Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty

Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty: Znów spokojnie Od­najduję od­dech Składam myśli Wyr­wa­ne serce Łatam Zak­le­jam sza­re barwy Kolorami Czar­ne myśli Przemaluję Na­rysu­je nową drogę Pa­nując nad dziełem Przek­reśle straty Ule­pię od nowa Siebie  -Ciepłylolo


Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty: Utul mnie do snu. Twój od­dech tańczący na mo­jej skórze. Twój od­dech wib­rujący przy moim uchu. Twój od­dech owiewający mo­je us­ta, szyję. Twój od­dech mie­szający się z moim oddechem. Tyl­ko te­go pot­rze­buję, by zasnąć. Utul mnie. -zamala


Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty: Zawziętość ludzka podobna do wody stawowej: gdy nie najduje upustu, wezbrawszy, całą groblą zerwie. -Andrzej Maksymilian Fredro


zawziętość-ludzka-podobna-do-wody-stawowej-gdy-nie-najduje-upustu-wezbrawszy-całą-groblą-zerwie
Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty: nie dam się . za­cis­kam moc­no po­wieki . są co­raz bliżej . szyb­sze bi­cie ser­ca . ury­wany od­dech . wewnętrzna wal­ka . ale to wra­ca . chce mnie za­bić . po­woli ale bo­leśnie . już tu są . czu­je ich chłod­ny od­dech na kar­ku . przyszły . wspom­nienia . -erotyczny


Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty: Se­kun­da jak godzi­na. Łza jak ule­wa deszczu, która za­piera dech. Od­dech jak kłujący w ser­ce nóż. Oczy jak szlan­ka pel­na zim­nej wo­dy. Ciało jak pus­ty wo­rek na wiet­rze. Dusza jak pies cze­kaja­cy na pow­rot Pana. -każdyponadkażdym


Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty: Skromnie przyjmować, spokojnie tracić. -Marek Aureliusz


skromnie-przyjmować-spokojnie-tracić
Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty: Znów sta­je w progu ser­ce sta­je, dech zapiera Wiat­rem się staję Co pieści Cię co każdy spacer Wpla­tam się w Two­je włosy Ak­sa­mitną suk­nie w kwiaty Czu­je Twój od­dech na ramieniu Który wzma­ga się z każdą chwilą A ja zmieniając wciąż postacie Skra­dam po­mału powietrze Po kawałeczku I tonę.. W ak­sa­micie ciała Twego.. -MrJoy


Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty: Trzeba wypalić się spokojnie do ostatka - w tym jest szczęście. -Stanisław Przybyszewski


trzeba-wypalić-ę-spokojnie-do-ostatka-w-tym-jest-szczęście
Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty: Kto chce żyć spokojnie w małżeństwie, niech się nie żeni. -Anonim


kto-chce-żyć-spokojnie-w-łżeństwie-niech-ę-nie-żeni
Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty: Wszyscy nieszczęśliwi ludzie są nimi dlatego, że nie potrafią spokojnie przebywać w domu. -Anonim


wszyscy-nieszczęśliwi-ludzie-są-nimi-dlatego-że-nie-potrafią-spokojnie-przebywać-w-domu
Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty: Dlaczego milczeć na temat śmierci? Od niej możemy się uczyć żyć spokojnie i w zadowoleniu. -Anonim


dlaczego-milczeć-na-temat-śmierci-od-niej-możemy-ę-uczyć-żyć-spokojnie-i-w-zadowoleniu
Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty: Drzewo najlepiej rośnie, gdy spokojnie stoi; człowiek zaś, gdy pracuje. -József Eotvos


drzewo-najlepiej-rośnie-gdy-spokojnie-stoi-człowiek-zaś-gdy-pracuje
Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty: Wiatr to od­dech przyrody. -Koźma Prutkow


Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty: Ludzie kupują zwykle to, co chcą kupić, a nie to, czego potrzebują, potrzeba jest tylko wymówką, żeby kupić, co chcemy i spać spokojnie. -Adam Ygnasik


ludzie-kupują-zwykle-to-co-chcą-kupić-a-nie-to-czego-potrzebują-potrzeba-jest-tylko-wymówką-żeby-kupić-co-chcemy-i-spać-spokojnie
Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty: Obok każdego żłobu, gdzie rodzi się jakiś zbawiciel albo jakaś zbawcza idea, stoi zawsze jakiś wół i spokojnie żre. -Heinrich Haine


obok-każdego-żłobu-gdzie-rodzi-ę-jakiś-zbawiciel-albo-jakaś-zbawcza-idea-stoi-zawsze-jakiś-wół-i-spokojnie-żre
Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty: je­go od­dech bi­ciem mo­jego serca  -wenaa01


­go-od­dech-bi­ciem-mo­jego-serca 
Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty: Świat cały śpi spokojnie i wcale o tym nie wie, że nie jest tak na wojnie, jak jest w żołnierskim śpiewie. -Eugeniusz Małaczewski


Świat-cały-śpi-spokojnie-i-wcale-o-tym-nie-wie-że-nie-jest-tak-na-wojnie-jak-jest-w-żołnierskim-śpiewie
Spokojnie Od­najduję Od­dech Cytaty: Od­dech dzieci śpieszących do szkoły pod­trzy­muje świat. -Talmud


od­dech-dzieci-śpieszących-do szkoły-pod­trzy­muje-świat