Spra­wia Cytaty

Spra­wia Cytaty: Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich


Spra­wia Cytaty: Ludzie nie zdają so­bie spra­wy, ile fraj­dy spra­wia pogrążanie się w depresji. -Chris Cornell


ludzie-nie zdają-so­bie-spra­wy-ile-fraj­dy-spra­wia-pogrążanie ę-w depresji
Spra­wia Cytaty: Nieświado­mość spra­wia nieraz to sa­mo co wyrachowanie. -Honoré de Balzac


nieświado­mość-spra­wia-nieraz-to ­mo-co wyrachowanie
Spra­wia Cytaty: To nadzieja spra­wia, że człowiek na ziemi jest szczęśliwy. -Jan Vianney


to nadzieja-spra­wia-że człowiek-na ziemi-jest szczęśliwy
Spra­wia Cytaty: To sa­mot­ność spra­wia, że jes­teśmy słabi. -dmn292


to ­­ność-spra­wia-że jes­teśmy-słabi
Spra­wia Cytaty: To fik­cja spra­wia, że rozpływa­my się we łzach. -Aleksander Puszkin


to fik­cja-spra­wia-że rozpływa­my ę-we łzach
Spra­wia Cytaty: Naj­większy ból u den­tysty spra­wia mi płacenie. -bystry.76


naj­większy-ból-u den­tysty-spra­wia-mi płacenie
Spra­wia Cytaty: Trochę al­ko­holu spra­wia, że jest Ci wszys­tko jedno. -blanejszyna


trochę-al­ko­holu-spra­wia-że jest ci wszys­tko-jedno
Spra­wia Cytaty: Cier­pienie spra­wia że każdy człowiek sta­je się lepszy... --Ewelcia92-


cier­pienie-spra­wia-że każdy-człowiek-sta­ ę-lepszy
Spra­wia Cytaty: Ko­bieta jest słodką rurką, Lecz to mężczyz­na spra­wia, że z kremem. -fyrfle


ko­bieta-jest słodką-rurką-lecz-to mężczyz­na-spra­wia-że z kremem
Spra­wia Cytaty: Większość ludzi, póki ma us­ta zam­knięte, nie spra­wia wrażenia głupków. -Forrest Gump


większość-ludzi-póki- us­-zam­knięte-nie spra­wia-wrażenia-głupków
Spra­wia Cytaty: Przyz­wycza­jenie do tru­du spra­wia, że łat­wiej zno­simy cierpienia. -Cyceron


przyz­wycza­jenie-do tru­-spra­wia-że łat­wiej-zno­simy-cierpienia
Spra­wia Cytaty: Ten świat spra­wia, że przez ot­wartość sta­jemy się pa­ranoika­mi indywidualistami... -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu


Spra­wia Cytaty: Żądza spra­wia, że naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą. -John Irving


Żądza-spra­wia-że naj­przyz­woit­-ludzie-przes­tają-być-sobą
Spra­wia Cytaty: mnie każdy dow­cip spra­wia uciechę, zi­mowe chłody po­witam śmie­chem !  -lovely-girl


mnie-każdy-dow­cip-spra­wia-uciechę-zi­mowe-chłody-po­witam-śmie­chem- 
Spra­wia Cytaty: A jed­nak is­tnieje małżeństwo, które spra­wia mężczyźnie niekłamaną ra­dość - zaślu­biny je­go córki. -Marcel Achard


a jed­nak-is­tnieje-łżeństwo-które-spra­wia-mężczyźnie-niekłamaną-ra­dość- zaślu­biny-­go-córki
Spra­wia Cytaty: Cza­sami natłok pra­cy spra­wia, że za­pomi­namy o czymś ważnym. Za­nied­bu­jemy miłość i przyjaźń... -MyslacaWierszem


cza­sami-natłok-pra­cy-spra­wia-że za­pomi­namy-o czymś-ważnym-za­nied­bu­jemy miłość-i przyjaźń
Spra­wia Cytaty: ~ Ta cisza pośród nas, gdy jes­teśmy ra­zem - do­bija mnie !  Spra­wia, że ze świado­mością Cię tracę ... -AnDree


~ ta cisza-pośród-nas-gdy-jes­teśmy-ra­zem- do­bija-mnie- -spra­wia-że ze świado­mośą-cię-tracę