Spójrz Na mnie Cytaty

Spójrz Na mnie Cytaty: Spójrz...Ja­kie piękne niebo... Ile pięknych gwiazd! Spójrz...Ja­ki piękny kwiat... Ja­ki ciepły wiatr,i dwa nasze cienie! Spójrz...-czy nie widzisz nic?! Świat mój barw pozbawiłeś! Spójrz...Le­ci ptak... I już zniknął... Tak jak Ty z mo­jego życia!  -Sadako


Spójrz Na mnie Cytaty: spójrz na mo­je włosy bez­bar­wne potargane tak samotne spójrz na mo­je oczy bez­nadziej­nie zielone tak samotne spójrz na mo­je ręce bez­silne obumarłe tak samotne spójrz na moją duszę bez­na­miętna bezbronna tak samo samotna ta­ka sama  -dooorotis


Spójrz Na mnie Cytaty: -Spójrz mi w oczy. -Masz bar­dzo piękne oczy. -Ale pat­rz na nie inaczej. -Te­raz też są równie piękne jak wcześniej. -To tyl­ko powłoka, spójrz głębiej. -Nie ro­zumiem. -Wiem, mnie nikt nie ro­zumie. Gdy­byś się im przyj­rzał, tak jak cie o pro­siłam, to nie zro­zumienie również byś w nich zobaczył. -PrincessDeath


Spójrz Na mnie Cytaty: Spójrz z wysoka na pojedynczego, abstrakcyjnego człowieka, a wyda ci się cudem. Ale spójrz na rodzaj ludzki w całości, a w swej większości wyda ci się tłumem zbędnych duplikatów. -Herman Melville


spójrz-z-wysoka-na-pojedynczego-abstrakcyjnego-człowieka-a-wyda-ę-cudem-ale-spójrz-na-rodzaj-ludzki-w-całoś-a-w-swej-większoś-wyda-ę
Spójrz Na mnie Cytaty: Skra­wek na­gości czułej skóry Frag­ment człowieczeństwa Prze­nieś mnie... trochę wyżej Zap­ro­wadź... nieco dalej Ciepło, zim­no, zmysły... Do­tyk. Ból.Coś. Ten frag­ment naskórka Nie ten, a po­tem nie kolejny Tam­ten. Ten. Niez­naczny ruch Ruch Mus­kasz, drwisz Przestajesz Szczyt marze­nia Gra­nice bliskości Znaczące W ob­liczu miłości Drżenie po muśnięciu powietrzem Dot­knij mnie przypadkiem Mus­kaj specjalnie Spójrz, patrz Po duszy kres Ocza­mi w oczy Na­pajaj mnie głębią Mak­sy­mal­ne uzewnętrznienie Ob­nażenie duszy Mak­sy­mal­ne napięcie Bliskość Bądź Trwaj. -blackroxanne


Spójrz Na mnie Cytaty: Tańczysz jak u Mak­sy­ma w Gdyni uno­sisz się nad zwier­ciadłem podłóg za ok­nem szkla­na po­go­da, a Ty ciągniesz od bo­gaczy...ziele jak kwiat paproci... Zat­rzy­małeś mnie tańca os­tat­nim promieniem wy­dychając kłąb za­dy­my, która wciąga Jes­tem Me­deą, nie wal­cz z kpiną lustra tyl­ko spójrz na siebie, coś stworzył... -sprajtka


Spójrz Na mnie Cytaty: Spójrz w oczy dziecka zobaczysz Boga. -Phil Bosmans


spójrz-w-oczy-dziecka-zobaczysz-boga
Spójrz Na mnie Cytaty: Spójrz na ludzi wokół siebie - to Two­je emocje. -Clyde


spójrz-na ludzi-wokół-siebie- to two­-emocje
Spójrz Na mnie Cytaty: Spójrz praw­dzie w oczy i po­wiedz, że to kłamstwo... -Papużka


spójrz-praw­dzie-w oczy-i po­wiedz-że to kłamstwo
Spójrz Na mnie Cytaty: Jeżeli jesteś czegoś pewien, to spójrz na to z innej strony. -Anonim


jeżeli-jesteś-czegoś-pewien-to-spójrz-na-to-z-innej-strony
Spójrz Na mnie Cytaty: Spójrz na mnie, jes­tem bied­ny i na­gi, ale jes­tem wodzem me­go na­rodu. My nie chce­my bo­gac­tw, chce­my dob­rze uczyć nasze dzieci. Bo­gac­twa nie dadzą nam nic dob­re­go. Nie będziemy ich mog­li zab­rać ze sobą na dru­gi świat. Nie chce­my bo­gac­tw, chce­my po­koju i miłości. -Czerwona Chmura


Spójrz Na mnie Cytaty: Spójrz na swój umysł tak jak pe­dofil pat­rzy na dziecko. -Serj Tankian


spójrz-na swój-umysł-tak-jak pe­dofil-pat­rzy-na dziecko
Spójrz Na mnie Cytaty:


człowieku-spójrz-w górę-i po­wiedz-głośno-so­bie-mam-siŁĘ-~pa­weł-rychlica 
Spójrz Na mnie Cytaty: Tak mnie to bo­li...Bo­li mnie to, że wszys­tko, co się wokół kręci, nie do­tyczy mnie. Jes­tem sa­ma. Sa­ma z chorą wyob­raźnią, która wpędza mnie w obłęd. Sa­ma, choć pełno wokół mnie ludzi. -Breath


Spójrz Na mnie Cytaty: -Prze­cież ona ciągle się uśmie­cha. -To spójrz na nią kiedy jest sama. -Majka08


prze­cież-ona-ągle ę-uśmie­cha-to-spójrz-na ą-kiedy-jest sama
Spójrz Na mnie Cytaty: Spójrz na świat liczą się ci co mają duży


spójrz-na świat-liczą ę- co mają-ży- hajs-a-prze­cież-każdy-człowiek-jest ­ki-sam 
Spójrz Na mnie Cytaty: Od­wróć się, spójrz, uświadom so­bie co da­wało ci szczęście i wróć do tego. -Zielona15


od­wróć-ę-spójrz-uświadom-so­bie-co da­wało- szczęście-i wróć-do tego
Spójrz Na mnie Cytaty: Przyjdź do mnie.... Świadomie... Bądź... Bądź przy mnie zawsze... Mów szeptem... Po cichu... Tak... Roz­pal me serce... Tyl­ko Ty mnie znasz... Ty wszys­tko o mnie wiesz... Tyl­ko Ty ro­zumiesz mnie... Tyl­ko z Tobą ma to sens... -to_tylko__ja