So­fie Cytaty

So­fie Cytaty: Nie pot­ra­fię już kochać ,nie pot­ra­fię już niena­widzić. Ob­ce są mi uczu­cia ta­kie jak ra­dość i za­dowo­lenie jest we mnie mnóstwo żalu i bólu .Życie wys­sało ze mnie te uczu­cia .jes­tem wypalona. -nati02


So­fie Cytaty: Uwikłanie w fi­lozo­fię an­ty­cypu­je jej przestrzeń. -Walenty


uwikłanie-w fi­lozo­fię-an­ty­cypu­-jej-przestrzeń
So­fie Cytaty: Choć uwie­rzyłem, nie pot­ra­fię wierzyć. -bez.odwagi


choć-uwie­rzyłem-nie pot­ra­fię-wierzyć
So­fie Cytaty: Czy­tając biog­ra­fie szu­kam inspiracji  -daniello


czy­tając-biog­ra­fie-szu­kam-inspiracji 
So­fie Cytaty: Nie pot­ra­fię uda­wać, że jes­teś mi obojętny... -Ariaa


nie-pot­ra­fię-uda­wać-że jes­teś-mi obojętny
So­fie Cytaty: W głowie pot­ra­fię urządzić so­bie niezłą salę tortur. -granatowa.czerń


w głowie-pot­ra­fię-urządzić-so­bie-niezłą-salę-tortur
So­fie Cytaty: Kocham pus­te naz­wy — tyl­ko w nich pot­ra­fię usłyszeć Boga. -Waldemar Łysiak


kocham-pus­te-naz­wy- tyl­ko-w nich-pot­ra­fię-usłyszeć-boga
So­fie Cytaty: Pot­ra­fię przek­roić ko­goś w mniej niż pięć mi­nut, od od­by­tu po język... -Jonathan Davis


pot­ra­fię-przek­roić-ko­goś-w mniej-ż-pięć-mi­nut-od od­by­-po język
So­fie Cytaty: Nie mam co ub­rać -  w sza­fie tyl­ko pozór. Wolę być naga. -Bairre


nie-mam-co ub­rać- -w-sza­fie-tyl­ko-pozór-wolę-być-naga
So­fie Cytaty: Prze­kor­ny afo­ryzm dwie mat­ki ssie: fi­lozo­fię i poezję. -Stanisław Fornal


prze­kor­ny-afo­ryzm-dwie-mat­ki-ssie-fi­lozo­fię-i poezję
So­fie Cytaty: dlacze­go tak jest ?.... pot­ra­fię pomóc innym... a so­bie nie potrafię.... -aura69


dlacze­go-tak-jest -pot­ra­fię-pomóc-innym-a-so­bie-nie potrafię
So­fie Cytaty: Przep­raszam za ciszę, inaczej nie pot­ra­fię. Cze­kam na Twój głos. -opuszczona


przep­raszam-za ciszę-inaczej-nie pot­ra­fię-cze­kam na twój-głos
So­fie Cytaty: Każdy człowiek po­siada własną fi­lozo­fię, która dla in­ne­go nic nie znaczy. -A » Kōbō Abe » Kobieta z wydm


każdy-człowiek-po­siada-własną-fi­lozo­fię-która-dla-in­ne­go-nic-nie znaczy
So­fie Cytaty: Nikt, na­wet Ja nie pot­ra­fię opi­sać te­go co się dzieje w mo­jej głowie... -AnDree


nikt-na­wet-ja nie pot­ra­fię-opi­ć-te­go-co ę-dzieje-w mo­jej-głowie
So­fie Cytaty: Nie­szczęście tworzy naj­pierw poezję, po­tem fi­lozo­fię, a po chwi­li religię. -Piotr Szreniawski


nie­szczęście-tworzy-naj­pierw-poezję-po­tem-fi­lozo­fię-a po chwi­li-religię
So­fie Cytaty: Cza­sem pot­ra­fię płakać oglądając film ro­man­tyczny, ale tyl­ko po alkoholu... -daniello


cza­sem-pot­ra­fię-płakać-oglądając-film-ro­man­tyczny-ale-tyl­ko-po alkoholu
So­fie Cytaty: Kocha­nek w sza­fie?!po­mysł niegłupi... Na­wet w ra­zie wpad­ki - ma w co się ubrać! no chy­ba, że to damska........ -Niusza


kocha­nek-w sza­fiepo­mysł-niegłupi-na­wet-w ra­zie-wpad­ki-  w co ę-ubrać-no-chy­ba-że to damska
So­fie Cytaty: Wkraczam w do­rosłe życie, które kiedyś pragnęłam dziś nie pot­ra­fię się w nim odnaleźć.. -AnDree


wkraczam-w do­rosłe-życie-które-kiedyś-pragnęłam-dziś-nie pot­ra­fię ę-w nim-odnaleźć