Smutną Cytaty

Smutną Cytaty: Do szkoły jadę Niewys­pa­na i smutna Dzień zmarnowany  -DarkLady


do szkoły-jadę-niewys­pa­na-i smutna-dzień-zmarnowany 
Smutną Cytaty: Pracowita pszczoła nie ma czasu na to, by być smutną. -Anonim


pracowita-pszczoła-nie-czasu-na-to-by-być-smutną
Smutną Cytaty: Nieśmiały ma tylko smutną odwagę znoszenia ciągłych niepowodzeń. -Feliks Chwalibóg


nieśmiały-tylko-smutną-odwagę-znoszenia-ągłych-niepowodzeń
Smutną Cytaty: Starość jest smutna nie dlatego, że się skończyły przyjemności, lecz nadzieje. -Jean Richter


starość-jest-smutna-nie-dlatego-że-ę-skończyły-przyjemnoś-lecz-nadzieje
Smutną Cytaty: Ze wszystkich ruin świata, bez wątpienia najbardziej smutną jest ruina człowieka. -Theophile Gautier


ze-wszystkich-ruin-świata-bez-wątpienia-najbardziej-smutną-jest-ruina-człowieka
Smutną Cytaty: Mądry ustępuje głupiemu! Smutna to prawda; toruje ona głupocie drogę do opanowania świata. -Marie Von Ebner - Eschenbach


mądry-ustępuje-głupiemu-smutna-to-prawda-toruje-ona-głupocie-drogę-do-opanowania-świata
Smutną Cytaty: Jes­tem zra­niona, sa­mot­na, przygnębiona, zdołowa­na, smutna... No ale co Cię to obchodzi?  -PróbujPatrzećKolorowo


jes­tem-zra­niona-­­na-przygnębiona-zdołowa­na-smutna-no-ale-co cię-to obchodzi 
Smutną Cytaty: Cóż za smutna epoka, w której łatwiej jest rozbić atom niż zniszczyć przesąd. -Albert Einstein


cóż-za-smutna-epoka-w-której-łatwiej-jest-rozbić-atom-ż-zniszczyć-przesąd
Smutną Cytaty: Mądry ustępuje głupiemu. Smutna to prawda; toruje ona głupocie drogę do opanowania świata. -Marie Von Ebner - Eschenbach


mądry-ustępuje-głupiemu-smutna-to-prawda-toruje-ona-głupocie-drogę-do-opanowania-świata
Smutną Cytaty: Smutna jest epoka, kiedy w życiu publicznym uczciwe zwie się naiwnym, a szczere głupim. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


smutna-jest-epoka-kiedy-w-życiu-publicznym-uczciwe-zwie-ę-naiwnym-a-szczere-głupim
Smutną Cytaty: . . . bo umiem dziś na Naturę patrzeć nie jak w czasach Młodości, co jest bezmyślną, lecz słysząc spokojną, smutną muzykę ludzkości. -Samuel Coleridge


bo-umiem-dziś-na-naturę-patrzeć-nie-jak-w-czasach-młodoś-co-jest-bezmyślną-lecz-słysząc-spokojną-smutną-muzykę-ludzkoś
Smutną Cytaty: Wszelka kultura pewnego dnia pokazuje swą smutną prawdę - prawdę przeładowanego, a pustego magazynu. -Karol Irzykowski


wszelka-kultura-pewnego-dnia-pokazuje-swą-smutną-prawdę-prawdę-przeładowanego-a-pustego-magazynu
Smutną Cytaty: Żadna beznadziejność nie jest tak smutna jak beznadziejność wczesnej młodości, kiedy w duszy są tylko pragnienia. -George Eliot


Żadna-beznadziejność-nie-jest-tak-smutna-jak-beznadziejność-wczesnej-młodoś-kiedy-w-duszy-są-tylko-pragnienia
Smutną Cytaty:


naj­bar­dziej-smutną-rzeczą-ja­ka-jest to to-że człowiek-nie chce-poz­nać-praw­dzi­wego-pra­wa-które-na­pisał-bóg~-pa­weł
Smutną Cytaty: Myśl o śmierci jest smutna dla słabych, straszna dla złych, ale słodka dla cnotliwych i nieszczęśliwych. -Klementyna Hoffmanowa


myśl-o-śmierci-jest-smutna-dla-słabych-straszna-dla-złych-ale-słodka-dla-cnotliwych-i-nieszczęśliwych
Smutną Cytaty: Czyż dob­ro przeżyte snem nie jest? Kto do tryumfów miał pra­wo, ten mu­si szczęścia wspom­nienie smutną pew­nością opłacić, że wszys­tko, co przeżył, snem było!  -Pedro Calderon de La Barca


Smutną Cytaty: Wiara jest w grun­cie rzeczy smutną ko­nie­cznością. Gdy­byśmy mog­li mieć wiedzę, nie pot­rze­bowa­libyśmy mieć wiary. Rzecz w tym, że nie możemy mieć wie­dzy. Są rzeczy, które prze­ras­tają możli­wości ludzkiego ro­zumu. Jest światło, które ośle­pia. Tak jest z Bogiem. -Józef Stanisław Tischner


Smutną Cytaty: Wkońcu ją zna­lazł. Sie­działa sa­ma na po­moście, nie płakała ale on wie­dział że jest smutna. -Co się stało? Od kiedy wróciłaś cały czas jes­teś smut­na. Ciągle tyl­ko czy­tasz, nie roz­ma­wiasz, nie śmiejesz się. -Nie, to nic mam po pros­tu zły dzień, no dob­ra tydzień - miesiac, rok, zy­cie; po­mys­lała- Jut­ro bedzie le­piej- jed­nak doświad­cze­nie mówiło że bedzie co­raz gorzej. -crotka