Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty

Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty: A dziś już nie wiem, Czy być tu, czy uciec. Czy trwać tu, czy smutkiem Kochać się bez granic. Lecz wyb­ra­nek sercem, Miłość mą chce zranić. -eskapiz-m


a dziś-już-nie wiem-czy-być-czy-uciec-czy-trwać-czy-smutkiem-kochać ę-bez-granic-lecz-wyb­ra­nek-sercem-miłość-mą chce-zranić
Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty: Ostrożnie z miłością bez granic, a nuż znajdzie się pazerny amator. -Anonim


ostrożnie-z-miłośą-bez-granic-a-nuż-znajdzie-ę-pazerny-amator
Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty: Miłość Wdzięczność bez granic Za wszystko - i za nic. -Jan Sztaudynger


miłość-wdzięczność-bez-granic-za-wszystko-i-za-nic
Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty: tam gdzie dotyk smak zapach intelekt jest i początek bez granic de­lek­tując się po całości ka­wałek po kawałeczku od do  -Papużka


tam-gdzie-dotyk-smak-zapach-intelekt-jest-i początek-bez-granic-de­lek­tując-ę-po-całoś-ka­wałek-po kawałeczku-od-do 
Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty: Spoglądała na noc­ny pejzaż roz­ciągający się wokół i pod jej sto­pami, jak czar­ne morze bez wi­docznych granic. -Ulysses Moore


spoglądała-na noc­ny-pejzaż-roz­ągający ę-wokół-i pod-jej-sto­pami-jak czar­ne-morze-bez-wi­docznych-granic
Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty: Wzrok miłości jest w miłość wpatrzony, z małej izdebki czyniąc świat bez granic. -John Donne


wzrok-miłoś-jest-w-miłość-wpatrzony-z-łej-izdebki-czyniąc-świat-bez-granic
Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty: Kobieta rzadko rozumie, że kochać ją wiecznie, wcale nie znaczy kochać ją cały czas, bez przerw. -Jaques Deval


kobieta-rzadko-rozumie-że-kochać-ją-wiecznie-wcale-nie-znaczy-kochać-ją-cały-czas-bez-przerw
Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty: scho­dami życia w górę się pniemy licząc sto­pień za stopniem i wzrok karmiąc przestrzenią bez granic... by w końcu prawdę najświętszą odkryć ja­cy ob­cy jes­teśmy... i bezimienni  -Maverick123


scho­dami-życia-w-górę ę-pniemy-licząc-sto­pień-za stopniem-i-wzrok-karmiąc-przestrzenią-bez-granic-by-w końcu-prawdę-najświętszą
Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty: Ludzie pragną, aby ich szczęście było bez granic, zapominają jednak o prawach tego świata. -Mikołaj Gogol


ludzie-pragną-aby-ich-szczęście-było-bez-granic-zapominają-jednak-o-prawach-tego-świata
Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty: Słyszę swój krzyk, bo wołam moc­no o miłość. Chcę wreszcie poczuć, co to znaczy być kochaną i kochać jak nig­dy wcześniej. Wiem, że trud­no jest tak po pros­tu kochać bez żad­nych wątpli­wości rzu­cić się w moc­ne i ciepłe ra­miona miłości, tak jak­by rzu­cić się na pełną wodę bez żad­nych obaw, że się uto­nie... ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty: Dziewczęcym udkiem bronię się przed smutkiem. -Jan Sztaudynger


dziewczęcym-udkiem-bronię-ę-przed-smutkiem
Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty: Żądza życia nie ma granic, prawo do życia też nie ma granic. -Wiera Panowa


Żądza-życia-nie-granic-prawo-do-życia-też-nie-granic
Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty: Żądza życia nie ma granic. I prawo do życia też nie ma granic. -Wiera Panowa


Żądza-życia-nie-granic-i-prawo-do-życia-też-nie-granic
Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty: Człowiek jeśli zamierza żyć bez życia i kochać bez miłości, jest szaleńcem. -Michel Quoist


człowiek-śli-zamierza-żyć-bez-życia-i-kochać-bez-miłoś-jest-szaleńcem
Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty: List do M...***Miłość nie zna granic*** ........i pa­miętaj kochaj w ta­ki sposób, aby być go­towym od­dać wszys­tko co kochasz tym którzy będą w sta­nie kochać tych których kochasz Ty. Wte­dy zaw­sze będziesz go­towy na żywot wieczny. *** *** *** MP  -Marek1410


Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty: Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic. -Tadeusz Kotarbiński


mądrość-sama-sobie-nie-ufa-głupota-sama-sobie-udziela-kredytu-bez-granic
Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty: Lepiej smucić się i kochać, niż żyć bez miłości w weselu. -Selma Lagerlof


lepiej-smucić-ę-i-kochać-ż-żyć-bez-miłoś-w-weselu
Smutkiem Kochać się Bez Granic Cytaty: Kochać bez reszty to zatracić siebie, żeby odnaleźć się bogatszym. -Bogumił Buczyński


kochać-bez-reszty-to-zatracić-siebie-żeby-odnaleźć-ę-bogatszym