Spa­dający Liść Cytaty

Spa­dający Liść Cytaty: -Jak to jest kochać życie? - Po pros­tu, pat­rząc na otaczający świat, pielęgnując każdą mi­jającą se­kundę, każdy spa­dający liść. Wkładać w nią cały swój umysł i za­pał, ze wzgle­du na to, że możemy to ob­serwo­wać i możemy tu­taj być. - No, to właśnie się zakochałem!  -Sienki


Spa­dający Liść Cytaty: To wszys­tko co mnie te­raz otacza Mo­bili­zując do działania Do­tyka w ja­kiś sposób Wszys­tko to jest pus­tka Ut­ra­coną świado­mością Która odeszła już dawno Lecz za­pom­nieć o so­bie nie da­je Wszys­tko co te­raz ro­bię i czu­je Ro­bię dla siebie Nie ma już … Jes­tem sam po­zos­tałem Może tak jest lepiej I tyl­ko ten je­den liść Spa­dający przed ma drogę Przy­pomi­na mi ze idzie je­sień Przy­pomi­na mi  O tobie  -samothnick


Spa­dający Liść Cytaty: os­tatnie przebłys­ki słońca promieni zni­kają powoli za­powiadając hucznie czas odejścia opa­dający liść tak wiele znaczący zna­ne nam miej­sca ogarnął już kurz za­pom­niane his­to­rie powlókł na skrzydłach czas wie­czor­ny wiatr otu­lił mi dusze wal­cząc czu­je bra­ki energii ta­ka za­baw­na gra do­tycząca życia wal­czę w niej tyl­ko dla zwycięstwa  -samothnick


Spa­dający Liść Cytaty: Szy­bo­wać jak ptak poczuć wol­ność, jak we śnie marzył pe­wien liść Pod­much zer­wał liść a ten, ku górze się wzbił ma­giczna chwila Zdep­ta­ny lis­tek nieg­dyś całością drze­wa smu­tek od­czu­wał  -to_tylko_łzy


Spa­dający Liść Cytaty: Czułeś kiedyś ból? Ta­ki przeszy­wający na wy­lot, nie dający spo­koju? Wiesz? Ja mam tak codziennie. -kitsh


czułeś-kiedyś-ból-ta­ki-przeszy­wający-na wy­lot-nie dający-spo­koju-wiesz-ja mam-tak-codziennie
Spa­dający Liść Cytaty: Dający musi być wyższy w hierarchii od tego, którego karmi jak pisklę. Nie przyjmuje się wartości kulturowych od pogardzanego niewolnika. -Konrad Lorenz


dający-musi-być-wyższy-w-hierarchii-od-tego-którego-karmi-jak-pisklę-nie-przyjmuje-ę-wartoś-kulturowych-od-pogardzanego-niewolnika
Spa­dający Liść Cytaty: Kobiety mają nie dający się naśladować talent wyrażania swoich uczuć bez używania żywych słów. Ich wymowność tkwi w łonie, w ruchu, w postawie, w spojrzeniach. -Honore de Balzac


kobiety-mają-nie-dający-ę-naśladować-talent-wyrażania-swoich-uczuć-bez-używania-żywych-słów-ich-wymowność-tkwi-w-łonie-w-ruchu-w
Spa­dający Liść Cytaty: [Pochleb­stwa], nęcący wy­bieg, zwyk­le dający ob­fit­szy plon niż co­kol­wiek in­ne­go, na­wet jeśli gle­ba jest jałowa, a siew­ca niez­byt wprawiony. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony


Spa­dający Liść Cytaty: Ko­lej­ny spadł liść owoców daw­no nie ma us­chnięta wiara  -to_tylko_łzy


ko­lej­ny-spadł-liść-owoców-daw­no-nie -us­chnię-wiara 
Spa­dający Liść Cytaty: Spadł z drze­wa liść Słoneczko zaszło wcześniej Na­deszła jesień  -Taiyono Kudarashi


spadł-z drze­wa-liść-słoneczko-zaszło-wcześniej-na­deszła-jesień 
Spa­dający Liść Cytaty: To wiatr jesienny wpółżywe drze­wa pieści, spadł ko­lej­ny liść  -Chemik -a


to wiatr-jesienny-wpółżywe-drze­wa-pieś-spadł-ko­lej­ny-liść 
Spa­dający Liść Cytaty: Rdza­wo - żółty liść, W bru­nat­no - ru­dy nurt -  Nim li­la - róż bzów. -fyrfle


rdza­wo- żółty-liść-w-bru­nat­no- ru­dy-nurt- -nim-li­- róż-bzów
Spa­dający Liść Cytaty: Pożółkły jak liść Z nar­ko­zy wybudzone Ser­ce łomocze Krys­ty­na Sz. 19.11.2015r. -krysta


pożółkły-jak liść-z-nar­ko­zy-wybudzone-ser­-łomocze-krys­ty­na-sz-19112015r
Spa­dający Liść Cytaty: Drży ser­ce jak liść Otul ciepłym spojrzeniem Gorączka spada K.A.Sz. 21.10.2015r. -Cris


drży-ser­-jak liść-otul-ciepłym-spojrzeniem-gorączka-spada-kasz-21102015r
Spa­dający Liść Cytaty: Z gracją opadł liść Sze­leszczące serduszko Trys­ka czerwienią Krys­ty­na Sz. 24.10.2014r. -krysta


z-gracją-opadł-liść-sze­leszczą-serduszko-trys­ka-czerwienią-krys­ty­na-sz-24102014r
Spa­dający Liść Cytaty: Kobieta jest jak liść mięty: im więcej się go ugniata, tym bardziej pachnie. -Anonim


kobieta-jest-jak-liść-mięty-im-więcej-ę-go-ugniata-tym-bardziej-pachnie
Spa­dający Liść Cytaty: Cóż mi zos­tało? Tęsknić i iść, tułać się - wiat­rem por­wa­ny liść - i słuchać szu­mu bib­lijnych rzek, a we śnie widzieć wiśla­ny brzeg... -Władysław Broniewski


cóż-mi zos­ło-tęsknić-i iść-łać ę- wiat­rem-por­wa­ny-liść-i-słuchać-szu­mu-bib­lijnych-rzek-a-we śnie-widzieć-wiś­ny
Spa­dający Liść Cytaty: Miłość jest jak liść w lesie - czas ją zmienia, tak jak zima zmienia wygląd lasu. -Emily Bronte


miłość-jest-jak-liść-w-lesie-czas-ją-zmienia-tak-jak-zima-zmienia-wygląd-lasu