Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty

Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty: Religia została stworzona tylko po to, by wprowadzać ludzi w błąd, co do rzeczywistych sprawców ich nieszczęść. -Paul Thiry Holbach


religia-została-stworzona-tylko-po-to-by-wprowadzać-ludzi-w-błąd-co-do-rzeczywistych-sprawców-ich-nieszczęść
Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty: Religia została stworzona tylko po to, żeby wprowadzać ludzi w błąd co do rzeczywistych winowajców ich nieszczęść. -Paul Thiry Holbach


religia-została-stworzona-tylko-po-to-żeby-wprowadzać-ludzi-w-błąd-co-do-rzeczywistych-winowajców-ich-nieszczęść
Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty: Religio, ile nieszczęść możesz spowodować! -Tytus Carus Lukrecjusz


Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty: Szczęście to suma nieszczęść, które nas ominęły. -Anonim


szczęście-to-suma-nieszczęść-które-nas-ominęły
Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty: Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu -Napoleon Hill


większość-nieszczęść-jest-rezultatem-niewłaściwego-wykorzystania-czasu
Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty: Lwia część nieszczęść przysługuje ludzkości do indywidualnego podzialu. -Anonim


lwia-część-nieszczęść-przysługuje-ludzkoś-do-indywidualnego-podzialu
Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty: Szczęście składa się ze wspomnień nieszczęść, których zdołaliśmy uniknąć. -Anne Louise Stael - Holstein


szczęście-składa-ę-ze-wspomnień-nieszczęść-których-zdołaliśmy-uniknąć
Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty: Źli ludzie nie ty­le cieszą się z włas­ne­go po­wodze­nia, ile z cudzych nieszczęść. -Teofrast


Źli-ludzie-nie ty­-cieszą ę-z włas­ne­go-po­wodze­nia-ile-z cudzych-nieszczęść
Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty: Nie ob­wi­niaj oko­liczności, gdy sam jes­teś sprawcą swoich nieszczęść. -Katon Starszy


nie-ob­wi­niaj-oko­licznoś-gdy-sam-jes­teś-sprawcą-swoich-nieszczęść
Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty: W rzeczy samej historia to niewiele więcej niż spis zbrodni, szaleństw i nieszczęść ludzkości. -Edward Gibbon


w-rzeczy-samej-historia-to-niewiele-więcej-ż-spis-zbrodni-szaleństw-i-nieszczęść-ludzkoś
Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty: Kobieta dotąd jeszcze w mężczyźnie, do którego ciągną ją zmysły, szuka człowieka. I to jest przyczyna jej nieszczęść. -Maria Meiedźwiecka


kobieta-dotąd-jeszcze-w-mężczyźnie-do-którego-ągną-ją-zmysły-szuka-człowieka-i-to-jest-przyczyna-jej-nieszczęść
Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty: Gdy widziałem przy­jaciół na ko­kainie, ich oczy nie prze­mawiały do mnie, ich oczy od­bi­jały ich dusze. -Serj Tankian


gdy-widziałem-przy­jaciół-na ko­kainie-ich-oczy-nie prze­mawiały-do mnie-ich-oczy-od­bi­jały-ich-dusze
Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty: Wszys­tko, co ro­bię, jest in­spi­rowa­ne przez dzieci. Lu­bię ich niewin­ność, ich czys­tość. Widzę Bo­ga w ich spojrzeniu. -Michael Jackson


wszys­tko-co ro­bię-jest in­spi­rowa­ne-przez-dzieci-lu­bię ich-niewin­ność-ich-czys­tość-widzę bo­ga-w ich-spojrzeniu
Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty: Aby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić. -Lilian Seymour - Tułasiewicz


aby-ludzi-rozłączyć-należy-ich-sobie-narzucać-żeby-ich-połączyć-należy-ich-rozdzielić
Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty: Słabość ludzi wydaje nam ich dusze, czyni ich potrzebującymi. Bez przywar byliby zamknięci w sobie i nie potrzebujący niczego. Dopiero ich wady nadają im smak i czynią pociągającymi. -Bruno Schulz


słabość-ludzi-wydaje-nam-ich-dusze-czyni-ich-potrzebującymi-bez-przywar-byliby-zamknię-w-sobie-i-nie-potrzebujący-niczego-dopiero-ich-wady
Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty: Sku­ta w złotej miłości kajdany Słucham, że zno­wu oszalałam Wy­pełniam ich uszy dzwon­ka­mi śmiechu Sza­leństwem ich rozczarowania Mną? To ich błędne oczekiwania Stworzyły skrzy­wiony ob­raz w mo­jej głowie Wbrew wszys­tkim - uciekam Niech krzyczą, wołają! Jes­tem głucha na ich zakazy To w Twoich ra­mionach rozwijam Błyszczące skrzydła up­ragnionej wolności  -wolności_skrzydło


Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty: Na­tural­nym jest czuć Z tyłu głowy Twoją obecność. I krew kil­ka tonów słodszą. Spa­cerem z Tobą nad morzem granatowym nad to­nią tra­gedii i nieszczęść. A Ty wdychasz jod A ja wdycham Ciebie. Pos­pa­ceruj­my jeszcze. -Kaitsu


Sprawców Ich Nieszczęść Cytaty: Najbardziej ranimy Zawsze ludzi, naruszając ich obrzędy i obyczaje. Usiłując ich pognębić, wystawiacie nieraz świadectwo szacunku, jaki dla nich żywicie; urażając ich zwyczaje, zawsze dajecie wyraz pogardzie. -Montesquieu