Stąd Cytaty

Stąd Cytaty: nim stąd zniknę nie za­pomi­naj świstu który wprasza się na miej­sce słońca nim stąd zniknę przy­tulaj szczerością na­wet te najzimniejsze dni da­ne od życia nim stąd zniknę myślą słowem ciałem tuż obok będę jeszcze trochę trwała nim stąd zniknę na­rodzę się na nowo w źdźble trawy szu­mem kojącym nie tyl­ko ptaki przyw­działy nostalgię  -Papużka


Stąd Cytaty: Jest ciężar do dźwigania i droga do przebycia, jest ciężar do dźwigania i cel, co nam umyka. Jest ciężar do dźwigania wolno go złożyć nam. Ten ciężar, to my sami, stąd tam, stąd tu, stąd tam. -Dean R. Koontz


Stąd Cytaty: Po­dob­no półbo­giem jest człowiek? I cóż stąd, gdy sił mu nie sta­je w chwi­li, kiedy pot­rze­buje ich naj­bar­dziej. Cóż mu stąd, jeśli zarówno wśród wzlo­tu naj­wyższej ra­dości, jak i wśród pognębienia naj­sroższe­go bólu, mu­si pow­ra­cać do onej człowie­czej nor­my, do po­ziomu onej jałowej, tępej i zim­nej świado­mości i nie może, cho­ciaż prag­nie i tęskni za­tonąć w to­niach nieskończoności!  -Johann Wolfgang Goethe


Stąd Cytaty: I żywy stąd nie wyjdzie nikt. -Anonim


i-żywy-stąd-nie-wyjdzie-nikt
Stąd Cytaty: Szczęśliwe małżeństwa biorą się stąd, że on i ona dają sobie szczęście. -Francis Francis


szczęśliwe-łżeństwa-biorą-ę-stąd-że-on-i-ona-dają-sobie-szczęście
Stąd Cytaty: Kiedy środki udają cele, wynikają stąd zawsze rzeczy jałowe. -Anonim


kiedy-środki-udają-cele-wynikają-stąd-zawsze-rzeczy-jałowe
Stąd Cytaty: Kobieta jest stworzona do małżeństwa, a mężczyzna do kawalerstwa, i stąd wynikają wszelkie nieporozumienia. -Jeanne Moreau


kobieta-jest-stworzona-do-łżeństwa-a-mężczyzna-do-kawalerstwa-i-stąd-wynikają-wszelkie-nieporozumienia
Stąd Cytaty: Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce się czuć ważnym. -Thomas Stearns Eliot


połowa-zła-na-tym-świecie-wynika-stąd-że-ktoś-chce-ę-czuć-ważnym
Stąd Cytaty: Jur­giel rol­nic­twa bro­ni, tak jak stad­nin koni!  -Bujak Bogusław


jur­giel-rol­nic­twa-bro­-tak-jak stad­nin-koni 
Stąd Cytaty: Strzeż się popełnienia morderstwa! Prowadzi ono do kradzieży, a stąd krok tylko jeden do kłamstwa. -Julian Tuwim


strzeż-ę-popełnienia-morderstwa-prowadzi-ono-do-kradzieży-a-stąd-krok-tylko-jeden-do-kłamstwa
Stąd Cytaty: Ogromne nieporozumienie bierze się stąd, że większość ludzi traktuje swoje przywileje jako nagrodę. -Gilbert Cesbron


ogromne-nieporozumienie-bierze-ę-stąd-że-większość-ludzi-traktuje-swoje-przywileje-jako-nagrodę
Stąd Cytaty: Kobiety łatwiej niż mężczyźni przyznają się do błędów. Stąd opinia, że popełniają ich więcej. -Gina Lollobrigida


kobiety-łatwiej-ż-mężczyź-przyznają-ę-do-błędów-stąd-opinia-że-popełniają-ich-więcej
Stąd Cytaty: Może stąd dla świata ty­le z nas pożytku, Że ban­kierom i skrzyp­kom nie mówią - ty żydku!  -Jacek Kaczmarski


może-stąd-dla-świata-ty­-z nas-pożytku-Że-ban­kierom-i skrzyp­kom-nie mówią- ty żydku 
Stąd Cytaty: Wypadki drogowe biorą się stąd, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami w pojutrzejszym tempie. -Vittorio De Sica


wypadki-drogowe-biorą-ę-stąd-że-dzisiejsi-ludzie-żdżą-po-wczorajszych-drogach-jutrzejszymi-samochodami-w-pojutrzejszym-tempie
Stąd Cytaty: Po­lak, cho­ciaż stąd między na­roda­mi słynny, Że bar­dziej niźli życie kocha kraj rodzinny. -Adam Mickiewicz


po­lak-cho­ciaż-stąd-między-na­roda­mi-słynny-Że-bar­dziej-źli-życie-kocha-kraj-rodzinny
Stąd Cytaty: Jeżeli Bóg jest jeden, to znaczy, że wszyscy dążymy do jednego celu. Stąd wartość wszystkiego, co łączy, a nie rozdziela. -Anna Kamieńska


jeżeli-bóg-jest-jeden-to-znaczy-że-wszyscy-dążymy-do-jednego-celu-stąd-wartość-wszystkiego-co-łączy-a-nie-rozdziela
Stąd Cytaty: Wszystkie nasze nieszczęścia biorą się z jednej tyko przyczyny, mianowicie stąd, że człowiek nie umie przebywać w samotności. -Pascal Blaise


wszystkie-nasze-nieszczęścia-biorą-ę-z-jednej-tyko-przyczyny-mianowicie-stąd-że-człowiek-nie-umie-przebywać-w-samotnoś
Stąd Cytaty: idę so­bie drogą w życiu chodzi o to żeby nie zajść za wysoko kładę się na ziemi stąd mam bliżej do korzeni  -liliowięc


idę-so­bie-drogą-w-życiu-chodzi-o to-żeby-nie zajść-za wysoko-kładę ę-na ziemi-stąd-mam-bliżej-do korzeni