Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty

Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Uśmiech to niedrogi sposób na poprawienie naszego wyglądu. -John Dana


uśmiech-to-niedrogi-sposób-na-poprawienie-naszego-wyglą
Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Kiedy widzimy ciągle tych samych ludzi, stają sie oni w końcu częściami naszego życia. A skoro są już częścią naszego życia, to chcą je zmieniać. Jesli nie stajemy się tacy, jak tego oczekiwali, są niezadowoleni. Ponieważ ludziom wydaje się, że wiedzą dokładnie jak powinno wyglądać nasze życie. Natomiast nikt nie wie, w jaki sposób powinien przeżyć własne życie. -Paulo Coelho


Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Naj­le­piej by było, gdy­bym nie miała wyglądu. Jak czar­noksiężnik z krainy Oz. Każdy go widział inaczej, każdy go widział jak chciał. My też pat­rzy­my na in­nych przez pryz­mat se­tek, mi­lionów rzeczy, wspom­nień, przeżyć, przy­piętych łatek. Cza­sami łat­ki przesłaniają osoby. Dob­rze jest mi ja­ko ob­serwa­toro­wi, a do te­go nie pot­rze­ba wyglądu. -kitsh


Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Przyjaźń zawiązuje się z miłości, zwyczaju, czynu, wyglądu. -Anonim


przyjaźń-zawiązuje-ę-z-miłoś-zwyczaju-czynu-wyglą
Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Znaczenie naszego intelektu polega na odwadze samodzielnego myślenia. Stałe krytyczne analizowanie działania naszego umysłu doskonali to działanie. Optymalizacja erudycji ma istotne znaczenie. -Janusz Detrych


Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Tyl­ko po­wie­rzchow­ni ludzie nie oce­niają według wyglądu. -Isaak Walton


tyl­ko-po­wie­rzchow­-ludzie-nie oce­niają-według-wyglą
Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Nie ma nic bardziej fałszywego niż przysłowie zakazujące sądzić nam ludzi z ich wyglądu. -Francois Mauriac


nie-nic-bardziej-fałszywego-ż-przysłowie-zakazują-sądzić-nam-ludzi-z-ich-wyglą
Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: W pi­saniu tak jak w życiu, trze­ba często w ory­ginal­ny sposób się pow­tarzać lub w niepow­tarzal­ny sposób nie być oryginalnym. -aforystokrata


w pi­saniu-tak-jak w życiu-trze­ba-często-w ory­ginal­ny-sposób ę-pow­tarzać-lub-w niepow­tarzal­ny-sposób-nie być-oryginalnym
Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Najpewniejszy sposób na rozmijanie się z rzeczywistością, to ta żonglerka umysłowa, polegająca na wysuwaniu na pierwszy plan małych, prawdziwych, ale absolutnie nic nie znaczących faktów. To najlepszy sposób na odcinanie się od rzeczywistości. -Sybille Bedford


Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Literatura to sumienie naszego świata. -Iwanicki Eugeniusz


Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: W drodze do naszego każdy idzie po swoje. -Krecia Pataczkówna


Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Miłość jest miarą naszego istnienia. -William Sloane Coffin


Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Radość bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz


radość-bywa-początkiem-naszego-bólu
Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Czas - bez­li­tos­na pot­worność. Lecą godzi­ny, dni, ty­god­nie, bez znacze­nia i wa­gi, aż rap­tem se­kun­da i oka­zuje się, że nie sposób jej cofnąć, nie sposób wymazać. -Aleksander Minkowski


Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Trzeźwość a miara, to są najważniejsze stróże zdrowia naszego. -Jan Kochanowski


trzeźwość-a-miara-to-są-najważniejsze-stróże-zdrowia-naszego
Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Radość często bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz


radość-często-bywa-początkiem-naszego-bólu
Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Dziewięć dziesiątych naszego życia polega na zdrowiu. -Artur Schopenhauer


dziewięć-dziesiątych-naszego-życia-polega-na-zdrowiu
Sposób Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Wielkie okazje oczekują tych, którzy dają z siebie więcej, niż się od nich wymaga. Możemy nie mieć okazji wykonywania wielkich rzeczy w wielki sposób, ale każdy może wykonywać małe rzeczy w wielki sposób. -H. Jackson Brown