Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty

Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty: To wszys­tko co mnie te­raz otacza Mo­bili­zując do działania Do­tyka w ja­kiś sposób Wszys­tko to jest pus­tka Ut­ra­coną świado­mością Która odeszła już dawno Lecz za­pom­nieć o so­bie nie da­je Wszys­tko co te­raz ro­bię i czu­je Ro­bię dla siebie Nie ma już … Jes­tem sam po­zos­tałem Może tak jest lepiej I tyl­ko ten je­den liść Spa­dający przed ma drogę Przy­pomi­na mi ze idzie je­sień Przy­pomi­na mi  O tobie  -samothnick


Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty: Żaden człowiek, który pragnie dać z siebie jak najwięcej, nie ma czasu na wdawanie się w spory. A już na pewno nie może sobie pozwolić na ich konsekwencje - zdenerwowanie i utratę panowania nad sobą. Ustępuj w przypadku wszelkich sporów, w których możesz rościć co najwyżej równe prawa do posiadania racji. Ustępuj też i w przypadku tych najmniejszych, choćby w oczywisty sposób słuszność była po twojej stronie. Lepiej zejść z drogi psu niż zostać przezeń pogryzionym walcząc o prawo przejścia tamtędy. Nawet zabicie psa nie zmieni bowiem faktu, że zostałeś pokąsany. -Abraham Lincoln


Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty: nie sposób zmilczeć tej ciszy przed burzą która nim ją os­tatnia krop­la po­tu spełni już się kotłuje w oku wyobraźni ma­miąc nas wszys­tki­mi ko­lora­mi tęczy nie sposób nie słyszeć tej ciszy w rytm burzy która błys­ka­wice źre­nica­mi miota pod­pa­lając dusze po­dat­ne na szepty wy­wołując dreszcze gdy naj­dzie ochota nie sposób nie utonąć w tej ciszy po burzy która gdy już złamie masztu wsty­du opór przyk­ry­wa nas żag­lu spełnienia pościelą cho­wając przed światem co wi­ruje wokół Odys, lis­to­pad 2014 http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/11/13/w-oku-cyklonu-wyobrazni-inny-dialog-z-m/  -Odys syn Laertesa


Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty: Lepiej kłamać na piśmie. -Henri Millon Montherlant


Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty:


Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty: Lepiej późno niż wcale. -Tytus Liwiusz


Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty: Le­piej mniej, ale lepiej. -Włodzimierz Lenin


Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty: Lepiej kobietę oburzać niż nudzić. -George Bernard Shaw


Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty: Lepiej być krzywdzonym niźli krzywdzącym. -Platon


lepiej-być-krzywdzonym-źli-krzywdzącym
Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty: Lepiej być starą niż martwą. -Brigitte Bardot


Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty: Lepiej być cytowanym niż uczciwym. -Tom Stoppard


Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty: Lepiej nie zaczynać niż zaprzestać. -Seneka


lepiej-nie-zaczynać-ż-zaprzestać
Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty: Lepiej zużywać się niż rdzewieć. -Denis Diderot


Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty: Mówić jest dobrze, milczeć lepiej. -Jean De La Fontaine


Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty: Maska chroni lepiej niż przyłbica. -Józef Bester


Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty: Lepiej jest uprzedzić, niźli być uprzedzanym. -Pierre De Bourdeille(s) Brantome


Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty: Im szybciej przekażesz złe wiadomości, tym lepiej. -Twierdzenie White'a


Sposób Lepiej Przemyślany Cytaty: Lepiej paść z godnością niż żyć w hańbie. -Tacyt


lepiej-paść-z-godnośą-ż-żyć-w-hańbie