Sprawiedliwe Cytaty

Sprawiedliwe Cytaty: Nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe; lecz to, co sprawiedliwe, powinno stać się prawem. -Montesquieu


nie-wszystko-co-jest-prawem-jest-z-tej-racji-sprawiedliwe-lecz-to-co-sprawiedliwe-powinno-stać-ę-prawem
Sprawiedliwe Cytaty: Twar­de słowa ra­nią na­wet wte­dy, gdy są sprawiedliwe. -Sofokles


twar­de-słowa-ra­ą-na­wet-wte­dy-gdy-są sprawiedliwe
Sprawiedliwe Cytaty: Twarde słowa ranią nawet wtedy, gdy są sprawiedliwe. -Sofokles


twarde-słowa-ranią-nawet-wtedy-gdy-są-sprawiedliwe
Sprawiedliwe Cytaty: Prawoznawstwo jest znajomością spraw boskich i ludzkich, wiedzą o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe. -Justynian


prawoznawstwo-jest-znajomośą-spraw-boskich-i-ludzkich-wiedzą-o-tym-co-sprawiedliwe-i-niesprawiedliwe
Sprawiedliwe Cytaty: Tam gdzie chodzi o to co sprawiedliwe, piękne i dobre, nie powinniśmy troszczyć się o opinie ogółu. -Sokrates


tam-gdzie-chodzi-o-to-co-sprawiedliwe-piękne-i-dobre-nie-powinniśmy-troszczyć-ę-o-opinie-ogółu
Sprawiedliwe Cytaty: Prawo nie stwarza sprawiedliwości. Nie jest ono niczym innym jak wyjaśnieniem i zastosowaniem tego, co już przez samo zaistnienie uznane zostało za sprawiedliwe. -Pierre Joseph Proudhon


prawo-nie-stwarza-sprawiedliwoś-nie-jest-ono-niczym-innym-jak-wyjaśnieniem-i-zastosowaniem-tego-co-już-przez-samo-zaistnienie-uznane-zostało-za
Sprawiedliwe Cytaty: Małżeństwo to bardzo sprawiedliwe urządzenie: żona musi codziennie gotować, mąż musi codziennie jeść. -Alberto Sordi


małżeństwo-to-bardzo-sprawiedliwe-urządzenie-żona-musi-codziennie-gotować-mąż-musi-codziennie-ść
Sprawiedliwe Cytaty: Dusza ludzka jest pudełkiem, z którego zawsze może wyskoczyć pajac strojący miny i wywalający język na brodę, ale zdarzają się sytuacje, kiedy ten sam pajac ogranicza się do patrzenia na nas znad krawędzi pudełka, i widząc, że przypadkiem działamy według tego, co jest sprawiedliwe i szczere, z aprobatą kiwa głową i znika, myśląc, że jeszcze [...] -José Saramago


Sprawiedliwe Cytaty: Co sprawiedliwe jest, w jeszcze wyższym stopniu jest też pożyteczne. Co prawdziwe jest, w jeszcze wyższym stopniu jest też możliwe. -Pierre Joseph Proudhon


co-sprawiedliwe-jest-w-jeszcze-wyższym-stopniu-jest-też-pożyteczne-co-prawdziwe-jest-w-jeszcze-wyższym-stopniu-jest-też-możliwe
Sprawiedliwe Cytaty: Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności. -Montesquieu


Świat-nie-sądzi-czynów-ludzkich-wedle-ich-dobroci-ale-wedle-ich-pięknoś-nie-wedle-tego-czy-są-sprawiedliwe-ale-czy-wielkie-nie-wedle-ich