Spla­tają Nasze Cytaty

Spla­tają Nasze Cytaty: Życie nasze byłoby piękne, gdybyśmy dostrzegali to, co niweczy nasze dobro. Najbardziej zaś dobro niweczy przesąd, że może nam je dać przemoc. -Samuel Coleridge


Życie-nasze-byłoby-piękne-gdybyśmy-dostrzegali-to-co-niweczy-nasze-dobro-najbardziej-zaś-dobro-niweczy-przesąd-że-może-nam-dać-przemoc
Spla­tają Nasze Cytaty: Czas nie leczy ran, po­zos­tają blizny... -włokniarzyk


czas-nie leczy-ran-po­zos­tają-blizny
Spla­tają Nasze Cytaty: Często wiel­kie ta­len­ty po­zos­tają w ukryciu. -Plaut


często-wiel­kie-­len­ty-po­zos­tają-w ukryciu
Spla­tają Nasze Cytaty: Orły la­tają wy­soko, lecz nie po to by czuć skruchę. -Bruno


orły-­tają-wy­soko-lecz-nie po to by czuć-skruchę
Spla­tają Nasze Cytaty: Nasze zwyczaje i uprzedzenia, zasady i wierzenia, uczucia i temperament, w dalszym ciągu instytucje polityczne i prawne, poglądy moralne i estetyczne, w końcu nasze systemy filozoficzne, wszystko to w rozwoju dziejowym tworzy jedną zwartą kategorię - podłoża historycznego. -Ludwik Krzywicki


Spla­tają Nasze Cytaty: Tam gdzie wy­ras­tają skrzydła Krwa­we po no­cy po­zos­tają ślady. Dłonią drżącą powstające. Po długim do­piero czasie Znikające. Nie dosłyszal­ne szepty W zakątkach duszy Ciche, sub­telne Jęki rozkoszy. Twarze ja­kieś lek­ko zróżowiałe Choć reszta czerwona Lecz nie zaw­stydzo­na Ob­nażona szczęśliwie. Ciem­ność roz­pa­la je­dynie żar Pragnień. Gdzieś z po­koju końca Słychać gwar namiętności. Tak w tym ofiar­nym tańcu Mi­jają se­kun­dy, dni Czas się te­raz nie liczy. Po­rywis­tym kro­kiem Zni­kają pod cieniem figlarności. -Kózka


Spla­tają Nasze Cytaty: Bo­gowie umierają, gdy ludzie przes­tają w nich wierzyć. -Terry Pratchett


bo­gowie-umierają-gdy-ludzie-przes­tają-w nich-wierzyć
Spla­tają Nasze Cytaty: Z od­dalą jest tak, jak z przyszłością! Wiel­ka mglis­ta całość roz­ciąga się przed naszą duszą, nasze doz­na­nia rozpływają się w niej jak nasze oko i tęsknimy... -Johann Wolfgang Goethe


z od­dalą-jest tak-jak z przyszłośą-wiel­ka-mglis­-całość-roz­ąga ę-przed-naszą-duszą-nasze-doz­na­nia-rozpływają ę-w niej
Spla­tają Nasze Cytaty: Ka­rol Woj­tyła był dla nasze­go po­kole­nia po­wiewem Wie­czności. Pop­rzez niego Król niebios prze­bywał pośród nas,gładząc z czułością nasze po­liczki i unosząc nas na swoich skrzydłach. -Autor nieznany


Spla­tają Nasze Cytaty: Ja­ko księżyc na niebie, tak dzieje na­rodów na ziemi wzras­tają, by maleć. -Zygmunt Krasiński


ja­ko-księżyc-na niebie-tak-dzieje-na­rodów-na ziemi-wzras­tają-by maleć
Spla­tają Nasze Cytaty: Ludzie naj­częściej zas­tają prawdę, za­miast jej poszukiwać. -MyArczi


ludzie-naj­częściej-zas­tają-prawdę-za­miast-jej-poszukiwać
Spla­tają Nasze Cytaty: W ciepłym kli­macie najłat­wiej wy­ras­tają zim­ni dranie. -Władysław Grzeszczyk


w ciepłym-kli­macie-najłat­wiej-wy­ras­tają-zim­-dranie
Spla­tają Nasze Cytaty: ...I chwy­tają mnie złe lis­to­pady czar­ny­mi pal­ca­mi gałęzi... -Władysław Broniewski


i-chwy­tają-mnie-złe-lis­to­pady-czar­ny­mi-pal­ca­mi-gałęzi
Spla­tają Nasze Cytaty: Pre­zen­ty dos­tają tyl­ko ci, którzy się mogą zrewanżować. -Bogdan Brzeziński


pre­zen­ty-­tają-tyl­ko-którzy ę-mogą-zrewanżować
Spla­tają Nasze Cytaty: Cza­sem naj­większe


cza­sem-naj­większe-modły-nie zos­tają-wysłuchane
Spla­tają Nasze Cytaty: Wszys­cy rodzi­my się wa­riata­mi. Niektórzy po­zos­tają już nimi. -B » Samuel Beckett » Czekając na Godota


Spla­tają Nasze Cytaty: Ludzie czy­tają między wier­sza­mi, bo nie lu­bią poezji. -Jacek Wejroch


ludzie-czy­tają-między-wier­sza­mi-bo nie lu­bią-poezji
Spla­tają Nasze Cytaty: Marze­nia niewol­ni­ka zaw­sze la­tają. Wol­ne­go, uczą się chodzić. -Indygoo


marze­nia-niewol­­ka-zaw­sze-­tają-wol­ne­go uczą ę-chodzić