Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty

Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty: Nikt niech nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. -Paweł z Tarsu Św


nikt-niech-nie-o-sobie-wyższego-mniemania-ż-należy-lecz-niech-sądzi-o-sobie-trzeźwo-według-miary-jaką-bóg-każdemu-w-wierze-wyznaczył
Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty: Nie ma w życiu większej radości niż praca. Tylko pracując czuje się w sobie najwięcej wigoru. Każdy dzień przynosi nowe problemy, a każdy problem stanowi zagadkę, którą należy rozwiązać, nową grę, w której należy zwyciężyć. -Sidney Sheldon


Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty: Ludzie są zaiste dziwaczni: bardziej cenią swoje mniemania niż rzeczywistość . -Anonim


ludzie-są-zaiste-dziwaczni-bardziej-cenią-swoje-mniemania-ż-rzeczywistość
Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty: Aby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić. -Lilian Seymour - Tułasiewicz


aby-ludzi-rozłączyć-należy-ich-sobie-narzucać-żeby-ich-połączyć-należy-ich-rozdzielić
Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty: Każde ludzkie uczucie jest większe i sięga dalej niż wart przedmiot, który je wywołał. Moim zdaniem jest to dowód, że człowiek powołany jest do wyższego bytu. -Samuel Coleridge


każde-ludzkie-uczucie-jest-większe-i-ęga-dalej-ż-wart-przedmiot-który-wywołał-moim-zdaniem-jest-to-dowód-że-człowiek-powołany-jest-do
Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty: Mówiąc o sprawiedliwości dziejowej, należy zdać sobie sprawę, że jej wyroki nie są nigdy bezpodstawne i że w dziejach narodów przesłanki historyczne, zadawnione prawa, mniejszą odgrywają rolę, niż poczucie narodowe i świadoma rola społeczeństwa. Te dwa czynniki zawsze zwyciężają. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska


Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty: Nigdy nie należy podlizywać się sobie. -Anonim


nigdy-nie-należy-podlizywać-ę-sobie
Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty: Szczęście należy sobie wypracować, a nie wymarzyć -Elżbieta Grabosz


szczęście-należy-sobie-wypracować-a-nie-wymarzyć
Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty: Można być starym, ale nie należy tego po sobie pokazywać. -Magdalena Samozwaniec


można-być-starym-ale-nie-należy-tego-po-sobie-pokazywać
Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty: Niepokoją nas nie rzeczy, lecz nasze mniemania o rzeczach. -Epiktet z Hierapolis


niepokoją-nas-nie-rzeczy-lecz-nasze-mniemania-o-rzeczach
Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty: Poczucie dobra i zła zależy w znacznej mierze od naszego o tym mniemania. -Michel de Montaigne


poczucie-dobra-i-zła-zależy-w-znacznej-mierze-od-naszego-o-tym-mniemania
Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty: Poczucie dobrego i złego zależy w znacznej mierze od naszego o tym mniemania. -Michel de Montaigne


poczucie-dobrego-i-złego-zależy-w-znacznej-mierze-od-naszego-o-tym-mniemania
Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty: Niedowiarstwo jest często grzechem głupca, zaś łatwowierność słabością wyższego umysłu. -Denis Diderot


niedowiarstwo-jest-często-grzechem-głupca-zaś-łatwowierność-słabośą-wyższego-umysłu
Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty: Śmierć stanowi nowe narodziny i jest przejawem i manifestacją spotęgowanej siły wyższego życia. -Johann Gottlieb Fichte


Śmierć-stanowi-nowe-narodziny-i-jest-przejawem-i-manifestacją-spotęgowanej-ły-wyższego-życia
Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty: Miłość, to krótki okres, w którym jakiś bliźni odmiennej płci jest o nas tego samego mniemania co my. -Magdalena Samozwaniec


miłość-to-krótki-okres-w-którym-jakiś-bliź-odmiennej-pł-jest-o-nas-tego-samego-mniemania-co-my
Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty: Mniej należy obawiać się głodu niż złych myśli. -Henryk Mann


mniej-należy-obawiać-ę-głodu-ż-złych-myśli
Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty: Nie należy złościć się na rzeczy, bo one nic sobie z tego nie robią. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Sobie Wyższego Mniemania Niż Należy Cytaty: Nie należy zanudzać telewidzów bardziej, niż jest to absolutnie konieczne. -David Brinkley


nie-należy-zanudzać-telewidzów-bardziej-ż-jest-to-absolutnie-konieczne