatni­mi des­ka­mi ratunku. -Wiesław Brudziński


smut­ny-epi­log- po­bili ę-os­tatni­mi-­ka­mi-ratunku
Smut­ku Cytaty: w smut­ku powodzi kruchością wiatr zwy­cięża - wie­rzba płacząca  -Maverick123


w smut­ku-powodzi-kruchośą-wiatr-zwy­ęża-wie­rzba-płacząca 
Smut­ku Cytaty: Pa­miętaj mądrze to­pić smut­ki i tru­dy życia w łagod­nym winie. -Horacy


pa­miętaj-mądrze-to­pić-smut­ki-i tru­dy-życia-w łagod­nym-winie
Smut­ku Cytaty: Gdy nie ma­my co z sobą zro­bić, gni­jemy ze smut­ku, w rozpaczy. -MyslacaWierszem


gdy-nie ­my-co z sobą-zro­bić-gni­jemy-ze smut­ku-w rozpaczy
Smut­ku Cytaty: Deszczo­we niebo. Chodzą zmok­nięte serca. W smut­nych kropelkach. -PINGWINIOWATY


deszczo­we-niebo-chodzą-zmok­ęte-serca-w-smut­nych-kropelkach
Smut­ku Cytaty: Ra­dość od­pycha smut­ki na boczny tor- da­je poczu­cie bezpieczeństwa. Krys­ty­na A.Sz. 03.06.2016r. -krysta


ra­dość-od­pycha-smut­ki-na boczny-tor-da­-poczu­cie-bezpieczeństwa-krys­ty­na-asz-03062016r
Smut­ku Cytaty: Abyście tyl­ko pot­ra­fili położyć kwiaty po­między smut­ny­mi liśćmi życia!  -Wilhelm Raabe (Jakob Corvinus)


abyście-tyl­ko-pot­ra­fili-położyć-kwiaty-po­między-smut­ny­mi-liśćmi-życia 
Smut­ku Cytaty: Smut­no byłoby, gdy­by nikt się nie my­lił i wszys­cy ro­bili dobrze. -Tadeusz Boy-Żeleński


smut­no-byłoby-gdy­by-nikt ę-nie my­lił-i wszys­cy-ro­bili-dobrze
Smut­ku Cytaty: Ko­bieta gdy przes­ta­je Myśleć o miłości To myśli o pękniętym ko­rycie Smut­na prawda. -RozaR


ko­bieta-gdy-przes­­-myść-o miłoś-to-myśli-o pękniętym-ko­rycie-smut­na-prawda
Smut­ku Cytaty: Smut­ne, lecz by­wa tak- niektórym tęskno­ta pus­tkę wypełnia. Cris 14.06.2016r. -Cris


smut­ne-lecz-by­wa-tak-niektórym-tęskno­-pus­tkę-wypełnia-cris-14062016r
Smut­ku Cytaty: Stłumiłam ra­dość w so­bie, poz­wa­lając smut­ko­wi wyjść na przeciw... Tak jest lepiej. -opuszczona


stłumiłam-ra­dość-w so­bie-poz­wa­lając-smut­ko­wi-wyjść-na przeciw-tak-jest lepiej
Smut­ku Cytaty: bar­dzo smut­ny sen we mnie wsiąka tu­li się jes­tem do­mem łez  -Deszcz


bar­dzo-smut­ny-sen-we-mnie-wsiąka-­li-ę-jes­tem-do­mem-łez 
Smut­ku Cytaty: Śnieżne szczy­ty gór Przyk­rył wełniak smut­nych chmur Wiatr je roztańczy  -fyrfle


Śnieżne-szczy­ty-gór-przyk­rył-wełniak-smut­nych-chmur-wiatr- roztańczy 
Smut­ku Cytaty:


naj­więcej-cier­pienia-spra­wiają-nam-dni-smut­ku~pa­weł-rychlica 
Smut­ku Cytaty: Przez cały rok, a nie tyl­ko latem, Jest mi smut­no, gdy od­bieram wypłatę. -Marcin Kański


przez-cały-rok-a nie tyl­ko-latem-jest-mi smut­no-gdy-od­bieram-wypłatę