Smutkiem Kochać się Bez Cytaty

Smutkiem Kochać się Bez Cytaty: A dziś już nie wiem, Czy być tu, czy uciec. Czy trwać tu, czy smutkiem Kochać się bez granic. Lecz wyb­ra­nek sercem, Miłość mą chce zranić. -eskapiz-m


a dziś-już-nie wiem-czy-być-czy-uciec-czy-trwać-czy-smutkiem-kochać ę-bez-granic-lecz-wyb­ra­nek-sercem-miłość-mą chce-zranić
Smutkiem Kochać się Bez Cytaty: Kobieta rzadko rozumie, że kochać ją wiecznie, wcale nie znaczy kochać ją cały czas, bez przerw. -Jaques Deval


kobieta-rzadko-rozumie-że-kochać-ją-wiecznie-wcale-nie-znaczy-kochać-ją-cały-czas-bez-przerw
Smutkiem Kochać się Bez Cytaty: Słyszę swój krzyk, bo wołam moc­no o miłość. Chcę wreszcie poczuć, co to znaczy być kochaną i kochać jak nig­dy wcześniej. Wiem, że trud­no jest tak po pros­tu kochać bez żad­nych wątpli­wości rzu­cić się w moc­ne i ciepłe ra­miona miłości, tak jak­by rzu­cić się na pełną wodę bez żad­nych obaw, że się uto­nie... ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


Smutkiem Kochać się Bez Cytaty: Dziewczęcym udkiem bronię się przed smutkiem. -Jan Sztaudynger


dziewczęcym-udkiem-bronię-ę-przed-smutkiem
Smutkiem Kochać się Bez Cytaty: Człowiek jeśli zamierza żyć bez życia i kochać bez miłości, jest szaleńcem. -Michel Quoist


człowiek-śli-zamierza-żyć-bez-życia-i-kochać-bez-miłoś-jest-szaleńcem
Smutkiem Kochać się Bez Cytaty: Lepiej smucić się i kochać, niż żyć bez miłości w weselu. -Selma Lagerlof


lepiej-smucić-ę-i-kochać-ż-żyć-bez-miłoś-w-weselu
Smutkiem Kochać się Bez Cytaty: Kochać bez reszty to zatracić siebie, żeby odnaleźć się bogatszym. -Bogumił Buczyński


kochać-bez-reszty-to-zatracić-siebie-żeby-odnaleźć-ę-bogatszym
Smutkiem Kochać się Bez Cytaty: Dzielić się radością, to dwa razy tyle radości. Dzielić się smutkiem, to połowa smutku. -Anonim


dzielić-ę-radośą-to-dwa-razy-tyle-radoś-dzielić-ę-smutkiem-to-połowa-smutku
Smutkiem Kochać się Bez Cytaty: Nie da się kochać całą duszą bez uszczuplenia, a nawet utraty tego, co się kocha, ponieważ treścią życia jest znikanie. -Pascal Laine


nie-da-ę-kochać-całą-duszą-bez-uszczuplenia-a-nawet-utraty-tego-co-ę-kocha-ponieważ-treśą-życia-jest-znikanie
Smutkiem Kochać się Bez Cytaty: Bóg stworzył kobiety bez poczucia humoru - w rezultacie potrafią one tylko kochać mężczyzn, zamiast śmiać się z nich. -Ingmar Bergman


bóg-stworzył-kobiety-bez-poczucia-humoru-w-rezultacie-potrafią-one-tylko-kochać-mężczyzn-zamiast-śmiać-ę-z-nich
Smutkiem Kochać się Bez Cytaty: tak, w mu­zyce można się za­kochać.. bez obaw, że Cię zdradzi, zos­ta­wi, zra­ni.. naj­lep­sza to­warzyszka życia. -wenaa01


tak-w mu­zyce-można ę-za­kochać-bez obaw-że cię-zdradzi-zos­­wi-zra­-naj­lep­sza to­warzyszka-życia
Smutkiem Kochać się Bez Cytaty: Łat­wiej za­kochać się, nie kochając, niż od­kochać, kiedy się kocha. -François de La Rochefoucauld


Smutkiem Kochać się Bez Cytaty: Najlepiej jest kochać mądrze, z ufnością, ale lepiej jest kochać głupio, niż nie móc kochać wcale. -William Makepeace Thackeray


najlepiej-jest-kochać-mądrze-z-ufnośą-ale-lepiej-jest-kochać-głupio-ż-nie-móc-kochać-wcale
Smutkiem Kochać się Bez Cytaty: Kochać, kochać, bo któż nie kochał, jeśli już się zrodził? -Vicente Aleixandre


kochać-kochać-bo-któż-nie-kochał-śli-już-ę-zrodził
Smutkiem Kochać się Bez Cytaty: Trzeba kochać uparcie, kiedy się już przestało kochać. -Wolter


trzeba-kochać-uparcie-kiedy-ę-już-przestało-kochać
Smutkiem Kochać się Bez Cytaty: Bóg stworzył ko­biety bez poczu­cia hu­moru - w re­zul­ta­cie pot­ra­fią one tyl­ko kochać mężczyzn, za­miast śmiać się z nich. -Ingmar Bergman


bóg-stworzył-ko­biety-bez-poczu­cia-hu­moru- w re­zul­­cie-pot­ra­fią-one-tyl­ko-kochać-mężczyzn-za­miast-śmiać ę-z nich
Smutkiem Kochać się Bez Cytaty: na­kar­mią cię pier­sią bez mleka na­dadzą ci imię bez nazwy na­każą kochać lecz nie człowieka niena­wiść zaszcze­pią w imię prawdy gdy oc­kniesz się w kon­wul­sjach dnia roz­gości się w to­bie bez­senna noc i znik­niesz tak cicho jak więdnie kwiat w obłędzie co zam­raża wzrok pok­ryją cię ta­tuażem słów zam­kną us­ta i zasłonią uszy lecz w tej właśnie ciszy sta­nie się cud gdy ciało doj­rze­je do duszy  -Papillondenuit


Smutkiem Kochać się Bez Cytaty: Rozpędziłam chmury te­raz sa­me czar­ne myśli zderzyły się ze smutkiem od­dzielając słońce od duszy Umierają we mnie powoli jeszcze ciepłe ko­lory świata kar­mione za­kal­cem nadziei i tym po­całun­kiem wiat­ru na czole... -sprajtka