Spełnia Cytaty

Spełnia Cytaty: Wyob­raźnia to piękna rzecz. Spełnia marze­nia, których nie spełnia życie. {z mo­jego mob­lo; 15.11.2014}  -watchingmefall


wyob­raźnia-to piękna-rzecz-spełnia marze­nia-których-nie spełnia-życie-z-mo­jego-mob­lo-15112014 
Spełnia Cytaty: Je­den anioł nie spełnia dwóch poselstw. -Talmud


je­den-anioł-nie spełnia-dwóch-poselstw
Spełnia Cytaty: Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich twoich próśb. -H. Jackson Brown


dziękuj-bogu-że-nie-spełnia-wszystkich-twoich-próśb
Spełnia Cytaty: Początek jest bolesny, środek męczący, a koniec nie spełnia początkowych nadziei. -Anonim


początek-jest-bolesny-środek-męczący-a-koniec-nie-spełnia-początkowych-nadziei
Spełnia Cytaty: Marzenia to niczym nie zmącona rozkosz, a oczekiwanie aż się spełnią to prawdziwe życie. -Wiktor Hugo


marzenia-to-niczym-nie-zmącona-rozkosz-a-oczekiwanie-aż-ę-spełą-to-prawdziwe-życie
Spełnia Cytaty: Chce być zno­wu tam W marze­niach mych gdzie Spełnia wszys­tko się  -matijah


chce-być-zno­wu-tam-w-marze­niach-mych-gdzie-spełnia-wszys­tko-ę 
Spełnia Cytaty: Dziś ma­giczna noc Sreb­rna tar­cza rozświetla Pełnia spełnia sny Krys­ty­na Sz. 28.09.2015r. -krysta


dziś-­giczna-noc-sreb­rna-tar­cza-rozświetla-pełnia-spełnia-sny-krys­ty­na-sz-28092015r
Spełnia Cytaty: Los spełnia nasze życzenia, ale na swój sposób, żeby móc nam dać coś ponad życzenie. -Johann Wolfgang Goethe


los-spełnia-nasze-życzenia-ale-na-swój-sposób-żeby-móc-nam-dać-coś-ponad-życzenie
Spełnia Cytaty: Dobry sprzedawca właściwie nic nie sprzedaje. Spełnia on rolę doradcy, a przy okazji może dostarczyć pożądany towar. -Adam Ygnasik


dobry-sprzedawca-właściwie-nic-nie-sprzedaje-spełnia-on-rolę-doradcy-a-przy-okazji-może-dostarczyć-pożądany-towar
Spełnia Cytaty: Gdy rzucisz swe spojrzenie na malutkiej róży kwiat, niech się spełnią Twe pragnienia, które kryją marzeń świat. -Anonim


gdy-rzucisz-swe-spojrzenie-na-malutkiej-róży-kwiat-niech-ę-spełą-twe-pragnienia-które-kryją-marzeń-świat
Spełnia Cytaty: we mnie zachód słońca za­tapiasz się by nie wypłynąć ciągniesz mnie głębiej ku rozkoszy wstrzy­muje­my oddech gdy pełnia nas spełnia  -Deszcz


we mnie-zachód-słońca-za­tapiasz ę-by nie wypłynąć-ągniesz-mnie-głębiej-ku-rozkoszy-wstrzy­muje­my-oddech-gdy-pełnia-nas-spełnia 
Spełnia Cytaty: Nie ma okrutniejszej tyranii od tej, która się spełnia w cieniu praw i pod sztandarem sprawiedliwości; w ten sposób topi się, by tak rzec, nieszczęśników na ich ostatniej desce ratunku. -Montesquieu


nie-okrutniejszej-tyranii-od-tej-która-ę-spełnia-w-cieniu-praw-i-pod-sztandarem-sprawiedliwoś-w-ten-sposób-topi-ę-by-tak-rzec-nieszczęśników
Spełnia Cytaty: Jeśli ktoś spełnia wszys­tkie nasze marze­nia, ko­lej­ne stają się tyl­ko kap­ry­sami. Naj­piękniej­sze są marze­nia niez­reali­zowa­ne, bo to one na­dają życiu sens. -Rafał Kosik


Spełnia Cytaty: Nie wszys­tkie miłości były na ty­le at­rakcyj­ne, by war­to je wspo­minać. Ale każda zos­ta­wiała ta­kie sa­mo uczu­cie pus­tki i niepo­koju. Że oczki­wanie nig­dy się nie spełnia i że prag­nieniami kierują złudze­nia. Wsty­du, że włas­ne i cudze słowa tracą nag­le wartość. -Stanisław Dygat


Spełnia Cytaty: Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią. -Maria Szyszkowska


Spełnia Cytaty: To dobrze, kiedy człowiek zawodzi nasze oczekiwania, kiedy nie odpowiada z góry powziętym wyobrażeniom. Typowość to koniec człowieka, to wyrok na niego. Jeżeli nie da się go podciągnąć pod żaden wzorzec, jeżeli nie jest typowy, to znaczy, że spełnia co najmniej połowę wymagań, jakie się stawia człowiekowi. Jest panem samego siebie, zdobył już szczyptę nieśmiertelności. -Borys Pasternak


Spełnia Cytaty: Twój do­tyk subtelny Jest jak let­ni wiatr Co błądzi nieśmiało By duszy nie spłoszyć Zgłębia ta­jem­ni­ce Roz­grza­nego ciała Budzi śpiące zmysły Od­dając rozkoszy Czując pod palcami Każde ciała drżenie Pre­ludium uniesień Po­całun­kiem wieńczy Bo kiedy się kocha Prag­nie się bliskości A kiedy się spełnia Do­tyka się tęczy . -misiek45


Spełnia Cytaty: To praw­da, że czys­tość mówi nie w kwes­tii sek­su przed­małżeńskiego. Nie dla­tego jed­nak, żeby seks czy ciało były złe, lecz dokład­nie od­wrot­nie: po­nieważ seks jest świętą ta­jem­nicą, a ciało oso­by jest świąty­nią. Rzeczy święte nie są ot­warte na oścież dla każde­go, są przez­naczo­ne je­dynie dla tych, którzy spełnią pew­ne wa­run­ki i przejdą próbę. -E » Jason Evert » Jeśli naprawdę mnie kochasz