So­bie Na różne Cytaty

So­bie Na różne Cytaty: Wiedz, że w człowieku są mo­car­ki dziw­ne, nie tyl­ko so­bie różne, ale i przeciwne. -Jan Kochanowski


wiedz-że w człowieku-są mo­­ki-dziw­ne-nie tyl­ko-so­bie-różne-ale-i przeciwne
So­bie Na różne Cytaty: Nie da się stworzyć takiej współczesnej polskiej „kobiety syntetycznej, ja w każdym razie nie umiem. Jesteście różne i chwała Bogu, że jesteście różne. -Janusz Głowacki


nie-da-ę-stworzyć-takiej-współczesnej-polskiej-kobiety-syntetycznej-ja-w-każdym-razie-nie-umiem-jesteście-różne-i-chwała-bogu-że-jesteście
So­bie Na różne Cytaty: Po­leżałbym na trawce. Wąchałbym so­bie kwiatki, stok­rotki, bzy, bławatki. Pat­rzyłbym na lot trzmiela, jak pająk nić rozsnuwa i ta­kie różne cuda. La­to, słoneczko, chmurki i tyl­ko jeszcze... ... małosol­ne ogórki. -Theo Valenty


So­bie Na różne Cytaty: Można mnie ośmie­szać na różne spo­soby, ja się wca­le nie boję ośmie­sze­nia, bo sa­ma szu­kam na­wet w so­bie rzeczy śmie­sznych, a autoiro­nia jest kluczem do wszystkiego...!  -Niusza


można-mnie-ośmie­szać-na różne-spo­soby-ja ę-wca­-nie boję-ośmie­sze­nia-bo ­-szu­kam-na­wet-w so­bie-rzeczy-śmie­sznych
So­bie Na różne Cytaty: Wielu z nas obiera so­bie rożne ce­le. Naj­ważniej­sze jest to jak dążymy do ce­lu, jak wygląda nasza wędrówka. Często oka­zuje się dużo bar­dziej war­tościowa od sa­mego ce­lu, który jest tyl­ko nikłą chwilą. -Emmanuel


So­bie Na różne Cytaty: Myśli za­gubione w zwykłej codzienności. Tworzy­my je na no­wo, szu­kamy w nich mądrości. A po co nam ta mądrość i ta jej powaga? Z głupo­ty to cho­ciaż pośmiać się wypada. I tak myśli­my so­bie na różne sposoby... Nasze MYŚLI - to nasze NASTROJE I nie ma na nie metody. -Niusza


So­bie Na różne Cytaty:


 lu­bię-słoń-i deszcz-lu­bię-sól-i piep­rz-lu­bię-zimę-i lato-lu­bię-i ciebie-co ty na to   
So­bie Na różne Cytaty: Bolą mnie różne nienazwane. -James Frey


bolą-mnie-różne-nienazwane
So­bie Na różne Cytaty: Życie jest tak różne od teorii. -Anthony Trollope


So­bie Na różne Cytaty: Kłamstwo a niemówienie prawdy to dwie różne rzeczy. -Emil Zegadłowicz


kłamstwo-a-niemówienie-prawdy-to-dwie-różne-rzeczy
So­bie Na różne Cytaty: Człowiek może na różne sposoby służyć zbawieniu innych ludzi. -Edyta Stein


człowiek-może-na-różne-sposoby-służyć-zbawieniu-innych-ludzi
So­bie Na różne Cytaty: Bóg prze­mawia cicho, ale da­je nam różne (wi­doczne) znaki. -Benedykt XVI


bóg-prze­mawia-cicho-ale-da­-nam-różne-wi­doczne-znaki
So­bie Na różne Cytaty: Istnieje wiele rodzajów modlitwy, bo miłość można na różne sposoby wyrazić. -Helmut Kratzl


istnieje-wiele-rodzajów-modlitwy-bo-miłość-można-na-różne-sposoby-wyrazić
So­bie Na różne Cytaty: Można mieć różne zapatrywania [np. polityczne], a mimo to szanować się nawzajem. -Emil Zola


można-mieć-różne-zapatrywania-np-polityczne-a-mimo-to-szanować-ę-nawzajem
So­bie Na różne Cytaty: Różne to dwie rzeczy: świadomość i zarozumiałość; pierwsza rodzi wiedzę, druga nieuctwo. -Hipokrates


różne-to-dwie-rzeczy-świadomość-i-zarozumiałość-pierwsza-rodzi-wiedzę-druga-nieuctwo
So­bie Na różne Cytaty:


nie-wszys­tek-umrę-cóż-są różne-me­tody-strasze­nia-żywych
So­bie Na różne Cytaty: śmieje­cie się ze mnie ta­ka mo­ja rola ro­bię głupie miny i dow­ci­py głupie pat­rzę na was pop­rzez klauna maskę widzę różne twarze zaz­wyczaj tak płaskie żad­na myśl nie mąci wasze­go oblicza śmie­chem nagradzacie mój rodzaj kicza wstyd mi za was ludzie bo kiedyś myślałem że klaun jest najgłupszy lecz się przekonałem że klaunem być może tyl­ko fi­lozof głęboki które­go fascynują ludzkiej głupo­ty widoki *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


So­bie Na różne Cytaty: Przyd­rożne kwiaty W po­lach czer­wo­ne maki Wple­cione w warkocz Krys­ty­na A.Sz. 01.06.2016r. -krysta


przyd­rożne-kwiaty-w-po­lach-czer­wo­ne-maki-wple­cione-w warkocz-krys­ty­na-asz-01062016r