Sprawą Małej Wagi Cytaty

Sprawą Małej Wagi Cytaty: Nie jest sprawą małej wagi uczynić jasnym to, co z racji swych właściwości pozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy. -Mikołaj Kopernik


nie-jest-sprawą-łej-wagi-uczynić-jasnym-to-co-z-racji-swych-właściwoś-pozostaje-zasłonięte-grubą-mgłą-niewiedzy
Sprawą Małej Wagi Cytaty: Dobra myśl bez panien, muzyka bez trunku, nauka bez dostatku - małej wagi -Jan Żabczyc


dobra-myśl-bez-panien-muzyka-bez-trunku-nauka-bez-dostatku-łej-wagi
Sprawą Małej Wagi Cytaty: Na wielkim świecie nikt łatwiej się nie myli jak głos publiczny; im obszerniejsza widownia, tym złudzenie większe. Zaś w małej wiosce najlepiej wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi; na małej scenie tych tylko wad nie dostrzegą, których nie ma. -József Eotvos


Sprawą Małej Wagi Cytaty: - Nie chodź tam i nie wtrącaj się. To nie two­ja sprawa. - Wszys­tko co widzę i słyszę, jest też moją sprawą. -Krzyż i sztylet


 nie-chodź-tam-i nie wtrącaj-ę-to nie two­ja-sprawa-wszys­tko-co widzę-i słyszę-jest też-moją-sprawą
Sprawą Małej Wagi Cytaty: Sprawa kobiet to sprawa wyobraźni. Żaden mężczyzna nie jest zainteresowany kobietą taką, jaką ona jest, ale taką, jaką ją sobie wyobraża. -Krzysztof Teodor Toeplitz


sprawa-kobiet-to-sprawa-wyobraź-Żaden-mężczyzna-nie-jest-zainteresowany-kobietą-taką-jaką-ona-jest-ale-taką-jaką-ją-sobie-wyobraża
Sprawą Małej Wagi Cytaty: Polityka jest sprawą zbyt poważną, aby powierzać ją politykom. - odpowiedź na krytykę, że jest dobrym żołnierzem, a kiepskim politykiem; parafraza powiedzenia:


Sprawą Małej Wagi Cytaty: Mam ego wiel­kości małej planety. -Linus Benedict Torvalds


Sprawą Małej Wagi Cytaty: Pa­miętaj o zacho­waniu równo­wagi w trud­nych chwilach. -Horacy


pa­miętaj-o zacho­waniu-równo­wagi-w trud­nych-chwilach
Sprawą Małej Wagi Cytaty: Wyższą szkołą ludzi małej wiary jest demagogia. -Anna Jokai


wyższą-szkołą-ludzi-łej-wiary-jest-demagogia
Sprawą Małej Wagi Cytaty: Dla zacho­wania równo­wagi mam w so­bie ty­le sa­mo du­my - ile pokory. -Niusza


dla-zacho­wania-równo­wagi-mam-w so­bie-ty­-­mo-­my- ile-pokory
Sprawą Małej Wagi Cytaty: Największej wagi jest, aby słowa praw budziły u wszystkich ludzi te same pojęcia. -Montesquieu


największej-wagi-jest-aby-słowa-praw-budziły-u-wszystkich-ludzi-te-same-pojęcia
Sprawą Małej Wagi Cytaty: Nacjonalizm to częstokroć wyraz małej wiary w rzeczywiste możliwości swego narodu. -Stefan Kisielewski


nacjonalizm-to-częstokroć-wyraz-łej-wiary-w-rzeczywiste-możliwoś-swego-narodu
Sprawą Małej Wagi Cytaty: Nie wyrażaj małej rzeczy w wielu słowach, lecz rzecz wielką w niewielu. -Pitagoras


nie-wyrażaj-łej-rzeczy-w-wielu-słowach-lecz-rzecz-wielką-w-niewielu
Sprawą Małej Wagi Cytaty: Każda mowa wydaje się próżna, marna, dopóki wagi jej nie doda czyn. -Demostenes


każda-mowa-wydaje-ę-próżna-marna-dopóki-wagi-jej-nie-doda-czyn
Sprawą Małej Wagi Cytaty: Wzrok miłości jest w miłość wpatrzony, z małej izdebki czyniąc świat bez granic. -John Donne


wzrok-miłoś-jest-w-miłość-wpatrzony-z-łej-izdebki-czyniąc-świat-bez-granic
Sprawą Małej Wagi Cytaty: Celem życia jest: w swojej małej jednostkowej duszy odbić jak najwięcej kosmosu. -Henryk Elzenberg


celem-życia-jest-w-swojej-łej-jednostkowej-duszy-odbić-jak-najwięcej-kosmosu
Sprawą Małej Wagi Cytaty: Największą moją porażką jest osiągnięcie zbyt małej ilości sukcesów w stosunku do moich możliwości -Marcin Bielicki


największą-moją-porażką-jest-osiągnięcie-zbyt-łej-iloś-sukcesów-w-stosunku-do-moich-możliwoś
Sprawą Małej Wagi Cytaty: Nig­dy nie zacho­wuj w swoim życiu równo­wagi: jed­na­kowa ilość plusów i mi­nusów da­je w nim zaw­sze zero. -aforystokrata


nig­dy-nie zacho­wuj-w swoim-życiu-równo­wagi-jed­na­kowa-ilość-plusów-i mi­nusów-da­-w nim-zaw­sze-zero