Spod Cytaty

Spod Cytaty: Młody poeta liście spod nóg odgarnia Je­sien­ny romans  -Chemik -a


młody-poeta-liście-spod-nóg-odgarnia-je­­ny-romans 
Spod Cytaty: Skra­wek miłości Spod choin­ki wygląda Jak­by nig­dy nic  -Chemik -a


skra­wek-miłoś-spod-choin­ki-wygląda-jak­by-nig­dy-nic 
Spod Cytaty: Za­pada znów zmrok Spod łóżka wyłania się Trwa sen­na zjawa  -grafomanka


za­pada-znów-zmrok-spod-łóżka-wyłania-ę-trwa-sen­na-zjawa 
Spod Cytaty: Nie spod dłoni tej lecz właśnie ser­ca tego zak­witły Lilie  -to_tylko_łzy


nie-spod-dłoni-tej-lecz-właśnie-ser­ca-tego-zak­witły-lilie 
Spod Cytaty: Kiedy podskakujesz z radości, to uważaj, aby ci kto spod nóg ziemi nie usuną. -Anonim


kiedy-podskakujesz-z-radoś-to-uważaj-aby-kto-spod-nóg-ziemi-nie-usuną
Spod Cytaty: Za młodu przew­ra­camy góry. Na sta­rość wyg­rze­buje­my się spod nich. -Kazimierz Chyła


za młodu-przew­ra­camy-góry-na sta­rość-wyg­rze­buje­my ę-spod-nich
Spod Cytaty: Ten, kto skacze z radości, powinien uważać, by grunt nie usunął mu się spod nóg. -Stanisław Jerzy Lec


ten-kto-skacze-z-radoś-powinien-uważać-by-grunt-nie-usunął-mu-ę-spod-nóg
Spod Cytaty: A Jezus myśli o nas w liter ciemnym stuku jak trudno w niebo wstąpić spod robactwa druku. -Jan Twardowski


a-jezus-myśli-o-nas-w-liter-ciemnym-stuku-jak-trudno-w-niebo-wstąpić-spod-robactwa-druku
Spod Cytaty: Za­nim zro­biła krok w tył, ziemia osunęła się jej spod stóp... Nie było już odwrotu. -patt_


za­nim-zro­biła-krok-w tył-ziemia-osunęła ę-jej-spod-stóp-nie-było-już-odwrotu
Spod Cytaty: Spod­nie kha­ki, biały T-shirt, kap­cie. Są ciepłe i miękkie i miłe. Czuję się pra­wie jak człowiek. -James Frey


spod­nie-kha­ki-biały-t-shirt-kap­cie-są ciepłe-i miękkie-i miłe-czuję ę-pra­wie-jak człowiek
Spod Cytaty: Z deszczu pod rynnę: spod transparentu pod baldachim. -Zbigniew Waydyk


z-deszczu-pod-rynnę-spod-transparentu-pod-baldachim
Spod Cytaty: Pe­wien piękny wędkarz spod Elbląga sa­me płot­ki swą wędką wyciągał. A marzył o szczupaku! I by go w złoto zakuć! Więc na haczyk założył pieniądza. -Alfa Centauri


pe­wien-piękny-wędkarz-spod-elbląga-­me-płot­ki-swą-wędką-wyciągał-a-marzył-o szczupaku-i-by go w złoto-zakuć-więc-na haczyk
Spod Cytaty: Ag­rafka jest tyl­ko ag­rafką - na­wet jeśli pod­trzy­muje spod­nie ministra. -Jan Czarny


ag­rafka-jest tyl­ko-ag­rafką- na­wet-śli-pod­trzy­muje-spod­nie-ministra
Spod Cytaty: Pe­wien ma­saż spod Krakowa ma­saż świn­ce zafundował i tak długo ją pucował, że tuszonkę z niej zmajstrował. -Wiktor1


pe­wien-­ż-spod-krakowa-­ż-świn­-zafundował-i-tak-długo-ją pucował-że-tuszonkę-z niej-zmajstrował
Spod Cytaty: Ka­tarzy­na spod pol­skiej sfery wykręcała cy­tatom numery. Choć eOs to imię opar­te na minie dziec­ka, częściej jed­nak megiery. -Radziem


ka­tarzy­na-spod-pol­skiej-sfery-wykręcała-cy­tatom-numery-choć-eos-to imię-opar­te-na minie-dziec­ka-częściej-jed­nak-megiery
Spod Cytaty: Nadzieja uniesie cię z dna, ale dna nig­dy spod ciebie nie zabierze. Z cyk­lu po­wieści


nadzieja-uniesie-ę-z dna-ale-dna-nig­dy-spod-ciebie-nie zabierze-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Spod Cytaty: - Jes­tem tak sek­sowny, że każda dziew­czy­na poz­nając mnie od ra­zu ściąga mi spod­nie. - Taa, tyl­ko po to, żeby zak­ryć Ci twarz  -Smoky Blue


 jes­tem-tak-sek­sowny-że każda-dziew­czy­na-poz­nając-mnie-od ra­zu-śąga-mi spod­nie-taa-tyl­ko-po to-żeby-zak­ryć
Spod Cytaty: Poez­ja do­tyku płynie spod je­go palców gdy ciało mo­je drżeniem odpowiada... W czułości ra­mion uścisku tonę ma­leńka dro­bina w objęciach bez­pie­cznych wszechświata... -Uśmiechnięta Anielica