Snu Cytaty

Snu Cytaty: na środ­ku stołek obok sztalug i rama kiedyś było płótno na nim pas­ja malarza zat­rzy­mała ka­wałek snu zab­rakło na życie płótno zna­lazło in­ny dom ma­larz często siada przed pustą ramą pat­rzy niewidzący­mi oczyma cze­kając na snu dal­szy ciąg . .. *** Dział: Sztuka *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Snu Cytaty: Ja­wa różni się od snu natężeniem myśli (...)  -Olga Tokarczuk


Snu Cytaty: Logika snu jest przejściowym szaleństwem. -Geneviere Rodis-Lewis


Snu Cytaty: Sukces to rodzaj snu, to coś przemijającego.. -Zofia Loren


sukces-to-rodzaj-snu-to-coś-przemijającego
Snu Cytaty: Gniew zry­wa ze snu i groźbą na oślep wywija. -Jacek Kaczmarski


gniew-zry­wa-ze snu-i groźbą-na oślep-wywija
Snu Cytaty: Oto jak nas, biednych ludzi, rzeczywistość ze snu budzi. -Tadeusz Żeleński - Boy


Snu Cytaty: Snu­cie opo­wieści jest sztuką, sa­mo pi­sanie rzemiosłem. -Nora Roberts


snu­cie-opo­wieś-jest sztuką-­mo-pi­sanie-rzemiosłem
Snu Cytaty: Nadmiar snu męczy, zbyt długi odpoczynek staje się cierpieniem. -Homer


nadmiar-snu-męczy-zbyt-długi-odpoczynek-staje-ę-cierpieniem
Snu Cytaty: roz­ma­wiałem z twy­mi piersiami gdy byłaś okryta pe­leryną snu  -adamzjawora


roz­­wiałem-z twy­mi-piersiami-gdy-byłaś-okryta-pe­leryną-snu 
Snu Cytaty: Nadmiar snu męczy. Zbyt długi odpoczynek staje się cierpieniem, -Homer


nadmiar-snu-męczy-zbyt-długi-odpoczynek-staje-ę-cierpieniem
Snu Cytaty: Miłość jest bez­sennością, która budzi nas ze snu życia. -Yann Martel


miłość-jest bez­sennośą-która-budzi-nas-ze snu-życia
Snu Cytaty: In­forma­tyk to pająk ja­dowi­ty - snu­je sieci na zgubę nieos­trożnych stworzeń. -Krio


in­forma­tyk-to pająk-ja­dowi­ty- snu­-sieci-na zgubę-nieos­trożnych-stworzeń
Snu Cytaty:


rzeczy­wis­tość-budzi-nas-ze snu-z nową-nadzieją-~pa­weł-rychlica 
Snu Cytaty: Kładę się te­raz do snu, na trochę dłużej niż zwyk­le. Naz­wijmy to wiecznością. -Jerzy Kosiński


kładę ę-te­raz-do snu-na trochę-dłużej-ż-zwyk­-naz­wijmy to wiecznośą
Snu Cytaty: Smutne to, ale cierpienie jest chyba jedynym niezawodnym sposobem zbudzenia duszy ze snu. -Saul Bellow


smutne-to-ale-cierpienie-jest-chyba-jedynym-niezawodnym-sposobem-zbudzenia-duszy-ze-snu
Snu Cytaty: Nie zaoszczędzisz czasu, gdy podczas snu będziesz żuł, a przy jedzeniu spał. -Sławomir Wróblewski


nie-zaoszczędzisz-czasu-gdy-podczas-snu-będziesz-żuł-a-przy-jedzeniu-spał
Snu Cytaty: Nie chcę budzić się ze snu, w którym czuję, że na zaw­sze będziemy razem…  -AnDree


nie-chcę-budzić ę-ze snu-w którym czuję-że na zaw­sze-będziemy-razem 
Snu Cytaty:


każdy-z nas- w so­bie-no­wotwór-który-pot­ra­fi ę-obudzić-ze snu-~pa­weł-rychlica