Spóźnia Cytaty

Spóźnia Cytaty: Wychodząc z Lu­na Par­ku, kro­nopio widzi, że je­go ze­garek się spóźnia, że je­go ze­garek się spóźnia, że je­go zegarek. Smu­tek kro­nopia wo­bec tłumu fam idących w górę ulicą Cor­rien­tes o godzi­nie je­denas­tej dwadzieścia, pod­czas gdy on, przed­miot zielo­ny i wil­gotny, idzie o je­denas­tej piętnaście. -C » Julio Cortázar » Opowieści o kronopiach i famach


Spóźnia Cytaty: Objaśnienie zawsze się spóźnia wobec miłości. -Stefan Rosenweig


objaśnienie-zawsze-ę-spóźnia-wobec-miłoś
Spóźnia Cytaty: Każdy się cza­sem spóźnia, ale naj­częściej sprawiedliwość. -Wincenty Styś


każdy ę-cza­sem-spóźnia-ale-naj­częściej-sprawiedliwość
Spóźnia Cytaty: Na tam­ten świat nikt się nie spóźnia. Niektórzy są na­wet przed czasem. -Marian Karczmarczyk


na tam­ten-świat-nikt ę-nie spóźnia-niektórzy są na­wet-przed-czasem
Spóźnia Cytaty: Są sytuacje, w których zło działa szybko, gwałtownie, z nagłą, miażdżącą siłą. Natomiast dobro z reguły działa wolniej, potrzebuje czasu, aby się objawić i dać świadectwo. Więc dobro często się spóźnia i - przegrywa. -Ryszard Kapuściński


Spóźnia Cytaty: Są sy­tuac­je, w których zło działa szyb­ko, gwałtow­nie, z nagłą, miażdżącą siłą. Na­tomiast dob­ro z re­guły działa wol­niej, pot­rze­buje cza­su, aby się ob­ja­wić i dać świadec­two. Więc dob­ro często się spóźnia i - przegrywa. -Ryszard Kapuściński


Spóźnia Cytaty: Mały chłopak spóźnia się do szkoły. Nau­czy­ciel py­ta: „Dlacze­go się spóźniłeś?”. Ma­lec na to: „Mu­siałem zap­ro­wadzić jałówkę do bu­haja”. Nau­czy­ciel: „A nie mógł te­go zro­bić twój oj­ciec?”. „Pew­no, że mógł, ale nie tak dob­rze, jak byk”. -John Steinbeck