Sposób Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Sposób Cytaty: W pi­saniu tak jak w życiu, trze­ba często w ory­ginal­ny sposób się pow­tarzać lub w niepow­tarzal­ny sposób nie być oryginalnym. -aforystokrata
w pi­saniu-tak-jak w życiu-trze­ba-często-w ory­ginal­ny-sposób ę-pow­tarzać-lub-w niepow­tarzal­ny-sposób-nie być-oryginalnym
Sposób Cytaty: Najpewniejszy sposób na rozmijanie się z rzeczywistością, to ta żonglerka umysłowa, polegająca na wysuwaniu na pierwszy plan małych, prawdziwych, ale absolutnie nic nie znaczących faktów. To najlepszy sposób na odcinanie się od rzeczywistości. -Sybille Bedford
Sposób Cytaty: Czas - bez­li­tos­na pot­worność. Lecą godzi­ny, dni, ty­god­nie, bez znacze­nia i wa­gi, aż rap­tem se­kun­da i oka­zuje się, że nie sposób jej cofnąć, nie sposób wymazać. -Aleksander Minkowski
Sposób Cytaty: Wielkie okazje oczekują tych, którzy dają z siebie więcej, niż się od nich wymaga. Możemy nie mieć okazji wykonywania wielkich rzeczy w wielki sposób, ale każdy może wykonywać małe rzeczy w wielki sposób. -H. Jackson Brown
Sposób Cytaty: Styl dla jednych: skomplikowany sposób powiedzenia rzeczy prostych; dla innych - prosty sposób powiedzenia rzeczy skomplikowanych. -Jean Cocteau
styl-dla-jednych-skomplikowany-sposób-powiedzenia-rzeczy-prostych-dla-innych-prosty-sposób-powiedzenia-rzeczy-skomplikowanych
Sposób Cytaty: Wykształconym człowiekiem nie jest ten, z którym natura obeszła się w sposób rozrzutny; lecz ów, który otrzymane dary dobrotliwie, mądrze i w sposób właściwy i maksymalny wykorzystuje: który potrafi z zakrytymi oczyma dostrzec gdzie znajdują się jego braki i czego mu nie dostaje. -Rahel Varnhagen von Ense
Sposób Cytaty: nie sposób zmilczeć tej ciszy przed burzą która nim ją os­tatnia krop­la po­tu spełni już się kotłuje w oku wyobraźni ma­miąc nas wszys­tki­mi ko­lora­mi tęczy nie sposób nie słyszeć tej ciszy w rytm burzy która błys­ka­wice źre­nica­mi miota pod­pa­lając dusze po­dat­ne na szepty wy­wołując dreszcze gdy naj­dzie ochota nie sposób nie utonąć w tej ciszy po burzy która gdy już złamie masztu wsty­du opór przyk­ry­wa nas żag­lu spełnienia pościelą cho­wając przed światem co wi­ruje wokół Odys, lis­to­pad 2014 http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/11/13/w-oku-cyklonu-wyobrazni-inny-dialog-z-m/  -Odys syn Laertesa
Sposób Cytaty: Działaj­my w sposób nieuczony. -Cyceron
działaj­my-w sposób-nieuczony
Sposób Cytaty: Twórczość to sposób na przeżycie czegoś. -Wanda Rutkiewicz
twórczość-to-sposób-na-przeżycie-czegoś
Sposób Cytaty: Pi­sanie to sposób mówienia na palcach. -Paladin
pi­sanie-to sposób-mówienia-na palcach
Sposób Cytaty: Stara koza i na wilkama sposób. -Anonim
stara-koza-i-na-wilkama-sposób
Sposób Cytaty: Bezpieczny sposób wypowiedzi: pyskowanie na milcząco. -Zbigniew Waydyk
bezpieczny-sposób-wypowiedzi-pyskowanie-na-milcząco
Sposób Cytaty: Sposób gaszenia pożaru może go wzniecać. -Urszula Zybura
sposób-gaszenia-pożaru-może-go-wzniecać
Sposób Cytaty: Chęci zys­ku nie sposób nasycić. -Pittakos
chę-zys­ku-nie sposób-nasycić
Sposób Cytaty: Sposób wręczania ma większą wartość od podarunku. -Pittakos
sposób-wręczania-większą-wartość-od-podarunku
Sposób Cytaty: Najszybszy sposób na zakończenie wojny to ją przegrać. -George Orwell
najszybszy-sposób-na-zakończenie-wojny-to-ją-przegrać
Sposób Cytaty: Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się. -Aleksander Puszkin
Sposób Cytaty: Nie sposób bronić demokracji demokratycznymi metodami. -Simone de Beauvoir
nie-sposób-bronić-demokracji-demokratycznymi-metodami
Sposób Cytaty: Głupcom należałoby wymyślić trudniejszy sposób rozmnażania. -Tadeusz Gicgier
głupcom-należałoby-wymyślić-trudniejszy-sposób-rozmnażania
Sposób Cytaty: Sposób na niega­danie z ludźmi: pokłócić się. -Maria Komornicka
sposób-na niega­danie-z ludźmi-pokłóć-ę
Sposób Cytaty: Zebranie to najbardziej pracowity sposób tracenia czasu. -Janina Ipohorska
zebranie-to-najbardziej-pracowity-sposób-tracenia-czasu
Sposób Cytaty: Poeta to ta­ki, co umie w ład­ny sposób być nieszczęśliwy. -Stanisław Lem
poeta-to ­ki-co umie-w ład­ny-sposób-być-nieszczęśliwy
Sposób Cytaty: Uśmiech to niedrogi sposób na poprawienie naszego wyglądu. -John Dana
uśmiech-to-niedrogi-sposób-na-poprawienie-naszego-wyglą
Sposób Cytaty: Zawsze jest lepszy sposób. Chodzi o to, by go znaleźć. -Anonim
zawsze-jest-lepszy-sposób-chodzi-o-to-by-go-znaleźć
Sposób Cytaty: Jedyny sposób, żeby mieć przyjaciela, to być przyjacielem. -Anonim
jedyny-sposób-żeby-mieć-przyjaciela-to-być-przyjacielem
Sposób Cytaty: Straszny chaos. Nie sposób w takim chaosie umierać. -Tadeusz Konwicki
straszny-chaos-nie-sposób-w-takim-chaosie-umierać
Sposób Cytaty: Małżeństwo - najdroższy sposób otrzymania za darmo upranej bielizny. -Franklin Jones
małżeństwo-najdroższy-sposób-otrzymania-za-darmo-upranej-bielizny
Sposób Cytaty: Istnieje bardzo perfidny sposób kłamania - przez milczenie. -Robert Louis Stevenson
istnieje-bardzo-perfidny-sposób-kłamania-przez-milczenie
Sposób Cytaty: Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej... znajdę go. -Thomas A. Edison
jeżeli-istnieje-sposób-by-zrobić-coś-lepiej-znajdę-go
Sposób Cytaty: Sposób, w ja­ki ludzie się po­ruszają, to ich rucho­ma autobiografia. -Gerry Spence
sposób-w ja­ki-ludzie ę-po­ruszają-to ich-rucho­-autobiografia
Sposób Cytaty: Umiejętność oszukiwania samego siebie to dobry sposób na przetrwanie. -Jane Wagner
umiejętność-oszukiwania-samego-siebie-to-dobry-sposób-na-przetrwanie
Sposób Cytaty: Sposób wręcze­nia ma większą war­tość od podarunku. -Pittakos
sposób-wręcze­nia- większą-war­tość-od podarunku
Sposób Cytaty: Istnieje bardzo perfidny sposób kłamiania - przez milczenie. -Robert Louis Stevenson
istnieje-bardzo-perfidny-sposób-kłamiania-przez-milczenie
Sposób Cytaty: Cechą mądrości jest nie postępować w sposób desperacki. -Henry David Thoreau
cechą-mądroś-jest-nie-postępować-w-sposób-desperacki
Sposób Cytaty: Wyzwolić człowieka to od kilku stuleci ułatwić mu plebejski sposób bycia. -Mikołaj Gomez Davilla
wyzwolić-człowieka-to-od-kilku-stuleci-ułatwić-mu-plebejski-sposób-bycia