Spor­towca I po­pularną Cytaty

Spor­towca I po­pularną Cytaty: Chciałbym mieć ko­goś, kto byłby przy­jacielem Ada­ma Małysza - człowieka, a nie widział we mnie tyl­ko gwiazdę, wiel­kiego spor­towca i po­pularną postać. -Adam Małysz


chciałbym-mieć-ko­goś-kto-byłby-przy­jacielem-ada­-małysza- człowieka-a nie widział-we mnie-tyl­ko-gwiazdę-wiel­kiego-spor­towca
Spor­towca I po­pularną Cytaty: Miłość zwycięży w swoim czasie, wtedy gdy ustanie już ludzki spór o Niebo. -Paulo Coelho


miłość-zwycięży-w-swoim-czasie-wtedy-gdy-ustanie-już-ludzki-spór-o-niebo
Spor­towca I po­pularną Cytaty: Nic nie jest tak frustrujące, jak spór z kimś, kto wie, co mówi. -Sam Ewing


nic-nie-jest-tak-frustrują-jak-spór-z-kimś-kto-wie-co-mówi
Spor­towca I po­pularną Cytaty: Największy spór między ludźmi powstaje na tym punkcie, co do którego nic nie wiemy. Jest to zupełna swoboda twierdzeń i przeczeń. -Adolf Dygasiński


największy-spór-między-ludźmi-powstaje-na-tym-punkcie-co-do-którego-nic-nie-wiemy-jest-to-zupełna-swoboda-twierdzeń-i-przeczeń
Spor­towca I po­pularną Cytaty: Życie nie jest spor­tem. Nie uz­na­je remisów. -Kazimierz Chyła


Życie-nie jest spor­tem-nie uz­na­-remisów
Spor­towca I po­pularną Cytaty: Sma­kowi­ty Spór Ka­wał czar­nej czekolady Wiódł swa­dy bez ogłady Z białym se­rem brie, Że ca­pem śmierdzi, Moszcząc się w ser­cu rolady. -awatar


sma­kowi­ty-spór-ka­wał-czar­nej-czekolady-wiódł-swa­dy-bez-ogłady-z-białym-se­rem-brie-Że-ca­pem-śmierdzi-moszcząc ę-w ser­cu
Spor­towca I po­pularną Cytaty: Dwa ra­zy byłem na pro­gu ruiny: raz, kiedy zos­tałem w sporze po­kona­ny, a dru­gi raz - kiedy spór wygrałem. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


dwa-ra­zy-byłem-na pro­gu-ruiny-raz-kiedy-zos­łem-w sporze-po­kona­ny-a dru­gi-raz- kiedy-spór-wygrałem
Spor­towca I po­pularną Cytaty: Je­den woła, moc­no w ser­cu wzburzony,